Efekt časnéoperace esenciální infantilní ezotropie na kvalitubinokulárního vidění


Effect of Early Surgery of Infantile Esotropia on the Quality of Binocular Vision

In a retrospective study of 397 children operated in the course of 10 years(1985-1995) on account of essential infantile esotropia the authors evaluate theeffect of early surgery implemented before the age of two years on the quality ofbinocular vision as compared with a later operation. The group of children wasdivided into three sub-groups. Group A comprised 75 children with the operationduring the first six months of life (mean 3.8 months), sub-group B 194 childrenwith the operation at the age of 6-24 months and in group C 128 children operatedat the age of 2-6 years (mean 3.56 years). In group A binocular vision was recordedin 80 % children (15 % superposition, 60 % fusion, 5% stereopsy). In groups Bbinocular vision was recorded in 76 % children (18 % superposition, 50 % fusion,8 % stereopsy). In group C simple binocular vision in the form of superpositionwas present in 24% and fusion only in 21% children.The results of binocular vision after surgery of essential infantile esotropia arein favour of early surgery, preferably by the age of 6 months, not later than at theage of 2 years. An essential part of comprehensive treatment is active and positivepleoptic and orthoptic care incl. supplementary surgical correction of residualhorizontal or vertical deviations. Early surgery of an adquate extent with a safeguarded parallel position of the eyes implies in the long run more frequentachievement of a higher quality of binocular vision incl. stereopsy.

Key words:
infantile esotropia, surgery, binocular vision


Autoři: R. Autrata;  L. Hromádková;  J. Řehůřek
Působiště autorů: Dětská oční klinika DN FNB a LF MU, Brno, přednosta prof. MUDr. J. Řehůřek, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2002, No. 1, p. 36-41
Kategorie: Články

Souhrn

V retrospektivní studii 397 dětí operovaných v průběhu 10 let (1985-1995) prodiagnózu esenciální infantilní ezotropie autoři hodnotí efekt časné operace pro-vedené do 0,5 a do 2 let věku dítěte na kvalitu binokulárního vidění oproti pozdějšíoperaci.Soubor dětí byl rozdělen do tří skupin. Ve skupině A bylo 75 dětí s operacív prvních 6 měsících života (průměr 3,8 měsíce), ve skupině B 194 dětí s operacíve věku 6-24 měsíců a ve skupině C 128 dětí operovaných ve věku 2-6 let (průměr3,56 roku).Ve skupině A mělo binokulární vidění 80 % dětí (15 % superpozice, 60 % fúze, 5 %stereopse). Ve skupině B mělo binokulární vidění 76 % dětí (18 % superpozice, 50 %fúze, 8 % stereopse). Ve skupině C bylo přítomno jednoduché binokulární viděníve formě superpozice u 24 % a fúze I pouze u 21 % dětí.Výsledky binokulárního vidění po operaci esenciální infantilní ezotropie podpo-rují co nejdříve provedenou operaci, nejlépe do 1/2 roku věku, nejpozději do 2 letvěku dítěte. Samozřejmousoučástí komplexní léčby je aktivní a pasivní pleoptickáa ortoptická péče včetně doplňující chirurgické korekce reziduální horizontálníči vertikální deviace.Včas provedená, správně dávkovaná operace se zajištěním paralelního postaveníočí znamená v dlouhodobémvýsledkučastěji dosažení vyšší kvality binokulárníhovidění včetně stereopse.

Klíčová slova:
infantilní esotropie, operace, binokulární vidění

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2002 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se