Trabekulektomie s povolitelnými stehy a rohovková topografie


Trabeculectomy with Releasable Sutures and Corneal Topography

We are interested in the influence of trabeculectomy (TE) with releasable sutures to corneal curvature in the early postoperative period. 35 eyes of 31 patients were followed after operation. Corneal topography was made on the Topograph Opticon 2000 one day before, 1st day, 1st week, 1st month and during 6 - 12 months after operation. Astigmatism after operations was the highest on 1st day +3,7 D, which means elevation of about +2,8 D. During 1st month postoperative astigmatism was decreased by about 2,0 D, it is about +0,8 D more than before operation. During 6 - 12 months after operation temporary astigmatism nearly disappears, it only makes +0,25 D. The axis of astigmatism was without larger alterations. Small temporary changes were seen according to the place of TE. Temporary astigmatism was observed immediately after the extraction of the releasable sutures. Astigmatism after operation was influenced by the rate of filtration during the short postoperative time and also after extraction of the releasable suture.

Key words:
astigmatism, intraocular pressure (IOP), corneal topography, trabe- culectomy with releasable sutures


Autoři: J. Hornová
Působiště autorů: Oční klinika FNKV a 3. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Kuchynka, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 1998, No. 6, p. 368-372
Kategorie: Články

Souhrn

Zajímalo nás, jaký vliv má trabekulektomie (TE) s povolitelnými stehy na zakři- vení rohovky v časném pooperačním období. Sledovali jsme 35 očí 31 pacientů. Rohovkovou topografii jsme měřili na Topografu Opticon 2000 jeden den před operací, 1. den, 1. týden, 1. měsíc a 6. - 12. měsíc po operaci. Největší astigmatismus byl 1. den po operaci a činil +3,7 D, to představuje zvýšení o +2,8 D. Během 1. měsíce dochází ke snížení indukovaného astigmatismu o 2,0 D, to je o +0,8 D více než před operací. 6 - 12 měsíců po operaci astigmatismus téměř mizí, činí +0,25 D. Osa astigmatismu se výrazněji nemění. Malé dočasné změny pozorujeme dle místa TE. Přechodné zvětšení astigmatismu pozorujeme bezprostředně po extrakci povolitelných stehů. Pooperační astigmatismus byl ovlivněn mírou filtrace v časném pooperačním období a přechodně po extrakci povolitelných stehů.

Klíčová slova:
astigmatismus, nitrooční tlak (IOP), topografie rohovky, trabeku- lektomie s povolitelnými stehy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


1998 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se