Teorie a praxe lékopisné kontroly jakosti léčiv a pomocných látek VI. Stabilita porovnávacích barevných roztoků ČL 2002


Theory and Practice of Pharmacopoeial Control of the Quality of Drugs and Auxiliary Substances VI. Stability of Comparative Colour Solutions of the Czech Pharmacopoeia 2002

Comparative colour solutions for methods I and II evaluating colouring of liquids according to PhB MMII are of identical composition. For method I, they can be stored without any time limit, whereas for method II are to be prepared just immediately prior to their use. The present paper deals with the examination of stability of comparative colour solutions PhB MMII kept in test-tubes made of colourless borosilicate glass with ground-glass stoppers, protected from light. The colour differences ΔE* in the uniform colour space CIELAB calculated from transmittance spectra measured in the course of preservation of solutions revealed that comparative colour solutions PhB 2002 show higher stability when there is a higher concentration of colour components in the solution. In solutions H9, HŽ7, and Ž7, the time period from their preparation to the time not exceeding the difference of ΔE* 1.5 units ranged within 3 days, in ZŽ7 it was at least 14 days, and in Č7 at least 20 days. In solutions H5, HŽ4, Ž4, ZŽ4, and Č4, it was at least 25 days, in solutions H2, HŽ2, Ž2, ZŽ2, and Č2 at least 41 days. These findings make questionable the justification of preservation of colour solutions according to PhB MMII for method I for an unlimited time period. At the same time they show that the solutions are not unstable to such an extent that they should be prepared for method II just prior to use in all cases.

Key words:
Czech Pharmacopoeia – comparative colour solutions – stability of colouring – colority – CIELAB


Autoři: J. Šubert;  O. Farsa;  Z. Gajdošová
Působiště autorů: Veterinární a farmaceutické univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Ústav chemických léčiv
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2006; 55, 189-191
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Porovnávací barevné roztoky pro metodu I a II hodnocení zbarvení tekutin podle ČL 2002 mají identické složení. Pro metodu I mohou být přesto skladovány bez časového omezení, zatímco pro metodu II mají být připravovány až těsně před použitím. Příspěvek se zabývá sledováním stability zbarvení porovnávacích barevných roztoků ČL 2002, uchovávaných ve zkumavkách z bezbarvého borosilikátového skla uzavřených zabroušenou skleněnou zátkou, chráněných před světlem. Z rozdílů kolority ΔE* v rovnoměrném barevném prostoru CIELAB počítaných ze spekter transmitance měřených v průběhu uchovávání roztoků bylo zjištěno, že porovnávací barevné roztoky ČL 2002 vykazují vyšší stabilitu při vyšší koncentraci barevných složek v roztoku. U roztoků H9, HŽ7 a Ž7 se pohybovala doba od jejich přípravy do nepřekročení rozdílu ΔE* 1,5 jednotek do 3 dnů, u ZŽ7 byla nejméně 14 dní a u Č7 nejméně 20 dní. U roztoků H5, HŽ4, Ž4 ZŽ4 a Č4 byla nejméně 25 dní, u roztoků H2, HŽ2, Ž2, ZŽ2 a Č2 nejméně 41 dní. Tato zjištění činí oprávněnost uchovávání porovnávacích barevných roztoků podle ČL 2002 pro metodu I po časově neomezenou dobu problematickou. Současně ukazují, že roztoky nejsou natolik nestálé, aby bylo ve všech případech nutno připravovat je pro metodu II až těsně před použitím.

Klíčová slova:
Český lékopis – porovnávací barevné roztoky – stabilita zbarvení – kolorita – CIELAB


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2006 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×