Řešení pooperačního astigmatismupo perforující keratoplastice metodouLASIK


Approach to Postoperative Astigmatism after Perforating Keratoplasty by theLASIK Method

The authors present an account on a group of 10 eyes treated by the LASIK methodon an apparatus Keracor 117. In four instances hyperopia with astigmatism wasinvolved and in six eyes myopia with astigmatism, the mean age of the patientsbeing 46.25 years. The mean values of the preoperative spherical hyperopiccomponenent was +1.37 D and of the myopic spherical component -2.12 D. Thepreoperative hyperopic astigmatism was +4.5 D and the myopic astigmatism -5.84D. The follow up period was 9.5 months (1-25 months). The authors evaluate thepostoperative natural vision, the resulting postoperative refraction , the incidenceof complications and changes of endothelial cells before and after surgery.The resulting mean postoperative hyperopic astigmatism was + 0.5 D and themyopic astigmatism -2.4 D. The reduction of values of hyperopic astigmatism was88.9 % and of myopic astigmatism 58.9 %, the reduction of the spherical hyperopiccomponent was 100 % and of the myopic component 75 %.On account of the stabilization of the postoperative refraction, low incidence ofperoperative and postoperative complications and the insignificant decrease ofendothelial cells the LASIK method is evaluated as effective.

Key words:
LASIK, perfora-ting keratoplasty, astigma-tism


Autoři: E. Vlková ;  M. Horáčková ;  Z. Hlinomazová ;  T. Neugebauerová
Působiště autorů: Oční klinika LF MU, Brno Bohunice, přednosta prof. MUDr. E. Vlková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2000, No. 6, p. 370-374
Kategorie: Články

Souhrn

Problematika řešení pooperačního astigmatismu po perforující keratoplastice jesložitá. Existuje několik možných metod korekce. Důležitá je doba a přístup kekorekci astigmatismu po perforující keratoplastice.Autoři referují o souboru 10 očí ošetřených metodou LASIK na přístroji Keracor117. Ve čtyřech případech se jednalo o hyperopii s astigmatismem a u šesti očío myopii s astigmatismem, průměrný věk byl 46,25 roků. Průměrná hodnotapředoperační sférické hyperopické komponenty byla +1,37 D a myopické sférickékomponenty - 2,12 D. Předoperační hyperopický astigmatismus byl +4,5 D a astig-matismus myopický -5,84 D. Doba sledování byla 9,5 měsíce (1 - 25 měsíců). Autořihodnotí pooperační naturální vizus, výslednou pooperační refrakci, výskyt kom-plikací a změny endoteliálních buněk před a pooperačně.Výsledný průměrný pooperační hyperopický astigmatismus byl +0,5 D a myopickýastigmatismus -2,4 D. Redukce hodnot astigmatismu hyperopického byla 88,9 %a myopického 58,9 %, redukce sférické hyperopické komponenty byla 100% a myo-pické komponenty 75%.Pro dobrou stabilizaci pooperační refrakce, nízký výskyt peroperačních a poope-račních komplikací a nesignifikantní úbytek endoteliálních buněk je metodaLASIK hodnocena jako efektivní.

Klíčová slova:
LASIK, perforující keratoplastika, astigmatismus

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se