Porovnanie ultrazvukového vyšetrenia s operačnýmnálezom počas operácie idiopatickej dierymakuly


Comparison Echographic Findings with Preoperative Clinical Features of Idio-pathic Macular Hole

Purpose:
In retrospective study to compare echographic features of posteriorvitreous face and vitreo-macular region with preoperative findings by pars planavitrectomy of idiopathic macular hole.Material and Method: The group includes 27 eyes with idiopathic macular hole.11 in II. and 16 in III. stage by Gass’s surface spike; 4. 10-times (37,0 %) the combination of 1. - 3. and/or some otherpathology of vitreous. 3 eyes (11,2 %) were without relevant pathologic echographic findings. Preoperatively was1. the presence of a pseudooperculumconfirmedin 9 eyes (33,3 %). 6-times (22,2 %) the posterior vitreous face had separated by corevitrectomy, no active elevation was needed. In 21 eyes (77,8 %) the active elevationof posterior vitreous face was performed, 6-times (28,4 %) was the elevation moredifficult.Conclusion: Echographic features of posterior vitreous face and vitreomacularregion correlate with preoperative findings by pars plana vitrectomy and determine a strategy of surgical intervention.clasification. The spectrum of identifiableechographic features included: 1. partial posterior vitreous face separation; 2.presence of a pseudooperculum; 3. high spike of posterior vitreous face over themacula and/or optic nerve head and 4. combination of these findings, eventuallysome other pathology of vitreous. Peroperative clinical findings included: 1.presence of a pseudooperculum; 2. facility of elevation and separation of posterior vitreous face.Results: The echographic findings showed: 1. 5-times (18,5 %) partial posteriorvitreous face separation; 2. 5-times (18,5 %) the presence of a pseudooperculum;3. 4-times (14,8 %) the high spike of posterior vitreous face in front of the retinal

Key words:
echographic findings, idiopathic macular hole, pars plana vitrectomy


Autoři: V. Krásnik;  P. Strmeň;  L. Javorská;  P. Schreinerová
Působiště autorů: Klinika oftalmológie LF UK, Bratislava, prednosta doc. MUDr. P. Strmeň, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2001, No. 4, p. 231-236
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľ:
V retrospektívnej štúdii porovnať ultrazvukové echogramy zadného sklovcového kortexu a sklovcovo-makulárneho rozhrania s peroperačnými nálezmipars plana vitrektómie pri idiopatickej diere makuly.Materiál a metóda: Do súboru je zahrnutých 27 očí 27 pacientov s idiopatickoudierou makuly, z toho 11 v II. a 16 v III. štádiu. Pri ultrazvukovom náleze bolihodnotené: 1. parciálna ablácia zadného sklovcového kortexu; 2. prítomnosťpseudooperkula; 3. výraznejšia echogenita zadného sklovcového kortexu nadcentrálnou oblasťou sietnice a/alebo hlavou zrakového nervu a 4. kombináciepredchádzajúcich nálezov, alebo iný patologický stav sklovca. Peroperačne počaspars plana vitrektómie boli sledované: 1. prítomnosť pseudooperkula; 2. ľahkosťelevácie a separácie zadného sklovcového kortexu.Výsledky: Ultrazvukové nálezy: 1. parciálna ablácia zadného sklovcového kortexu sa zistila 5x (18,5 %); 2. prítomnosť pseudooperkula 5-krát (18,5 %); 3. výraznejšia echogenita zadného sklovcového kortexu tesne naliehajúca pred zadnéecho 4-krát (14,8 %) a 4. kombinácia 1. - 3. skupiny 10-krát (37,0 %). 3 oči (11,2 %)boli bez nálezu. Peroperačne: 1. prítomnosť pseudooperkula bola potvrdená u 9(33,3 %) očí (všetky oči z 2. skupiny + 4 z ďalších skupín), 2. z celého súboru 27očí 6-krát (22,2 %) došlo k nadvihnutiu zadného sklovcového kortexu už počas„core vitrectomy“ a jeho aktívna elevácia nebola potrebná. V 21 prípadoch (77,8 %)bola použitá aktívna elevácia zadného sklovcového kortexu z toho 6-krát (28,4 %)bola výrazne sťažená.Záver: Ultrazvukové vyšetrenie zadného sklovcového kortexu a sklovcovo-makulárneho rozhrania koreluje s peroperačnýmnálezompočas pars plana vitrektómiepre idiopatickú dieru makuly a je nápomocné pri plánovaní stratégie operačnéhopostupu.

Klíčová slova:
ultrazvukové vyšetrenie, idiopatická diera makuly, pars planavitrektómia

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se