Zpráva o CEURGEM 2010


Autoři: J. Špičák
Působiště autorů: Klinika hepatogastroenterologie IKEM
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2010; 64(4): 34-35
Kategorie: Zprávy z akcí

CEURGEM (Central European Gastroenterology Meeting) je iniciativa vzniklá v druhé polovině devadesátých let. Za duchovního otce lze označit zejména prof. Ferenciho symbolizujícího mnohé z osudů obyvatel regionu – narodil se v Maďarsku, proslavil v Rakousku a peripetie osudu zůstaly jeho inspirací. Soudil, že gastroenterologické komunity střední Evropy – přibližně na půdorysu bývalého Rakousko-Uherska – by měly úžeji spolupracovat. Původně bilaterální rakousko-maďarská akce postupně expandovala do okolních zemí a na posledním kongresu v Bratislavě bylo rozhodnuto, že příští setkání v roce 2010 se uskuteční v Praze. Uspořádání jakékoli akce nepřichází samo sebou, sleduje jakousi logiku a je souhrou řady faktorů a motivací. Nejsnáze se organizují kongresy na pozadí velkých a prosperujících mezinárodních organizací, jako jsou Evropská federace, ECCO či EASL. Účast na těchto kongresech je pro akademické specialisty povinností. Účast na postgraduálních akcích typu Falkových sympozií a různých “live“ demonstracích je významná pro inovaci znalostí všech klinických specialistů, zatímco účast na národních kongresech je důležitá pro nejširší obec specialistů včetně postgraduálních školenců. CEURGEM stojí kdesi mezi tím vším. Nesnadno se udržuje v podvědomí širší gastroenterologické obce také proto, že se koná v dvouletých intervalech. Jeho největší význam spatřuji v kultivaci vědecké identity regionu a možnosti mezinárodní prezentace pro širší domácí akademickou obec, které se jí jinak dostane jen sporadicky. Při náležité další kultivaci lze uvažovat i o jakémsi budoucím partnerství s Evropskou federací, a tím i posílení zvuku regionální gastroenterologie v celoevropském měřítku. Pole celosvětové a evropské gastroenterologie je totiž velice soutěživé a prezentační možnosti jsou nenápadně, leč pečlivě vykolíkovány a střeženy. Velké země si vystačí samy sobě, dalšími svébytnými regiony je Skandinávie a oblast Středozemí. Povšimněme si například obsazenosti kongresu o portální hypertenzi konaného v Bavenu v severní Itálii před měsícem: z 80 % Italové, Španělé, Francouzi.

Kongres CEURGEM – společenský večer v Břevnovském klášteře. Na obrázku zleva J. Waye, F. Hagenmuller, D. Lieberman s manželkou, A. Gangl, B. Vucelič a J. Špičák.
Fig. 1. CEURGEM kongress - social evening event in Brevnov Monastery. In the picture from the left J. Waye, F. Hagenmuller, D. Lieberman with his wife, A. Gangl, B. Vucelič and J. Špičák.
Obr. 1. Kongres CEURGEM – společenský večer v Břevnovském klášteře. Na obrázku zleva J. Waye, F. Hagenmuller, D. Lieberman s manželkou, A. Gangl, B. Vucelič a J. Špičák. Fig. 1. CEURGEM kongress - social evening event in Brevnov Monastery. In the picture from the left J. Waye, F. Hagenmuller, D. Lieberman with his wife, A. Gangl, B. Vucelič and J. Špičák.

Jazykem kongresu CEURGEM nevyhnutelně musí být angličtina a kongresový poplatek nemůže nebýt na nižší mezinárodní úrovni, pročež kongres nezíská masovou návštěvnost výročních národních kongresů. Ve srovnání s domácími zvyky je cena poplatku násobná a značná část domácích (a to téměř všude na světě, výjimkou je Skandinávie a Holandsko) přirozeně preferuje národní jazyk.

Protagonisté České a Slovenské endoskopie: Dítě, Kužela, Doseděl.
Fig. 2. Protagonists of Czech and Slovak Endoscopy: Dítě, Kužela, Doseděl.
Obr. 2. Protagonisté České a Slovenské endoskopie: Dítě, Kužela, Doseděl. Fig. 2. Protagonists of Czech and Slovak Endoscopy: Dítě, Kužela, Doseděl.

Na CEURGEM v Praze se zaregistrovalo na 400 účastníků (což lze považovat za adekvátní) ze 30 zemí (což se naopak nečekalo). Odborný program zahrnující prezentace řady celosvětově významných osobností byl zážitkem po stránce obsahové i formální: Kiesslich, Lieberman, Moessner, Mühlbacher, Kreiss, Oláh, Regula, Seuferlein, Stange, Travis, Vucelič, Waye. Za všechny komentář ke třem zmíněným: J. Waye říká vlastně po 30 let stejný příběh: jednoduchá pravidla koloskopie a polypektomie. Ovšem s takovou analytickou schopností a charizmatem, že sál na americkém gastroenterologickém kongresu zájmu nestačí. R. Kiesslich se etabloval na poli mikroendoskopie a s neuvěřitelnou pílí a invencí je dále rozvíjí. T. Seuferlein ukázal klíčový význam logistiky pro screening kolorektálního karcinomu.

Místo příštího CEURGEM nebylo dosud vybráno. Úspěch bude opět odviset od schopností domácích organizátorů poučit se z výše uvedených zásad a od ostatních členských zemí se spoluangažovat.

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
Klinika hepatogastroenterologie IKEM
Vídeňská 195/9, 140 21 Praha 4
julius.spicak@ikem.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se