Vybrané kurzy, stáže a semináře IPVZ – 2. pololetí roku 2010


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 148-150

KATEDRA FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE A KONTROLY LÉČIV

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Komárek, Ph.D.,
tel.: 271 019 278, 271 019 307, fax: 271 019 361
e-mail: komarek@ipvz.cz 

Kurz – Aktuální problematika činnosti kvalifikované osoby výrobců léčivých přípravků

Určeno pro kontinuální vzdělávání kvalifikovaných osob výrobců léčivých přípravků.
Program:
Problémy spojené s propouštěním léčivých přípravků a dalšími činnostmi v oblasti výroby léčiv. Přenos výroby včetně přenosu analytických metod.
Vedoucí: doc. RNDr. P. Komárek, Ph.D.
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 1000 Kč
19. 10. 2010

Kurz – Správná laboratorní praxe (SLP)

Určeno pro zájemce o udělení certifikátu SLP SÚKL nebo osvědčení SLM MŽP a pro pracovníky testovacích zařízení již zařazených do Národního programu SLP.
Program:
Regulace SLP v ČR, vztah k požadavkům EU a OECD. Uplatňování principů SLP. Aktuální problematika v oblasti SLP.
Vedoucí: doc. RNDr. P. Komárek, Ph.D.
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 1000 Kč
9. 11. 2010

Kurz – Zabezpečování jakosti ve farmaceutické výrobě

Určeno pro kontinuální vzdělávání pracovníků ve výrobě léčiv a souvisejících oblastech.
Program:
Farmaceutické zabezpečování jakosti – aktuální otázky a moderní přístupy v rozvoji firemního systému jakosti.
Vedoucí: Pharm. Dr. M. Janoušek
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 1000 Kč
25. 11. 2010

Odborná stáž – Biochemická analytika

Určeno pro farmaceuty z běžných i specializovaných biochemických pracovišť.
Program:
Nové metody bioanalytiky v souladu s požadavky na správnou laboratorní praxi.
Školitel: prof. RNDr. M. Tichý, CSc.
Místo konání: Hradec Králové, Sokolská 581, FN,
Ústav klinické biochemie a diagnostiky
Předpokládaná cena: 1000 Kč
10. 11. 2010

Odborná stáž – Mikrobiologická kontrola

Určeno pro pracovníky zabývající se mikrobiologickou kontrolou léčiv.
Program:
Teorie a praxe mikrobiologických kontrolních metod dle platného lékopisu a ostatních norem. Správná praxe v mikrobiologické laboratoři.
Školitel: Mgr. M. Svatošová
Místo konání: Praha 10, Šrobárova 48, SÚKL
Předpokládaná cena: 2000 Kč
5.–6. 10. 2010

Katedra lékárenství

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
Vedoucí: PharmDr. Petr Horák
tel.: 271 019 259, 271 019 270, fax: 272 740 458
e-mail: horak@ipvz.cz 

Kurz k problematice návykových látek

Určeno pro výrobce a distributory návykových látek, kteřístěmito látkami zacházejí v souvislosti s výkonem své profese.
Program:
Platná legislativa o návykových látkách. Charakteristiky návykových látek. Užití v praxi, zneužívání a sociální důsledky.
Vedoucí: PharmDr. M. Pancová
Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Předpokládaná cena: 1500 Kč
27. 9. 2010, 13. 12. 2010

Kurz k problematice prodeje vyhrazených léčivých přípravků

Určeno pro prodejce a prodavače vyhrazených léčivých přípravků humánních i veterinárních.
Program:
Účel, způsob a podmínky zacházení, prodej, likvidace, nežádoucí účinky, fyzikálněchemické vlastnosti, aplikační formy, mikrobiální čistota, skladování a příslušná legislativa. Kurz je zakončen kvalifikačním testem.
Vedoucí: PharmDr. M. Pancová
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 4800 Kč
20.–24. 9. 2010

Odborná stáž v přípravě parenterální výživy

Určeno pro lékárníky nemocničních lékáren.
Program:
Vlastní příprava “All in one”, druhy směsí parenterální výživy, propočty, inkompatibility.
Školitel: Mgr. P. Bašanda
Místo konání: Ostrava, 17. listopadu 1790,
FNsP, lékárna
Předpokládaná cena: 3 000 Kč
5. 10. 2010 – 7. 10.2 010

Odborná stáž – Příprava cytostatik

Určeno pro farmaceuty a farmaceutické asistenty.
Program:
Příprava pracovišť, pracovníků, materiálu k ředění cytostatik. Vlastní příprava, kontrola a dokumentace.
Školitel: PharmDr. P. Šeděnková
Místo konání: Ostrava, 17. listopadu 1790,
FNsP, lékárna
Předpokládaná cena: 3000 Kč
21. 9. 2010 – 23. 9. 2010

Odborná stáž – Příprava cytostatik

Určeno pro farmaceuty a farmaceutické asistenty zabývající se touto problematikou.
Program:
Vybudování pracoviště pro práci s cytostatickými látkami za aseptických podmínek a související legislativa. Personální a technologické požadavky. Vlastní příprava, kontrolní a dokumentační činnost. Použití cytostatik v léčbě dětských pacientů ve FN v Motole.
Školitel: PharmDr. P. Horák
Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, lékárna
Předpokládaná cena: 3 000 Kč
11. 10. 2010 – 13. 10. 2010

Odborná stáž – Příprava a kontrola očních přípravků

Určeno pro farmaceuty připravující v lékárnách oční přípravky.
Program: Předpisy a vybavení pracoviště pro přípravu očních přípravků. Příprava vybraných očních kapek a mastí. Chemická a fyzikálně-chemická kontrola a kontrola sterility očních přípravků podle ČL 2005.
Školitel: Mgr. E. Kopecká
Místo konání: Praha 4, Krčská 54, Lékárna Krčská
Předpokládaná cena: 2000 Kč
9. 11. 2010 – 10. 11. 2010

Odborná stáž – Příprava cytostatik

Určeno pro farmaceuty, kteří se zabývají touto problematikou.
Program:
Příprava pracoviště, pracovníků a materiálů pro práci s cytostatickými léčivy za aseptických podmínek. Nácvik přípravy, kontrolní a dokumentační činnost. Účast při tvorbě chemoterapeutického režimu.
Školitel: PharmDr. L. Doležalová
Místo konání: Brno, Žlutý kopec 7, Masarykův onkologický ústav, lékárna
Předpokládaná cena: 3000 Kč
12. 10. 2010 – 14. 10. 2010

Odborná stáž – Příprava cytostatik

Určeno pro farmaceuty a farmaceutické asistenty zabývající se touto problematikou.
Program:
Vybudování pracoviště pro práci s cytostatickými látkami za aseptických podmínek související legislativa. Personální a technologické požadavky. Vlastní příprava, kontrolní a dokumentační činnost. Použití cytostatik v léčbě dětských pacientů.
Školitel: PharmDr. S. Synek
Místo konání: Brno, Pekařská 53, Nemocniční lékárna FN U sv. Anny
Předpokládaná cena: 3000 Kč
6. 10. 2010 – 8. 10. 2010

Odborná stáž v přípravě parenterální výživy

Určeno pro lékárníky nemocničních lékáren.
Program:
Příprava parenterální výživy “All in one”, typy parenterální výživy, indikace k podávání PN, úprava složení v závislosti na potřebách pacienta. Inkompatibility, stabilita připravených směsí.
Školitel: PharmDr. P. Horák
Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, lékárna
Předpokládaná cena: 3 000 Kč
22. 11. 2010 – 24. 11. 2010

Seminář – Volně prodejná léčiva

Určeno pro farmaceuty a farmaceutické asistentky.
Program:
Racionální používání volně prodejných léčiv, zejména antipyretik, analgetik, antirevmatik k místní aplikaci a léčiv gastrointestinálního systému.
Vedoucí: prof. MUDr. F. Perlík, DrSc.
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 1000 Kč
16. 10. 2010

Subkatedra klinické farmacie

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
Vedoucí: PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.
tel.: 224 435 325; 607 687 014
e-mail: halacova@ipvz.cz 

Kurz – Klinická farmacie v pediatrii

Určeno pro lékaře, farmaceuty a sestry.
Program:
Problematika specifické farmakoterapie u dětí a adolescentů. Cílem kurzu je pochopit odlišnosti farmakokinetických procesů udětí, význam přirozené imunity dětí a její ovlivnění výživou (vztah imunitního systému a výživy probiotika a prebiotika ve zdraví a nemoci, kojenecká mléka, imunomodulancia v pediatrii). Speciální část je věnována terapii infekčních nemocí (přístup k diferenciální diagnostice a léčbě průjmových onemocnění infekční etiologie, neuroinfekce a jiná závažná bakteriální onemocnění) a řešení intoxikací v dětském věku.
Vedoucí: Mgr. L. Kotlářová
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 1000 Kč
4. 11. 2010

Kurz – Klinická farmacie v onkologii a hematoonkologii

Určeno pro lékaře, farmaceuty a sestry se zájmem o danou problematiku. Pro školence v oboru klinická farmacie je absolvováním kurzu splněna jedna ze základních částí povinné předatestační přípravy.
Program:
Etiopatogeneze maligních nemocí, vybrané kapitoly hematologických malignit a solidních nádorů, strategie léčby, biologická léčba, léčebné komplikace a jejich řešení, spolupráce klinického farmaceuta s lůžkovým odd.
Vedoucí: PharmDr. D. Syrová
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 1000 Kč
5. 10. 2010


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2010 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se