Za doc. DrPh. PhMr. Ladislavom Kňažkom, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2011; 60, 256-257
Kategorie: Zprávy

“Žiadna smrť nemôže byť zlá, ktorej predchádzal život dobrý.”
Kramerius

S týmto konštatovaním sa rodina a široká farmaceutická, lekárska a chemická komunita 16. 8. 2011 bratislavskom krematóriu navždy rozlúčila s pánom doc. DrPh. PhMr. Ladislavom Kňažkom, CSc., dlhoročným učiteľom Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (FaF UK), ktorý zomrel 10. 8. 2011 v Bratislave.

Zosnulý kolega sa narodil 27. 2. 1923 vo Veľkých Ripňanoch, ktoré vtedy patrili do okresu Topolčany. V rokoch 1942–1947 študoval odbor farmácia na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzite v Bratislave. V roku 1947 bol na nej promovaný za magistra farmácie.


Dňa 1. 7. 1947 sa stal asistentom Farmakologického ústavu Lekárskej fakulty, kde začal zabezpečovať výučbu chemických disciplín. Po reorganizácii pôsobil v rokoch 1948–1952 na Ústave farmacetickej chémie LF. Patril medzi zakladajúcu generáciu učiteľov, ktorý od 1. 9. 1952 začali budovať samostatnú Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského (FaF UK). Po jej zriadení v rokoch 1953–1955 bol jej prodekanom a v rokoch 1955–1959 dekanom. Neskoršie v rokoch 1960–1967 bol opäť prodekanom pre vedu a výskum a pedagogickú prácu a sociálnu problematiku. V roku 1956 sa stal zástupcom docenta pre farmaceutickú chémiu.

V roku 1957 po rozdelení Katedry chémie FaF UK sa stáva prvým učiteľom a zakladateľom Katedry farmaceutickej chémie FaF UK (KFCH FaF UK).

Po dokončení a obhájení práce “Niektoré výsledky pokusov praktického využitia hydrotrópie vo farmácii a fyzikálno-chemické vlastnosti hydrotropných systémov” sa 1. 11. 1958 habilitoval a následne 1. 3. 1959 bol menovaný docentom farmaceutickej chémie.

Po založení KFCH FaUK sa učitelia tohto pracoviska začínajú špecializovať na výučbu a orientovať na vedecko-výskumnú činnosť vo farmaceutickej chémii ako profilovej disciplíne farmaceutického štúdia. Po skončení externej vedeckej prípravy a obhájení dizertačnej práce “Súbor prác o hydrotropii” sa stal v roku 1966 kandidátom farmaceutických vied, CSc.

V pedagogickej oblasti pôsobil v rokoch 1947–1989 ako prednášateľ a examinátor farmaceutickej chémie a v rokoch 1947–1960 aj predmetu Kontrola chemických liečiv. V roku 1957 napísal a vydal dvojdielne skriptá “Všeobecná farmaceutická chémia” do monografie Chemická léčiva 1972 a 1987 napísal kapitoly “Dychové a obehové analeptiká, laxatíva, vitamíny a antineoplastká”. Kapitolami prispel aj do knihy Zdravoveda (Martin: Osveta 1960). Bol spoluautorom prvého vydania príručky Terminológia organickej chémie a Terminológia galenickej farmácie a päť zväzkového diela Slovník povrchovo aktívnych látok.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriaval na teoretické aspekty a výskum solubilizácie a hydrotrópie liečiv a ich využitie v praxi a na aplikáciu a využitie moderných fyzikálno-chemických a analytických metód v kontrole chemických liečiv a galenických prípravkov. Z tejto oblasti publikoval 68 pôvodných vedeckých experimentálnych prác, šesť patentov a na odborných fórach predniesol okolo 60 predášok.

V roku 1953 bol medzi zakladateľmi Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS), v ktorej vykonával funkciu jej predsedu a podprecedu a zaslúžil sa o zavedenie prednášok o pokrokoch vo farmaceutickej chémii, vývoji liečiv a uplatňovaní moderných metód kontroly liečiv pre široký farmaceutickýcký terén. V rámci tejto organizácie on sám predniesol z týchto oblasti cez 220 prednášok.

Záslužnú prácu vykonal ako dlhoročný člen Komisie pre prestavbu štúdia farmácie na UK a celoštátnej Komisie pre lekárstvo a farmáciu pri MŠ v Prahe ako člen Slovenskej a Československej liekopisnej komisie pre prípravu ČsL 3 a ČsL 4 a predseda jej chemickej a terminologickej sekcie. V rokoch 1955–1959 bol členom Vedeckej UK a v rokoch 1955–1986 Vedeckej rady FaF UK.

Doc. Kňažko, CSc., bol Čestným členom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Belgickej farmaceutickej a toxikologickej spoločnosti. Zaslúžilým členom Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV Bratislava, nositeľom Weberovej ceny SFS, Medaile PhMr. Vladimíra J.Žuffu, Galenovej medaile FaF UK, Čestnej plakety T. R. Niederlanda SLS, Zlatej, striebornej a bronzovej medalie FaF UK a i ďalších ocenení.

Dovoľte mi, aby som sa pánovi docentovi Kňažkovi, za jeho spolupracovníkov poďakoval za jeho celoživotný prínos do pokladnice farmaceutických vied.

Čest jeho skvelej pamatke!

Jozef Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5

2011 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×