Protektivní efekt flavonoidů osajinu a pomiferinu na ischémii – reperfuzi srdce


Protective Effects of the Flavonoids Osajin and Pomiferin on Heart Ischemia – Reperfusion

The study was undertaken to evaluate the cardioprotective potential of the flavonoids osajin and pomiferin against ischemia-reperfusion induced injury in rat hearts as a model of antioxidant-based composite therapy. Studies were performed with isolated, modified Langendorff-perfused rat hearts and ischemia of the heart was initiated by stopping the coronary flow for 30 min followed by 60 min of reperfusion (14 ml.min⁻¹). Wistar rats were divided into four groups. The treated groups received osajin or pomiferin (5 mg/kg/day in 0.5% Avicel), the placebo group received only 0.5 Avicel; the intact group was left without any applications. Biochemical indicators of oxidative damage – malondialdehyde, superoxide dismutase, glutathione peroxidase, total antioxidant activity in serum and the myocardium have been evaluated. We also examined the effect of osajin and pomiferin on cardiac function: left ventricular end-diastolic pressure, left ventricular pressure, and peak positive dP/dt. Our results demonstrate that the flavonoids osajin and pomiferin attenuate the myocardial dysfunction provoked by ischemia-reperfusion. This was confirmed by an increase in both the antioxidant enzyme values and the total antioxidant activity. The cardioprotection provided by osajin and pomiferin treatment results from the suppression of oxidative stress and correlates with the improved ventricular function.

Key words:
Maclura pomifera – flavonoids osajin and pomiferin – heart ischemia-reperfusion – free oxygen radicals


Autoři: J. Nečas 1;  L. Bartošíková 1;  T. Florian 1;  J. Klusáková 3;  V. Suchý 2;  Naggar E. M. B. 1;  E. Janoštíková 1;  T. Bartošík 4;  M. Lišková 2
Působiště autorů: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Ústav humánní farmakologie a toxikologie 1;  Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Ústav přírodních léčiv 2;  Masarykova univerzita Brno, Lékařská fakulta, I. patologicko-anatomický ústav 3;  Úrazová nemocnice, Brno 4
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2006; 55, 168-174
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Studie se zabývá kardioprotektivním potenciálem flavonoidů osajinu a pomiferinu na modelu izolovaného perfundovaného myokardu v podmínkách ischemicko-reperfuzního poškození. Studie byla provedena na 40 izolovaných srdcích laboratorního potkana, které byly perfundovány modifikovanou metodou dle Langendorffa. Po stabilizační, 10 minutové fázi (koronární perfuze 14 ml.min⁻¹) byla navozena ischémie srdce zástavou perfuze na dobu 30 minut, poté následovala reperfuze na dobu 60 minut (průtok 14 ml.min⁻¹). Zvířata byla rozdělena do 4 skupin (n=10). První skupina – léčená (osajin 5 mg/kg v 0,5% Avicelu); druhá skupina léčená (pomiferin 5 mg/kg v 0,5% Avicelu); placebo skupina (0,5% Avicel); intaktní skupina – bez aplikace. Látky byly podávány v jedné denní dávce, perorálně, gastrickou sondou, po dobu 15 dnů. Sledovány byly biochemické indikátory oxidativního poškození: malondialdehyd, superoxid dismutasa, glutathion peroxidasa, celková antioxidační kapacita v séru, respektive v myokardu. Dále byly sledovány srdeční funkce: end-diastolický tlak v levé komoře, tlak v levé komoře a kontraktilita. Výsledky dokazují, že osajin i pomiferin zmírní dysfunkce myokardu provokované navozenou ischémií – reperfuzí. Tuto skutečnost potvrzuje vzestup hladin antioxidačních enzymů a celkové antioxidační kapacity v séru. Kardioprotekce podávanými flavonoidy rezultuje ze suprese oxidativního stressu a koreluje se zachováním ventrikulární funkce izolovaného srdce.

Klíčová slova:
Maclura pomifera – flavonoid osajin a pomiferin – ischémie - reperfuze srdce – volné kyslíkové radikály


Štítky
Farmacie Farmakologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se