Nové knihy


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2016; 65, 206
Kategorie: Nové knihy

Jesenský M. Dějiny alchymie v českých zemích, v Polsku a na Slovensku.

Bratislava: CAD Press 2016, 439 s. ISBN 978-80-88969-67-9

Recenzované dielo MVDr. Miloša Jesenského, PhD., riaditeľa Kysuckého múzea v Čadci predstavuje komplexné spracovanie dejín alchýmie v strednej Európe.

Autor v ňom postupne objasňuje postavenie alchýmie v histórii vedy a techniky, v rámci európskych dejín a ich ciest strednou Európou.

Jadrom monografie sú kapitoly, v ktorých popisuje vývoj a výsledky alchýmie v Poľsku, v Čechách, na Morave, Sliezsku a na Slovensku zo záberom zhruba od 14. do 18. storočia.

Analýza obsahu jednotlivých kapitol ukazuje, že dielo je napísané logicky, veľmi čítavou formou, na základe obsahu a výsledkov najdôležitejších zachovaných prameňov. Ich analýza ukazuje, že i stredná Európa zohrala vo vývoji alchýmie dôležitú úlohu.

I keď je toto dielo písané formou monografie, jeho obsah sa dá v plnej miere využiť ako pomocná literatúra pri výučbe dejín farmácie, chémie a do určitej miery aj medicíny.

Preto jeho vydanie možno označiť za významný edičný počin, ktorý dôstojne vypĺňa medzeru, ktorú sme v tejto oblasti už dlho pociťovali.

J. Čižmárik

Vitková Z, Herdová P, Vitko A. Farmakokinetika a farmakodynamika z pohľadu farmaceutickej technológie (prístup in silico).

Bratislava: Felia s.r.o., 2016, 219 s. ISBN 978-80-89824-03-8

V súčasnom období nemáme vo farmaceutickej literatúre dielo, ktoré by komplexne informovalo o základoch, aplikovaní, využití a výsledkoch tak potrebných a dôležitých súčastí vývoja a výskumu liečiv a liekov, akou sú farmakokinetika a farmakodynamika z aspektu farmaceutickej technológie.

Tento deficit a pokúsili odstrániť doc. RNDr. Zuzana Vitková, PhD., a PharmDr. Petra Herdová, PhD., vysokoškolské učiteľky Katedry galenickej farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, a prof. Ing. Anton Vitko, CSc., z Ústavu robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

V recenzovanom diele autori po úvodných terminologických informáciach stručne popisujú spôsoby aplikácie liečiva a jeho pohyb v organizme, definujú základy farmakokinetickej analýzy, biologickej dostupnosti, kľúčové idei bezkompartmentovej analýzy a na záver sa zaoberajú všeobecným procesom vývoja lieku. Originálnym príspevkom v obsahu tohto diela sú jeho tri dodatky, v ktorých autori popisujú využitie Laplaceovej transformácie vo farmakokinetickej analýze, dekonvolúciu a štatistické momenty v analýze procesov absorpcie liečiva a vyhodnotenie kinetiky absorpcie na báze teórie adaptívnych modelov.

Analýza obsahu diela ukazuje, že je koncipované logicky, jednotlivé definície a vzťahy medzi popisovanými faktami sú vysvetlené jasne, zrozumiteľne a ilustrujú prakticky všetky najdôležitejšie poznatky, ktoré sú vo farmácii v súčasnosti v tejto oblasti známe a využívané.

Okrem toho analýza obsahu diela ako celku ukazuje, že je napísané komplexne s využitím potrebného matematického, fyzikálno-chemického, technologického a i chemického pohľadu, čím odzrkadľuje skutočnosť, že popisované oblasti majú interdisciplinárny charakter.

I keď toto dielo je koncipované ako vysokoškolská učebnica, v plnej miere spĺňa parametre vedeckej monografie, takže sa dá využiť nielen vo výchovno-vzdelávacom procese, ale i vo vedecko-výskumnej činnosti vo farmácii.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5

2016 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se