Docent RNDr. Pavel Komárek, PhD. jubiluje


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2014; 63, 48
Kategorie: Zprávy

Doc. RNDr. Pavel Komárek, PhD., vedoucí katedry farmaceutické technologie IPVZ, oslavil v prvním dnu tohoto roku 70. narozeniny. Při této příležitosti bychom rádi připomněli milníky v jeho životní a profesionální činnosti: Akademické vzdělání získal v oboru farmacie (1968) na Farmaceutické fakultě, později i titul doktora přírodních věd (1969), PhD. (1979) a vědecko-pedagogickou hodnost docenta na Univerzitě Karlově (1987).


Odbornou činnost zahájil ve farmaceutické výrobě a výzkumu (1968–1971), od roku 1971 se zabývá farmaceutickou technologií i v Institutu postgraduálního vzdělávání, kdy připojil ke svým pedagogickým aktivitám i oblast radiofarmacie v rámci oboru nukleární medicína. V IPVZ a v IKEM působí při přípravě radiofarmak dosud.

Získal postgraduální specializace v oborech farmaceutická technologie (1972 – I. stupeň, 1977 – II. stupeň) radiofarmaka (1982) a galenická farmacie (1987). Splnil podmínky a požadavky v rámci systému Evropské asociace nukleární medicíny (EANM) a získal certifikát odpovědnosti za přípravu radiofarmak v rámci EANM (2007).

V oblasti farmaceutické technologie a radiofarmak organizuje postgraduální výuku formou stáží a každoročních kurzů. Za více než 40 let připravil k atestaci desítky vedoucích pracovníků v radiofarmacii a farmaceutické technologii. Od roku 1981 se zapojil do oborového výzkumu ve farmacii a v letech 1994–2003 byl řešitelem grantového výzkumu IGA MZ ČR, kdy získal ve třech po sobě jdoucích projektech nejvyšší hodnocení.

Jeho publikační aktivita zahrnuje více než 40 prací ve vědeckých časopisech, kapitoly v sedmi monografiích a učebních textech, 27 abstrakt na mezinárodních kongresech a konferencích a 51 abstrakt publikovaných na kongresech a konferencích národních.

Každoročně organizoval národní vědecké akce v oblasti farmacie, farmaceutické technologie a radiofarmak. Byl členem vědeckých výborů Evropských sympozií farmaceutické technologie (2000–2005) a je členem Evropské asociace nukleární medicíny EANM (národní poradce radiofarmak), členem Evropské federace farmaceutických věd (Council delegát 1990–2010). Významné bylo jeho zvolení předsedou České farmaceutické společnosti J. E. Purkyně (1990–2001) a jejím místopředsedou (2002–2010). V České společnosti nukleární medicíny (ČSNM) zastával v sekci radiofarmacie funkci předsedy (1980–2010), nyní je místopředsedou.

Byl členem vědeckých rad farmaceutických fakult (FaF UK v Hradci Králové 1994–2005, VFU v Brně 2000–2011). Na těchto fakultách je kromě výuky známa jeho činnost a členství v oborových radách souvisejících s farmaceutickou technologií a radiofarmacií.

Rovněž je třeba ocenit jeho celoživotní aktivitu při předklinickém hodnocení ve vývoji radiofarmak a činnost v lékopisné komisi MZ ČR v rámci Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Připomenutím životního jubilea doc. P. Komárka oceňujeme jeho příkladnou péči v postgraduálním vzdělávání a zásluhy o rozvoj radiofarmacie, která trvale zakotvila mezi obory farmaceutického vzdělávání a farmaceutické praxe.

Jeho přínos pro Českou farmaceutickou společnost a spolupráci s farmaceutickými fakultami byl oceněn Čestným členstvím v této společnosti, medailí Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Pamětní plaketou Farmaceutické fakulty VFU Brno.

Významným přínosem je i jeho 20letá činnost vedoucího redaktora časopisu Česká a slovenská farmacie. Byl oceněn i Čestným členstvím Slovenské farmaceutické společnosti a jejími poctami, medailí Jána Žuffu a Weberovou medailí. V rámci mezinárodní spolupráce získal uznání a medaile od farmaceutických společností Maďarska a Polska.

Spolu s gratulací a poděkováním přejeme jubilantovi úspěchy v jeho další odborné činnosti, spokojenost a pohodu v osobním a rodinném životě.

Za všechny členy České farmaceutické společnosti

prof. Luděk Jahodář, předseda ČFS


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2014 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se