Efekt časnéoperace esenciální infantilní ezotropie na kvalitubinokulárního vidění


Effect of Early Surgery of Infantile Esotropia on the Quality of Binocular Vision

In a retrospective study of 397 children operated in the course of 10 years(1985-1995) on account of essential infantile esotropia the authors evaluate theeffect of early surgery implemented before the age of two years on the quality ofbinocular vision as compared with a later operation. The group of children wasdivided into three sub-groups. Group A comprised 75 children with the operationduring the first six months of life (mean 3.8 months), sub-group B 194 childrenwith the operation at the age of 6-24 months and in group C 128 children operatedat the age of 2-6 years (mean 3.56 years). In group A binocular vision was recordedin 80 % children (15 % superposition, 60 % fusion, 5% stereopsy). In groups Bbinocular vision was recorded in 76 % children (18 % superposition, 50 % fusion,8 % stereopsy). In group C simple binocular vision in the form of superpositionwas present in 24% and fusion only in 21% children.The results of binocular vision after surgery of essential infantile esotropia arein favour of early surgery, preferably by the age of 6 months, not later than at theage of 2 years. An essential part of comprehensive treatment is active and positivepleoptic and orthoptic care incl. supplementary surgical correction of residualhorizontal or vertical deviations. Early surgery of an adquate extent with a safeguarded parallel position of the eyes implies in the long run more frequentachievement of a higher quality of binocular vision incl. stereopsy.

Key words:
infantile esotropia, surgery, binocular vision


Autoři: R. Autrata;  L. Hromádková;  J. Řehůřek
Působiště autorů: Dětská oční klinika DN FNB a LF MU, Brno, přednosta prof. MUDr. J. Řehůřek, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2002, No. 1, p. 36-41
Kategorie: Články

Souhrn

V retrospektivní studii 397 dětí operovaných v průběhu 10 let (1985-1995) prodiagnózu esenciální infantilní ezotropie autoři hodnotí efekt časné operace pro-vedené do 0,5 a do 2 let věku dítěte na kvalitu binokulárního vidění oproti pozdějšíoperaci.Soubor dětí byl rozdělen do tří skupin. Ve skupině A bylo 75 dětí s operacív prvních 6 měsících života (průměr 3,8 měsíce), ve skupině B 194 dětí s operacíve věku 6-24 měsíců a ve skupině C 128 dětí operovaných ve věku 2-6 let (průměr3,56 roku).Ve skupině A mělo binokulární vidění 80 % dětí (15 % superpozice, 60 % fúze, 5 %stereopse). Ve skupině B mělo binokulární vidění 76 % dětí (18 % superpozice, 50 %fúze, 8 % stereopse). Ve skupině C bylo přítomno jednoduché binokulární viděníve formě superpozice u 24 % a fúze I pouze u 21 % dětí.Výsledky binokulárního vidění po operaci esenciální infantilní ezotropie podpo-rují co nejdříve provedenou operaci, nejlépe do 1/2 roku věku, nejpozději do 2 letvěku dítěte. Samozřejmousoučástí komplexní léčby je aktivní a pasivní pleoptickáa ortoptická péče včetně doplňující chirurgické korekce reziduální horizontálníči vertikální deviace.Včas provedená, správně dávkovaná operace se zajištěním paralelního postaveníočí znamená v dlouhodobémvýsledkučastěji dosažení vyšší kvality binokulárníhovidění včetně stereopse.

Klíčová slova:
infantilní esotropie, operace, binokulární vidění

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2002 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se