Životné jubileum Dr.h.c. prof. RNDr. Václava Suchého, DrSc.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2016; 65, 127
Kategorie: Editorial

Jubilant sa narodil 19. júla 1936 v Tuchoměřicích u Prahy. Po absolvovaní gymnázia bol prijatý na Farmaceutickú fakultu do Brna, ktorú ukončil v roku 1959. V období 1961–1993 pracoval na Katedre farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1966 sa stal doktorom prírodných vied, v roku 1969 kandidátom vied, v roku 1978 docentom farmakognózie, v roku 1993 obhájil doktorskú dizertačnú prácu a v roku 1995 bol vymenovaný profesorom farmakognózie. V rokoch 1974–1975 absolvoval stáž na State University Ohio, Columbus, USA. Od roku 1993 je zamestnaný na Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Počas svojho pobytu v Bratislave pôsobil ako prodekan pro vedecko-výskumnú činnosť a bol vedúci Katedry farmakognózie a botaniky. Po prechode na fakultu v Brně bol prednostom Ústavu přírodních léčiv, zastával funkciu dekana Farmaceutickej fakulty VFU Brno a rektora VFU Brno.


Vo výskumnej činnosti sa zameral na analytické hodnotenie obsahových látok drog, izoláciu a identifikáciu sekundárnych metabolitov rastlín a na biogénne látky s chemoprotektívnym účinkom. Zaoberal sa tiež štúdiom pletivových kultúr vyšších rastlín ako systémov produkujúcich farmaceuticky významné látky. Jeho odborná činnosť vyústila do viac ako 200 publikačných výstupov a cca 200 prednášok. Bol riešiteľom 30 obhájených záverečných správ, vedeckých projektov a výskumných úloh. V rámci pedagogickej činnosti realizoval a doposiaľ realizuje všetky formy výučby predmetov Farmakognozie a Fytochemie. Vedie diplomové a rigorózne práce. Vyškolil ašpirantov a školí študentov postgradualného štúdia. Je autorom 14 vysokoškolských študijných textov.

Aktívne pracoval vo výbore Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, v súčasnosti v Českej farmaceutickej spoločnosti ČLS JEP, je členom Českej chemickej spoločnosti, Českej biotechnologickej spoločnosti, členom redakčnej rady dvoch vedeckých časopisov. Bol, resp. je členom vedeckých rád a odborných komisií MZ SR, MZ ČR, MŠMT, liekopisnej komisie, rady fakúlt a univerzít.

V mene bývalých kolegov z Katedry farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pracovníkov Ústavu přírodních léčiv Farmaceutické fakulty VFU Brno, pracovníkov Katedry farmakognozie a Katedry farmaceutické botaniky a ekologie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové želám pánu profesorovi Suchému predovšetkým pevné zdravie, pokoj a pohodu v kruhu najbližších.

prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.

Redakce časopisu Česká a slovenská farmacie se připojuje k blahopřání panu profesorovi Václavu Suchému a přeje mu do dalších let mnoho zdraví a životního elánu.

za redakci Kateřina Kubová


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2016 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se