Nitrooční tlaku fakoemulzifikace


Intraocular Pressure in Phacoemulsification

The authors investigated changes of the intraocular pressure after non-complicated phacoemulsificationwith implantationof anintraocular lens of different types(OMMA, silicone, Acrysof®) in 40 patients. From the results it is obvious that insome patients already 4 hours after surgery the intraocular pressure rises to anaverage of 31±17 mm Hg. The magnitude of the intraocular pressure was notinfluenced by the size of the surgical wound nor the type of intraocular lens. Invalues below 30 mm Hg the authors recommend merely follow up of the patientsas they assume that these values have a positive impact on closure of the tunnelincision. In the differential diagnosis it is important to consider the post-operativeinflammatory reaction, the absorption reaction of residual viscoelastic material,pupillary block while the lenticular capsule is intact and undiagnosed glaucoma.In valuesabove30mmHgthe authorsrecommendadministrationof beta-blockers,Diluran® and antiphlogistics.

Key words:
intraocular pressure, phacoemulsification


Autoři: S. Synek;  M. Synková;  Š. Skorkovská
Působiště autorů: Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU, Brno, přednosta doc. MUDr. S. Synek, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2002, No. 1, p. 46-50
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři sledovali změny nitroočního tlaku po nekomplikované fakoemulzifikacis implantací nitrooční čočky různého typu (PMMA, silikonové, Acrysof®) u 40nemocných. Z výsledků je zřejmé, že u některých nemocných již 4 hodiny odoperace nastává zvýšení nitroočního tlaku s průměrnou hodnotou 31 ± 17 mmHg.Na výši nitroočního tlaku neměla vliv velikost operační rány ani typ nitroočníčočky. U hodnot pod 30 mm Hg autoři doporučují pouze sledování nemocných,neboť se domnívají, že tyto hodnoty působí pozitivně na uzávěr tunelového řezu.V diferenciální diagnóze je třeba uvážit pooperační zánětlivou reakcí, resorpčníreakci při ponechaném viskoelastickém materiálu, pupilárním bloku při intaktním čočkovém pouzdru a nediagnostikovaný glaukom. U hodnot nad 30 mm Hgpak doporučují podávání betablokátorů, Diluranu® a antiflogistik.

Klíčová slova:
nitrooční tlak, fakoemulzifikace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2002 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se