Životné jubileum RNDr. Viery Hermanovej


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 147-148
Kategorie: Zprávy

Pani RNDr. Viera Hermanová, rodená, Hrašková, sa narodila v Turčianskej Blatnici. V Martine ukončila základné i stredoškolské štúdium. Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole roku 1962 pokračovala v štúdiu na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré úspešne ukončila v roku 1967.


Od augusta 1967 pracovala v Biotike, n.p. Slov. Ľupča, prev. Martin, zameranej na výrobu humánnych a veterinárnych injekcií. Ako vedúca oddelenia kontroly sterility injekcií sledovala výskyt určitých druhov mikroorganizmov pri opakovaných skúškach sterility injekcií v súvislosti s výskytom mikroorganizmov vo výrobnom prostredí. Navrhovala zavedenie preventívnych postupov na ich odstránenie. Tu spolupracovala s Oddelením mikrobiológie Okresnej hygienickej stanice v Martine.

Roku 1969 obhájila rigoróznu prácu a získala akademický titul doktor prírodovedy – RNDr. Po obhájení práce a skúšky podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SSR č. 77/1971, o zdravotníckych pracovníkoch, získava špecializáciu z farmaceutickej technológie (1973).

Sedem rokov pracovala vo vývoji injekčných liekových foriem v Biotike, zameranej na zlepšenie tvaru, formy a veľkosti kryštálov antibiotík a steroidných hormónov (Pendeponu, Agolutinu Depot, Folivirinu, Prokain-Penicilinu a Agovirinu Depot.) a tiež na vývoji injekčných liekov pre veterinárnu medicínu. Je spoluautorka niekoľkých patentov z oblasti riadenej kryštalizácie steroidných hormónov a antibiotík.

Neskôr pracovala vo výrobe liekov a od roku 1975 ako vedúca Oddelenia riadenia kvality v Biotike Martin.

Pre získanú alergiu na niektoré chemikálie odišla z prostredia výroby liekov, a cez konkurz zo štylistiky a pravopisu, do dovtedy jediného zdravotníckeho vydavateľstva na Slovensku (Osveta), ktoré bolo práve v Martine, na miesto redaktorky zdravotníckej literatúry (1980). Roku 1982 sa stala vedúcou redakcie, kde viedla Edíciu vysokoškolských učebníc a odborné zdravotnícke diela pre farmáciu i medicínu. Učebnice mali platnosť v celej Československej republike, a teda organizovala v spolupráci s Ministerstvom školstva SR zostavenie autorských kolektívov a viedla Celoštátnu komisiu na vydávanie týchto učebníc.

Po absolvovaní Školy prekladu v Bratislave sa zaraďuje do zoznamu prekladateľov z jazyka českého do jazyka slovenského.

V redakcii viedla vydávanie odborných zdravotníckych diel vo Farmaceutickej edícii, Raýmanovej zbierke a samostatné diela ako aj preklady z oblasti farmácie i medicíny v súčinnosti s rozvojom týchto vied. Ďalej organizovala v spolupráci s vedením Katedry farmaceutickej technológie z Ústavu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (doc. Zemanová, CSc. a RNDr. Truplová, CSc.) Komisiu pre farmaceutickú literatúru, v ktorej boli zastúpení vedúci niektorých katedier z FaF UK v Bratislave (napr. prof. Chalabala, prof. Suchý), a niektorí lekári (prof. Dzúrik, MUDr. Haľko, atď.). Nové návrhy na vydanie kníh schvaľovala táto komisia a ako farmaceutka sa všemožne usilovala podporiť vydávanie farmaceutickej odbornej literatúry. Dôkazom je vydanie Encyklopédie farmácie (zostavil Chalabala), ktorá získala ocenenie v rámci Slovenskej knižnej kultúry. Medzinárodné ocenenie z vysokoškolských učebníc, ktoré redakčne spracovala RNDr. Hermanová, získala Neurológia (prof. Bartko). Tvorba kníh je kolektívne dielo, náročné najmä na čas. Odmenou je vydarené dielo s jasne formulovaným odborným textom v správnej slovenčine. Spoluprácou s Ing. Krčmérym, DrSc., neskôr s jeho synom prof. MUDr. Krčmérym, DrSc., vznikla séria Tabelárium antibiotík, na prehľadnú orientáciu v tejto dôležitej skupine rýchlo sa vyvíjajúcich liečiv. V spolupráci s RNDr. Trejbalovou sa vydali prehľady iných farmakologických skupín liečiv. Pravidelne vychádzali Farmaceutické prehľady. Ako vydavateľský počin sa kvalifikovalo vydanie Veterinárskej medicíny a farmakológie (prof. Vodrážka), kde bola zodpovednou redaktorkou a vedúcou redaktorkou.

Roku 1991 na základe konkurzu sa vracia do Biotiky, prev. Martin ako vedúca, kde pripravuje na pokyn vedenia Biotiky, a.s., Slov. Ľupča, ukončenie prác na novom injekčnom pavilóne v Martine a založenie spoločného podniku so zahraničným záujemcom Hoechst, Frankfurt nad Moh. (NSR).

Po vzniku spoločného podniku Hoechst-Biotika, s.r.o., (1993) sa stáva konateľka a riaditeľka za Biotiku a traja nemeckí zástupcovia za spoločnosť Hoechst.

Po odchode na dôchodok (1998), na pozvanie majiteľov Pharmagalu, s.r.o., Nitra, pomáha pri vybudovaní priestorov na výrobu injekcií pre veterinárne účely, najmä so zameraním na Systém riadenia kvality a audit systému podľa ČSN ISO 9001 a 9004. Po rozbehnutí výroby veterinárnych injekcií, pracovala v tejto spoločnosti na vývoji nových injekčných prípravkov s aktuálnymi obsahovými látkami a modernými pomocnými látkami (Ivermectin, Enrogal a pod.), vrátane niektorých laboratórnych klinických skúšok a prípravy dokumentácie na schválenie výrobku Štátnymi orgánmi SR. V tom období absolvuje semináre „francúzskej“ homeopatickej školy, skladá skúšku s certifikátom o ukončení homeopatickej školy (2000).

Po ukončení práce v Nitre sa vracia do Martina, kde pracuje niekoľko mesiacov v lekárni. Zaujíma sa o „celostnú medicínu“ a zúčastňuje sa v ČR na prednáškach zakladateľa Vysokej školy holistického zdravia, prof. Dr. S. Koshbina z Toronta, Kanada. Tomuto smeru „celostnej medicíne“ sa venuje dodnes.

Počas celého života RNDr. Hermanovej sa ako „zlatá niť“ vinie jej záľuba vo výtvarnej tvorbe – maľovanie, ktorému sa cieľavedomejšie venuje od roku 1979.

Od roku 1981 je členkou Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov v Martine. Tematicky sa venuje zátišiam, prírodným impresiám, námetom ochrany prírody a ostatné roky figurálnej maľbe a abstraktným vesmírnym témam, ktoré umocňuje kombinovanou technikou. Motívy z prírody pretavuje svojou umeleckou predstavou do špecificky pretransformovanej podoby. Kultivovaným citom pre farebnosť vyniká v akvareloch, niektoré pre zvláštnu techniku budia dojem pastelu.

Jej akvarely majú osobité farby, ktoré prírode nekonkurujú, ale ju harmonicky a svojsky dopĺňajú. V abstraktných témach zameraných na vesmír je štruktúra obrazov originálna, farebnosť kultivovaná a prinášajúca povznášajúci zážitok.

Autorka sa zúčastňuje tvorivých dielní a výstav poriadaných Detvianskou umeleckou kolóniou, ktorej je členkou.

Samostatne vystavovala svoje diela na siedmich výstavách v Bratislave, Detve, Martine, Sklených Tepliciach a v Turčianskej Blatnici. V rámci Regionálneho centra neprofesionálnych výtvarníkov, Krajských výstav Výtvarný Ružomberok, Výtvarné spektrum kaštieľ Oščadnica, Výtvarný Tvrdošín, Detvianska umelecká kolónia atď. sa autorka zúčastnila od roku 1982 do roku 2010 niekoľkých desiatok spoločných výstav.

Pani RNDr. Vieru Hermanovú ocenila Slovenská farmaceutická spoločnosť (SFS) roku 2009 Medailou PhMr. Vladimíra J. Žuffu za prínos do slovenského lekárnictva a 20l0 bola ocenená Medailou PhMr. Jána Halašu (SFS).

Dovoľte mi, aby som našej jubilantke do jej krásneho a zmysluplného doterajšieho života zaželal pevné zdravie, pohodu a radosť z práce a výsledkov, ktorými prispela do našej farmácii.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2010 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se