Prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc. jubiluje


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2016; 65, 204
Kategorie: Zpráva


V novembri 2016 bilancuje sedemdesiat rokov osobnej a profesijnej dráhy prof. RNDr.  Viliam Foltán, CSc. z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, farmaceut, vedecký sekretár Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku v rámci SLS, ale aj člen Vedeckej rady fakulty, redakčných rád viacerých odborných časopisov, člen redakčného kolektívu a autor celého radu hesiel v rámci encyklopédie Beliana.

Prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc. sa narodil 23. novembra 1946 vo Veľkých Uherciach na hornom Ponitrí, ukončil Farmaceutickú fakultu UK v roku 1969, v roku1976 získal diplom kandidáta vied a po ročnom pôsobení vo výskumnom oddelení n.p. Slovakofarma sa vrátil na Farmaceutickú fakultu na pozíciu vysokoškolského učiteľa. V roku 1976 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied, 1987 mu bol udelený pedagogický titul docent na Lekárskej fakulte UK, ktorý potom potvrdil v roku 1998 habilitáciou a inauguráciou na Trnavskej univerzitě. V uvedenom roku mu prezident Slovenskej republiky udelil pedagogicko-vedeckú hodnosť profesora v odboru Verejné zdravotníctvo. Za týmito stručnými životopisnými údajmi sa skrýva široká škála aktívnej práce v rámci pedagogického pôsobenia a starostlivosti o zdravie.

Osobitnú kapitolu v živote jubilanta prof. V. Foltána predstavuje jeho pôsobenie v akademickom prostredí. Pre jej široké naplnenie realizoval v uplynulom období viacero projektov. Z nich bol jeden z najúspešnejších projekt Excelentná lekáreň, určený študentom fakulty a praktickým lekárnikom, ale aj oblasť manažmentu kvality zdravotníckych zariadení až po jeho viac ako 25-ročné pôsobenie v oblasti liekovej politiky a farmakoekonomiky. Vo funkcii vedeckého sekretára Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku v rámci SLS bol jedným z jej iniciátorov, členom odborných grémií MZ SR, v spolupráci s kolektívom sa podieľal na príprave, organizácii farmakoekonomických konferencií, medzinárodných podujatí s účasťou renomovaných zahraničných odborníkov riešiacich špecifické problémy liekovej politiky, pôsobí v redakčnej rade a autorsky sa podieľa na časopise Farmakoekonomika a lieková politika, ktorý dnes už má za sebou desaťročnú tradíciu. Je autorom viac ako 400 odborných publikácií, 23 odborných knižných publikácií, cca 100 prednášok v rámci odborných lekárskych spoločností, je aktívnym účastníkom domácich a medzinárodných konferencií. V záujme rozšírenia svojho odborného rozhľadu a naplnenia všetkých aktivít sa jubilant zúčastnil na celom rade kongresov organizácie ISPOR, ktorá zastrešuje vo svete problematiku farmakoekonomiky a liekovej politiky. Od roku 2005 je prof. Foltán každoročným aktívnym účastníkom európskych, ale aj svetových kongresov, kde prezentuje výsledky dosiahnuté v rámci vedecko-výskumnej práce svojho pracoviska, ale aj rozličné pohľady na problematiku utilizácie liečiv a liekov na Slovensku.

Obraz jubilujúceho prof. Foltána by však nebol kompletný, ak by sme nespomenuli jeho silné puto k rodine, v ktorej dve z jeho troch detí pokračujú vo farmaceutickej stope, pričom dcéra ho nasleduje aj v pôsobení na učiteľskom poste na Farmaceutickej fakulte UK.

Odborná práca a ľudské kvality jubilanta boli v uplynulom období ocenené viacerými oceneniami, čestnými uznaniami, ako aj čestným členstvom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti SLS, pri  príležitosti životného jubilea – 60. narodenín.

Vážený pán profesor, v mene členov Slovenskej farmaceutickej spoločnosti prijmi srdečné blahoželanie k Tvojmu jubileu. Ku gratulácii sa pripájajú kolegovia z farmaceutickej fakulty, ale aj široká farmaceutická obec. Do ďalších rokov Ti prajeme ešte mnoho úspechov, zdravie, chuť a silu naďalej odovzdávať svoje skúsenosti a vedomosti mladším kolegom a študentom.

D. Grančai


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5

2016 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se