Ze zasedání Výboru České farmaceutické společnosti


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2009; 58, 88
Kategorie: Z činnosti farmaceutických společností

Dne 17. února 2009 se konalo na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové první letošní zasedání výboru České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP. Jednání vedl předseda ČFS prof. L. Jahodář.

Úvodem předseda zkontroloval jednotlivé body z minulé schůze výboru ČFS a jejich plnění a projednal aktuální a vyřešenou korespondenci za poslední období.

Odborné sekce ČFS byly vyzvány do 10. 3. 2009 elektronicky poslat místopředsedovi dr. P. Grodzovi hodnocení činností v roce 2008, přehled akcí, jejich témat, počet účastníků, mezinárodní spolupráci a další činnosti.

V rámci zahraničních aktivit oznámil předseda členům Výboru ČFS, že Mezinárodní farmaceutická federace (FIP) potvrdila, že pořadatelství světového kongresu FIP v roce 2011 bylo přiděleno Praze. Tím se rozbíhá řada jednání mezi FIP a místními organizátory v ČR. Příští návštěva vedení kongresové kanceláře FIP a oficiální jednání se uskuteční v dubnu 2009 v Praze.

V červnu 2009 se koná v Budapešti konference Medicinal Chemistry. Za sekci syntetických léčiv ČFS je zodpovědným spoluorganizátorem doc. J. Vinšová (FaF UK). V rámci ostatních aktivit v mezinárodních společnostech, ve kterých je ČFS členem, se jeden zástupce zúčastní zasedání Rady Evropské federace pro farmaceutické vědy (EUFEPS) a bude nutné, aby se i další zástupci ČFS zúčastnili před naším pořadatelstvím kongresů FIP.

Na internetových stránkách ČFS byl v lednu 2009 vyvěšen Přehled akcí pro rok 2009. Zpravodaj ČFS 1/2009 bude vydán až během léta 2009. O jeho formě (papírová, elektronická) bude rozhodnuto na příští schůzi ČFS.

Výbor se zabýval ekonomickou situací časopisu Česká a slovenská farmacie. Konstatoval, že časopis je po slibném začátku roku 2008 opět ve finanční ztrátě. Nedošlo ani k zaplacení příspěvku od Slovenské farmaceutické společnosti za ztrátu, kterou za rok 2007 plně uhradila ČFS. Bude připravena smlouva o participaci SFS na snížení ztráty časopisu za rok 2009. Perspektivním řešením je připravit časopis pro získání impakt faktoru. K tomu je nezbytná aktivita autorů z akademických pracovišť. V tomto smyslu byli požádáni o spolupráci i členové výboru ČFS. Diskutovala se i varianta o zapojení nakladatelství Solen. V tomto směru budou konzultovány další možnosti.

Výbor ČFS vydal za poslední 2 měsíce další 1 (celkem 23) osvědčení těm pracovištím, která lege-artis připravují cytotoxická léčiva – za účelem uzavření smlouvy se Zdravotními pojišťovnami.

ČFS zaštítila smluvně i finančně umístění Pamětní desky za lékárníky padlé za 1. světové války, díla akademického sochaře Č. Sušky – v prostorách vstupního vestibulu fakulty – formou darovací smlouvy Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Předpokládá se i účast sponzorů.

Výbor projednal další organizační záležitosti, od prosince 2008 se do ČFS přihlásilo 5 nových členů.

Dne 20. března 2009 se konalo na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové druhé letošní zasedání výboru České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP. Jednání vedl předseda ČFS prof. L. Jahodář.

Úvodem předseda zkontroloval jednotlivé body z minulé schůze výboru ČFS a jejich plnění a projednal aktuální a vyřešenou korespondenci za poslední období.

Odborné sekce ČFS byly znovu vyzvány co nejrychleji odeslat místopředsedovi dr. P. Grodzovi hodnocení činností v roce 2008, přehled akcí, jejich témat, počet účastníků, mezinárodní spolupráci a další činnosti.

V rámci zahraničních aktivit byly zaplaceny roční příspěvky do Mezinárodní farmaceutické federace (FIP). ČFS se připravuje na pořadatelství světového kongresu FIP v roce 2011 v Kongresovém centru v Praze. Probíhají jednání a připravují se smlouvy mezi FIP, ČFS a místními organizátory v České republice. Výbor byl seznámen ředitelem agentury Czech In se situací a přípravou smlouvy s FIP. Dále Výbor projednával účast zástupců ČFS na kongresu FIP 2009 a zástupce na kongresu historie farmacie ve Vídni.

Výbor se zabýval situací časopisu Česká a slovenská farmacie. Na příští schůzi Výboru ČFS se za přítomnosti odpovědné redaktorky nakladatelství Solen bude diskutovat i varianta o zapojení tohoto nakladatelství do budoucího vydávání časopisu. Před tím budou konzultovány i další možnosti v rámci ČLS. V souvislosti s ekonomickou situací časopisu bude připravena smlouva o participaci SFS na snížení ztráty časopisu za rok 2009.

ČFS podpořila žádost o projekt Farmaceutické fakulty UK „Farmaceutická vzdělávací centra“, vypsaný MŠMT k podpoře šíření povědomí o farmacii mezi odbornou veřejností.

Česká farmaceutická společnost zaštítila smluvně i finančně umístění pamětní desky za lékárníky padlé za 1. světové války v prostorách vstupního vestibulu Farmaceutické fakulty UK. Výbor konstatoval, že vybraná částka neumožní pokrýt dílo v původním rozsahu, a souhlasí, aby se náklady snížily použitím jiného materiálu než původního mramoru. Předpokládá se i zapojení sponzorů.

Výbor projednal další organizační záležitosti. Pro spolupráci s Českým rozhlasem byl pověřen dr. P. Grodza. Prof. J. Vlček byl požádán o vypracování Zprávy o činnosti Komise pro ATB, jejímž je členem. Od února 2009 se do ČFS přihlásilo pět nových členů.

Příští schůze výboru ČFS se uskuteční 15. května 2009 v Olomouci u příležitosti 3. kongresu praktického lékárenství.

P. Komárek


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2009 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×