Jiří Ehrmann, Petr Hůlek. Hepatologie.
Praha: Grada 2010.
616 stran


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2010; 64(5): 34
Kategorie: Nové knihy

Po vzoru slavných učebnic hepatologie rozhodli se čeští hepatologové vytvořit mamutí dílo o 600 stranách na vzorném křídovém papíře s četnými schématy, obrázky i fotografiemi. Myslím, že se čtenářům konečně dostává do rukou dílo plně srovnatelné s úrovní zahraničních hepatologických učebnic.

Vzpomeňme spolu s autory, jak jsme zažili počátky moderní hepatologie před 50 a více lety: přes počáteční objev trasamináz, Kalkovu laparoskopii, Popperův a Schafnerův geniální start do moderní hepatologie jejich knihou Liver structure and function až po Menghiniho jehlu. Pak již navazoval objev australského antigenu, který rozjel plejádu mikrobiologických a imunologických a později molekulárně biologických vyšetření a objevů, použití interferonu k léčbě virových hepatitid a konečně léčba transplantací jater. Na poli výzkumu hepatitidy B také vznikl dnes už samozřejmý požadavek jednorázových injekčních jehel a stříkaček. Málokterý obor vnitřního lékařství, snad kromě kardiologie a hematologie, se může pochlubit tak zásadními změnami v diagnostice, léčbě i prognóze různých onemocnění. I když můžeme namítnout, že všichni se orientujeme podle anglosaské literatury, domácí dílo má nejen cenu historickou, ale i společenskou a odbornou, neboť přece jen angličtina zatím není pro všechny druhým jazykem, jako je tomu ve Skandinávii, a přínosy jednotlivců z našich zemí světové medicíně nejsou až tak zanedbatelné. Vzpomeňme jen Rosche s TIPSEM, Swan-Ganzův katétr, Heřmanského-Pudlákův syndrom aj. Mimořádně významnou událostí byla i domácí syntéza terlipresinu, analoga vasopresinu, který byl pro nás v důsledku studené války nedostupný.Terlipresin později převzal pro jeho naprostou bezpečnost i západ.

Učebnice podobného druhu nám chyběla. Po Hořejšího Katarální žloutence přes Hoenigovu učebnici a Chlumského Hepatologii a kapitoly v různých učebnicích interny a gastroenterologie jde nepochybně o podstatný krok vpřed.

Editoři logicky upořádali zasvěcené informace 54 předních českých hepatologů všech věkových skupin od historie, anatomie a fyziologie k symptomatologii, diagnostice a léčbě jaterních chorob včetně transplantace a chorob žlučníku a žlučových cest ve 27 kapitolách na 600 stránkách. Zajímavé jsou i názorové změny v průběhu historie např. u ascitu. Původně se prováděla punkce širokým troakárem u nemocného sedícího na židli, pak byly doporučovány vzhledem ke ztrátě bílkoviny a občasným kolapsům malé punkce a hlavně diuretika. Dnes se vracíme opět k vypouštění velkého množství ascitu za krytí albuminem či terlipresinem. O nealkoholické steatóze jater se uvádí, že je dnes nejčastějším jaterním onemocněním souvisejícím s obezitou v bohatých zemích. Že by obézní méně pili alkohol? Kromě Child-Pughových kritérií se dozvídáme i o existenci kritérií nových, jako je MELD skóre (Model for End-staging Liver Disease), který hodnotí sérový bilirubin, protrombin ale i kreatitin používaný především pro účely transplantace jater.

Každá kapitola je uvedena bodovým souhrnem, jak se dnes říká ,,take it home“, vždy velmi zdařilým, obohacujícím dosavadní znalosti a petrifikujícím nové, jako např. u méně známé problematiky psychiatrického postoje k alkoholizmu či detailní postup u hepatocelulárního karcinomu. Závěry kapitol jsou doprovázeny recentní literaturou.

Nejsou opominuty ani důležité problémy, které se často v hepatologických učebnicích nevyskytují, jako je dětská hepatologie, intenzivní péče v hepatologii, hepatobiliární onemocnění v graviditě či u idiopathických střevních zánětů. Jedna kapitola je věnována TIPSU a problematice transplantací. Velká pozornost je věnována diagnostice a především léčbě primárních i sekundárních nádorů jater, jejichž prognóza se v poslední době významně zlepšila.

Přestože přestává být zvykem někomu svou publikaci věnovat, v případě hlavního editora Jiřího Ehrmanna bych se přimlouval věnovat ji alespoň symbolicky našemu společnému učiteli primáři Jordanu Penčevovi, který nás v zapadlé nemocnici na severu Čech v Tanvaldě v 60. letech minulého století zasvěcoval do tajemství medicíny a na prvním místě do moderní hepatologie. Pan primář bude mít jistě z této knihy svého žáka velkou radost.

Oběma editorům i všem autorům můžeme blahopřát k vytvoření úspěšného díla a čtenářům pak mnoho radosti při studiu této pěkné publikace.

doc. MUDr. Milan Kment, CSc.
Vedoucí redaktor časopisu Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
kment@fnkv.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se