Vliv absorpčních brýlových skel TLTna progresi krátkozrakosti u dětí


Effect of TLT Absorption Glasses on the Progress of Myopia in Children

The incidence of myopia is increasing worldwide. At the last VIIIth internationalconference on myopia held in June 2000 in Boston attention was aroused by thework of Quin et al. on the influence of noctural illumination in rooms wherechildren slept on their subsequent development ofmyopia. Our working hypothesispresented in Hakone in 1996 presumes also a negative effect of light and heatwhich initiate the development ofmyopia but on eyes with an inborn disposition.We considered asa solutionwearing spectacles withglasswhichallowtopenetrateonly visible light and absorb the other wavelengths. These glasses were suppliedby Karel Kuběna -TL Technologies. The authors followed up for four years twogroups of children with progressive myopia. The progression of myopia duringthe first two years of the follow up was almost identical in the two groups: in thegroup with the absorption glasses 0.75 D/year and in the control group 0.77D/year.After two years of wearing the absorption glasses the progression in the groupwith the absorption glasses was 0.34 D/year and in the control group 0.59 D/year.

Key words:
progressive myopia - UV and IR radiation - temperature - TLT absorptionglasses


Autoři: T. Kuběna 1;  K. Kuběna Jr. 2;  K. Kuběna 1
Působiště autorů: Oční ordinace, U zimního stadionu 1759 Zlín 2Karel Kuběna - TL Technologies, Zlín 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2002, No. 6, p. 377-381
Kategorie: Články

Souhrn

Výskyt krátkozrakosti na celém světě roste. Na poslední VIII. mezinárodní konferencio krátkozrakosti konané v červnu 2000 v Bostonu vzbudila pozornost práceQuinna a spolupracovníků o vlivu nočního osvětlení v pokojích kde spaly maléděti na jejich pozdější rozvoj krátkozrakosti. Naše pracovní hypotéza přednesenáv Hakone 1996 předpokládá rovněž negativní vliv světla a tepla, které iniciujírozvoj krátkozrakosti, ale na oku vrozeně disponovaném. Východisko jsme viděliv nošení brýlí se skly, které propouštějí jen viditelné světlo, ostatní vlnové délkyabsorbují. Tato absorpční skla dodala firma Karel Kuběna - TL Technologies. Po4 roky jsme sledovali 2 skupiny dětí s progresivní krátkozrakostí. Progrese krátkozrakostiv prvních dvou letech sledování byla téměř shodná v obou skupinách.Ve skupině s absorpčními skly 0,75 D/rok a v kontrolní skupině 0,77 D/rok. Po 2letech nošení absorpčních skel byla progrese ve skupině s absorpčními skly 0,34D/rok a v kontrolní skupině 0,59 D/rok.

Klíčová slova:
progresivní krátkozrakost, UV a IR záření, teplota, absorpční sklaTLT

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se