Použití 5-fluorouraciluu trabekulektomie


Use of 5-fluorouracil in Trabeculectomy

The cytostatic 5-fluorouracil (5-FU) is used at present in the postoperative treat-ment of glaucoma. In 1993-6 we administered by the subconjunctival route at theOphthalmological Clinic in Hradec Králové 5-FU to a group of 158 eyes aftertrabeculectomy (TE). The basic indication was ingrowth of the filtration vesicleor a rise of intraocular tension to 20 torr and more in 148 eyes. Preventively 5-FUwas administered during operation during revisions of TE in 10 eyes. In thementioned group with an unfavourable course of postoperative scar formation inthe wound we achieved during the investigation period of two years after surgerynormalization of the intraocular pressure to less than 16 torr without furthertreatment (we consider the value and condition without treatment as the optimalcondition) in 37% of cases and in 81% less than 20 torr with treatment.Side-effectsof administration of 5-FU (most frequently erosion of the corneal epithelium weretransient. For the mentioned indications 5-FU appears, being a cytostatic wherethe dosage can be exact, sufficiently safe for administration and it exerts anoptimal effect.

Key words:
trabeculectomy, 5-fluorouracil


Autoři: J. Novák;  M. Hovorková;  P. Rozsíval;  J. Lochman;  J. Kvasnička
Působiště autorů: Oční klinika FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. P. Rozsíval, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2000, No. 6, p. 376-384
Kategorie: Články

Souhrn

Cytostatikum 5-fluorouracil (5-FU) je v současné době používáno v pooperačníléčbě glaukomu. V letech 1993-6 jsme na Oční klinice v Hradci Králové subkon-junktiválně aplikovali 5-FU v souboru 158 očí po trabekulektomii (TE). Základníindikací bylo zarůstání filtračního puchýřku nebo vzestup nitrooční tenze na 20torr a více u 148 očí. Preventivně byl 5-FU podán peroperačně při revizích TE u 10očí. V uvedeném souboru s nepříznivým průběhem pooperačního jizvení rányjsme tak dosáhli ve sledovaném období 2 let po operaci normalizace NT do 16 torrůbez další léčby (hodnotu a stav bez léčby považujeme za optimální stav) v 37 %případů a v 81 % do 20 torr s léčbou. Vedlejší účinky podání farmaka (nejčastějieroze epitelu rohovky) byly přechodné. Pro zmíněné indikace se 5-FU jeví jakocytostatikum s možností exaktního dávkování, dostatečnou bezpečností aplikacei optimálním účinkem.

Klíčová slova:
trabekulektomie, 5-fluorouracil

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se