Vybrané kurzy, stáže a semináře IPVZ – 2. pololetí roku 2010


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 148-150

KATEDRA FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE A KONTROLY LÉČIV

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Komárek, Ph.D.,
tel.: 271 019 278, 271 019 307, fax: 271 019 361
e-mail: komarek@ipvz.cz 

Kurz – Aktuální problematika činnosti kvalifikované osoby výrobců léčivých přípravků

Určeno pro kontinuální vzdělávání kvalifikovaných osob výrobců léčivých přípravků.
Program:
Problémy spojené s propouštěním léčivých přípravků a dalšími činnostmi v oblasti výroby léčiv. Přenos výroby včetně přenosu analytických metod.
Vedoucí: doc. RNDr. P. Komárek, Ph.D.
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 1000 Kč
19. 10. 2010

Kurz – Správná laboratorní praxe (SLP)

Určeno pro zájemce o udělení certifikátu SLP SÚKL nebo osvědčení SLM MŽP a pro pracovníky testovacích zařízení již zařazených do Národního programu SLP.
Program:
Regulace SLP v ČR, vztah k požadavkům EU a OECD. Uplatňování principů SLP. Aktuální problematika v oblasti SLP.
Vedoucí: doc. RNDr. P. Komárek, Ph.D.
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 1000 Kč
9. 11. 2010

Kurz – Zabezpečování jakosti ve farmaceutické výrobě

Určeno pro kontinuální vzdělávání pracovníků ve výrobě léčiv a souvisejících oblastech.
Program:
Farmaceutické zabezpečování jakosti – aktuální otázky a moderní přístupy v rozvoji firemního systému jakosti.
Vedoucí: Pharm. Dr. M. Janoušek
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 1000 Kč
25. 11. 2010

Odborná stáž – Biochemická analytika

Určeno pro farmaceuty z běžných i specializovaných biochemických pracovišť.
Program:
Nové metody bioanalytiky v souladu s požadavky na správnou laboratorní praxi.
Školitel: prof. RNDr. M. Tichý, CSc.
Místo konání: Hradec Králové, Sokolská 581, FN,
Ústav klinické biochemie a diagnostiky
Předpokládaná cena: 1000 Kč
10. 11. 2010

Odborná stáž – Mikrobiologická kontrola

Určeno pro pracovníky zabývající se mikrobiologickou kontrolou léčiv.
Program:
Teorie a praxe mikrobiologických kontrolních metod dle platného lékopisu a ostatních norem. Správná praxe v mikrobiologické laboratoři.
Školitel: Mgr. M. Svatošová
Místo konání: Praha 10, Šrobárova 48, SÚKL
Předpokládaná cena: 2000 Kč
5.–6. 10. 2010

Katedra lékárenství

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
Vedoucí: PharmDr. Petr Horák
tel.: 271 019 259, 271 019 270, fax: 272 740 458
e-mail: horak@ipvz.cz 

Kurz k problematice návykových látek

Určeno pro výrobce a distributory návykových látek, kteřístěmito látkami zacházejí v souvislosti s výkonem své profese.
Program:
Platná legislativa o návykových látkách. Charakteristiky návykových látek. Užití v praxi, zneužívání a sociální důsledky.
Vedoucí: PharmDr. M. Pancová
Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Předpokládaná cena: 1500 Kč
27. 9. 2010, 13. 12. 2010

Kurz k problematice prodeje vyhrazených léčivých přípravků

Určeno pro prodejce a prodavače vyhrazených léčivých přípravků humánních i veterinárních.
Program:
Účel, způsob a podmínky zacházení, prodej, likvidace, nežádoucí účinky, fyzikálněchemické vlastnosti, aplikační formy, mikrobiální čistota, skladování a příslušná legislativa. Kurz je zakončen kvalifikačním testem.
Vedoucí: PharmDr. M. Pancová
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 4800 Kč
20.–24. 9. 2010

Odborná stáž v přípravě parenterální výživy

Určeno pro lékárníky nemocničních lékáren.
Program:
Vlastní příprava “All in one”, druhy směsí parenterální výživy, propočty, inkompatibility.
Školitel: Mgr. P. Bašanda
Místo konání: Ostrava, 17. listopadu 1790,
FNsP, lékárna
Předpokládaná cena: 3 000 Kč
5. 10. 2010 – 7. 10.2 010

Odborná stáž – Příprava cytostatik

Určeno pro farmaceuty a farmaceutické asistenty.
Program:
Příprava pracovišť, pracovníků, materiálu k ředění cytostatik. Vlastní příprava, kontrola a dokumentace.
Školitel: PharmDr. P. Šeděnková
Místo konání: Ostrava, 17. listopadu 1790,
FNsP, lékárna
Předpokládaná cena: 3000 Kč
21. 9. 2010 – 23. 9. 2010

Odborná stáž – Příprava cytostatik

Určeno pro farmaceuty a farmaceutické asistenty zabývající se touto problematikou.
Program:
Vybudování pracoviště pro práci s cytostatickými látkami za aseptických podmínek a související legislativa. Personální a technologické požadavky. Vlastní příprava, kontrolní a dokumentační činnost. Použití cytostatik v léčbě dětských pacientů ve FN v Motole.
Školitel: PharmDr. P. Horák
Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, lékárna
Předpokládaná cena: 3 000 Kč
11. 10. 2010 – 13. 10. 2010

Odborná stáž – Příprava a kontrola očních přípravků

Určeno pro farmaceuty připravující v lékárnách oční přípravky.
Program: Předpisy a vybavení pracoviště pro přípravu očních přípravků. Příprava vybraných očních kapek a mastí. Chemická a fyzikálně-chemická kontrola a kontrola sterility očních přípravků podle ČL 2005.
Školitel: Mgr. E. Kopecká
Místo konání: Praha 4, Krčská 54, Lékárna Krčská
Předpokládaná cena: 2000 Kč
9. 11. 2010 – 10. 11. 2010

Odborná stáž – Příprava cytostatik

Určeno pro farmaceuty, kteří se zabývají touto problematikou.
Program:
Příprava pracoviště, pracovníků a materiálů pro práci s cytostatickými léčivy za aseptických podmínek. Nácvik přípravy, kontrolní a dokumentační činnost. Účast při tvorbě chemoterapeutického režimu.
Školitel: PharmDr. L. Doležalová
Místo konání: Brno, Žlutý kopec 7, Masarykův onkologický ústav, lékárna
Předpokládaná cena: 3000 Kč
12. 10. 2010 – 14. 10. 2010

Odborná stáž – Příprava cytostatik

Určeno pro farmaceuty a farmaceutické asistenty zabývající se touto problematikou.
Program:
Vybudování pracoviště pro práci s cytostatickými látkami za aseptických podmínek související legislativa. Personální a technologické požadavky. Vlastní příprava, kontrolní a dokumentační činnost. Použití cytostatik v léčbě dětských pacientů.
Školitel: PharmDr. S. Synek
Místo konání: Brno, Pekařská 53, Nemocniční lékárna FN U sv. Anny
Předpokládaná cena: 3000 Kč
6. 10. 2010 – 8. 10. 2010

Odborná stáž v přípravě parenterální výživy

Určeno pro lékárníky nemocničních lékáren.
Program:
Příprava parenterální výživy “All in one”, typy parenterální výživy, indikace k podávání PN, úprava složení v závislosti na potřebách pacienta. Inkompatibility, stabilita připravených směsí.
Školitel: PharmDr. P. Horák
Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, lékárna
Předpokládaná cena: 3 000 Kč
22. 11. 2010 – 24. 11. 2010

Seminář – Volně prodejná léčiva

Určeno pro farmaceuty a farmaceutické asistentky.
Program:
Racionální používání volně prodejných léčiv, zejména antipyretik, analgetik, antirevmatik k místní aplikaci a léčiv gastrointestinálního systému.
Vedoucí: prof. MUDr. F. Perlík, DrSc.
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 1000 Kč
16. 10. 2010

Subkatedra klinické farmacie

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
Vedoucí: PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.
tel.: 224 435 325; 607 687 014
e-mail: halacova@ipvz.cz 

Kurz – Klinická farmacie v pediatrii

Určeno pro lékaře, farmaceuty a sestry.
Program:
Problematika specifické farmakoterapie u dětí a adolescentů. Cílem kurzu je pochopit odlišnosti farmakokinetických procesů udětí, význam přirozené imunity dětí a její ovlivnění výživou (vztah imunitního systému a výživy probiotika a prebiotika ve zdraví a nemoci, kojenecká mléka, imunomodulancia v pediatrii). Speciální část je věnována terapii infekčních nemocí (přístup k diferenciální diagnostice a léčbě průjmových onemocnění infekční etiologie, neuroinfekce a jiná závažná bakteriální onemocnění) a řešení intoxikací v dětském věku.
Vedoucí: Mgr. L. Kotlářová
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 1000 Kč
4. 11. 2010

Kurz – Klinická farmacie v onkologii a hematoonkologii

Určeno pro lékaře, farmaceuty a sestry se zájmem o danou problematiku. Pro školence v oboru klinická farmacie je absolvováním kurzu splněna jedna ze základních částí povinné předatestační přípravy.
Program:
Etiopatogeneze maligních nemocí, vybrané kapitoly hematologických malignit a solidních nádorů, strategie léčby, biologická léčba, léčebné komplikace a jejich řešení, spolupráce klinického farmaceuta s lůžkovým odd.
Vedoucí: PharmDr. D. Syrová
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 1000 Kč
5. 10. 2010


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2010 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se