Ze zasedání Výboru České farmaceutické společnosti


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2009; 58, 88
Kategorie: Z činnosti farmaceutických společností

Dne 17. února 2009 se konalo na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové první letošní zasedání výboru České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP. Jednání vedl předseda ČFS prof. L. Jahodář.

Úvodem předseda zkontroloval jednotlivé body z minulé schůze výboru ČFS a jejich plnění a projednal aktuální a vyřešenou korespondenci za poslední období.

Odborné sekce ČFS byly vyzvány do 10. 3. 2009 elektronicky poslat místopředsedovi dr. P. Grodzovi hodnocení činností v roce 2008, přehled akcí, jejich témat, počet účastníků, mezinárodní spolupráci a další činnosti.

V rámci zahraničních aktivit oznámil předseda členům Výboru ČFS, že Mezinárodní farmaceutická federace (FIP) potvrdila, že pořadatelství světového kongresu FIP v roce 2011 bylo přiděleno Praze. Tím se rozbíhá řada jednání mezi FIP a místními organizátory v ČR. Příští návštěva vedení kongresové kanceláře FIP a oficiální jednání se uskuteční v dubnu 2009 v Praze.

V červnu 2009 se koná v Budapešti konference Medicinal Chemistry. Za sekci syntetických léčiv ČFS je zodpovědným spoluorganizátorem doc. J. Vinšová (FaF UK). V rámci ostatních aktivit v mezinárodních společnostech, ve kterých je ČFS členem, se jeden zástupce zúčastní zasedání Rady Evropské federace pro farmaceutické vědy (EUFEPS) a bude nutné, aby se i další zástupci ČFS zúčastnili před naším pořadatelstvím kongresů FIP.

Na internetových stránkách ČFS byl v lednu 2009 vyvěšen Přehled akcí pro rok 2009. Zpravodaj ČFS 1/2009 bude vydán až během léta 2009. O jeho formě (papírová, elektronická) bude rozhodnuto na příští schůzi ČFS.

Výbor se zabýval ekonomickou situací časopisu Česká a slovenská farmacie. Konstatoval, že časopis je po slibném začátku roku 2008 opět ve finanční ztrátě. Nedošlo ani k zaplacení příspěvku od Slovenské farmaceutické společnosti za ztrátu, kterou za rok 2007 plně uhradila ČFS. Bude připravena smlouva o participaci SFS na snížení ztráty časopisu za rok 2009. Perspektivním řešením je připravit časopis pro získání impakt faktoru. K tomu je nezbytná aktivita autorů z akademických pracovišť. V tomto smyslu byli požádáni o spolupráci i členové výboru ČFS. Diskutovala se i varianta o zapojení nakladatelství Solen. V tomto směru budou konzultovány další možnosti.

Výbor ČFS vydal za poslední 2 měsíce další 1 (celkem 23) osvědčení těm pracovištím, která lege-artis připravují cytotoxická léčiva – za účelem uzavření smlouvy se Zdravotními pojišťovnami.

ČFS zaštítila smluvně i finančně umístění Pamětní desky za lékárníky padlé za 1. světové války, díla akademického sochaře Č. Sušky – v prostorách vstupního vestibulu fakulty – formou darovací smlouvy Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Předpokládá se i účast sponzorů.

Výbor projednal další organizační záležitosti, od prosince 2008 se do ČFS přihlásilo 5 nových členů.

Dne 20. března 2009 se konalo na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové druhé letošní zasedání výboru České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP. Jednání vedl předseda ČFS prof. L. Jahodář.

Úvodem předseda zkontroloval jednotlivé body z minulé schůze výboru ČFS a jejich plnění a projednal aktuální a vyřešenou korespondenci za poslední období.

Odborné sekce ČFS byly znovu vyzvány co nejrychleji odeslat místopředsedovi dr. P. Grodzovi hodnocení činností v roce 2008, přehled akcí, jejich témat, počet účastníků, mezinárodní spolupráci a další činnosti.

V rámci zahraničních aktivit byly zaplaceny roční příspěvky do Mezinárodní farmaceutické federace (FIP). ČFS se připravuje na pořadatelství světového kongresu FIP v roce 2011 v Kongresovém centru v Praze. Probíhají jednání a připravují se smlouvy mezi FIP, ČFS a místními organizátory v České republice. Výbor byl seznámen ředitelem agentury Czech In se situací a přípravou smlouvy s FIP. Dále Výbor projednával účast zástupců ČFS na kongresu FIP 2009 a zástupce na kongresu historie farmacie ve Vídni.

Výbor se zabýval situací časopisu Česká a slovenská farmacie. Na příští schůzi Výboru ČFS se za přítomnosti odpovědné redaktorky nakladatelství Solen bude diskutovat i varianta o zapojení tohoto nakladatelství do budoucího vydávání časopisu. Před tím budou konzultovány i další možnosti v rámci ČLS. V souvislosti s ekonomickou situací časopisu bude připravena smlouva o participaci SFS na snížení ztráty časopisu za rok 2009.

ČFS podpořila žádost o projekt Farmaceutické fakulty UK „Farmaceutická vzdělávací centra“, vypsaný MŠMT k podpoře šíření povědomí o farmacii mezi odbornou veřejností.

Česká farmaceutická společnost zaštítila smluvně i finančně umístění pamětní desky za lékárníky padlé za 1. světové války v prostorách vstupního vestibulu Farmaceutické fakulty UK. Výbor konstatoval, že vybraná částka neumožní pokrýt dílo v původním rozsahu, a souhlasí, aby se náklady snížily použitím jiného materiálu než původního mramoru. Předpokládá se i zapojení sponzorů.

Výbor projednal další organizační záležitosti. Pro spolupráci s Českým rozhlasem byl pověřen dr. P. Grodza. Prof. J. Vlček byl požádán o vypracování Zprávy o činnosti Komise pro ATB, jejímž je členem. Od února 2009 se do ČFS přihlásilo pět nových členů.

Příští schůze výboru ČFS se uskuteční 15. května 2009 v Olomouci u příležitosti 3. kongresu praktického lékárenství.

P. Komárek


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2009 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více