Scintigrafie slzných cest


Scintigraphy of the Lacrimal Pathways

Scintigraphy of the lacrimal pathways is an examination method which informs us on the function of the efferent lacrimal system. The authors made bilateral scintigraphic examinations in 32 patients with obstruction or stenosis of the lacrimal pathways, 22 times they made concurrent contrast examinations of the lacrimal pathways. In seven suprasaccal and 5 saccal obstructions and stenoses they did not find penetration of activity from the conjunctival sac into the lacrimal pathways. In 16 subsaccal obstructions, 12 times penetration of activity into the lacrimal sac was found. In five patients with a partly preserved patency of the lacrimal pathways three times activity was detected in the lacrimal sac and in one instance slow penetration of activity into the nasal cavity. In complete obstructions and severe stenoses scintigraphy does not provide, as compared with conclusions of other examinations (fluorescein tests, irrigation, probing, contrast dacryocystography) new information on the type of obstruction. The method is useful in particular in conditions with a preserved patency of the lacrimal pathways, in examinations of very mild stenoses, intermittent lacrima- tion and doubtful cases. Scintigraphy of the lacrimal pathways is a supplementary method which must be evaluated in the context with other methods, in particular methods which provide information on the anatomy of the lacrimal system (dacryography).

Key words:
scintigraphy, efferent lacrimal pathways, function of lacrimal pathwa- ys, functional obstruction, partial obstruction of the lacrimal pathways


Autoři: P. Komínek 1 ;  S. Červenka 1,2;  J. Dudzik 3;  P. Šrubař 3
Působiště autorů: ORL oddělení Nemocnice, Frýdek-Místek, primář MUDr. P. Komínek 2 Oční ambulance Otrokovice 3 Oddělení nukleární medicíny Nemocnice, Frýdek-Místek, primář MUDr. J. Dudzik 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 1998, No. 6, p. 392-400
Kategorie: Články

Souhrn

Scintigrafie slzných cest je vyšetřovací metoda, která nás informuje o funkci odvodného slzného systému. Autoři vyšetřili oboustranně scintigraficky 32 pa- cientů s obstrukcí nebo stenózou slzných cest, 22krát současně provedli kontrast- ní vyšetření slzných cest. U 7 suprasakálních a 5 sakálních obstrukcí a stenóz neprokázali v žádném případě průnik aktivity ze spojivkového vaku do slzných cest. U 16 subasakálních obstrukcí byl 12krát prokázán průnik aktivity do slzného vaku. U 5 pacientů s částečně zachovalou průchodností slzných cest byla 3krát prokázána aktivita v slzném vaku a jen 1krát byl prokázán obleněný průnik aktivity do dutiny nosní. U úplných obstrukcí a těžkých stenóz nám nepodává SSC oproti závěrům ostat- ních vyšetření (fluoresceinové testy, průplach, sondáž, kontrastní dakryocysto- grafie) nové informace o charakteru obstrukce. Metoda se uplatňuje především u stavů se zachovalou průchodností slzných cest, při vyšetřování velmi lehkých stenóz, intermitentním slzení a sporných stavů. Scintigrafie slzných cest je meto- dou doplňkovou, kterou je třeba hodnotit v souvislosti s ostatními metodami, zvláště metodami informujícími o anatomii slzného systému (dakryografie).

Klíčová slova:
scintigrafie, odvodné slzné cesty, funkce slzných cest, funkční obstrukce, částečná obstrukce slzných cest

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


1998 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se