Intralentikulární cizí kovová tělíska


Intralenticular Foreign Metal BodiesObjective :
The paper is concerned with the problem of extraction of foreign metalbodies, which remained after a perforating injury in the patient´s lens. Theauthors discuss early and late extraction of the opacifying lens.Material and methods: In three successive accidents of young men (22-34 years)the authors compare the fate of intralenticular metal bodies and the lens.Results: All three metal bodies were extracted , at the same time also surgery ofthe opacifying lens was performed with implantation of a posterior chamberintraocular lens into the sac after continual curvilinear capsulorrhexy. Thepostoperative visual acuity was 6/6.Conclusion: With regard to contemporary possibilities of careful solution oflenticular surgery , using high standard viscoelastic materials, it is advisable toremove primarily the foreign body from the lens along with the damaged opacifiedlens and replacement of the latter by a posterior chamber intraocularlens as the quickest possible solution of the posttraumatic state.

Key words:
perforating eye injuries, foreign intraocular body, injuries of the lens,cataract extraction


Autoři: R. Mach;  L. Procházková;  P. Sušický
Působiště autorů: Oční oddělení Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem, prim. MUDr. P. Sušický
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2001, No. 1, p. 38-42
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Práce sleduje vhodnost extrakce cizích kovových tělísek, jež po perforujícímporanění zůstala zaklesnutá v čočce pacienta. Zvažuje vhodnost včasné či pozdníextrakce kalící se čočky.Metodika a soubor: Na třech po sobě jdoucích obdobných úrazech mladých mužů(22 - 34 let) porovnávají autoři osud intralentikulárních kovových tělísek a vlastníčočky.Výsledky: Všechna tři kovová tělíska byla extrahována, současně byla provedenai operace kalící se čočky s implantací zadněkomorové nitrooční čočky do vaku pokontinuální kurvilineární kapsulorexi. Pooperační zraková ostrost všech opero-vaných byla 6/6.Závěr: Při současných možnostech šetrného řešení operace čočky, za použitíkvalitních viskoelastických materiálů, je vhodné provést primárně odstraněnícizího tělíska čočky současně s poškozenou kalící se čočkou a její náhradouzadněkomorovou nitrooční čočkou, jako nejrychlejší možnou úpravu poúrazové-ho stavu.

Klíčová slova:
perforující úrazy oka, cizí nitrooční těleso, úrazy čočky, extrakcekatarakty

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se