Spotřeba antiepileptik v letech 1993–2004 s využítím různých přístupů


Consumption of Antiepileptics in 1993–2004 Using Various Methods

Drug utilization expresses the exposition of a drug in the relationship with determined population, certain time period, and specific socioeconomic background. The aim of this study was to compare the antiepileptic drug utilization (N03A) in the Czech Republic (CR) and in Ostrava University Hospital (FNsP). The sources of the data were I) wholesale data (SUKL, CR), II) prescriptions (UZIS, CR), III) request forms (FNsP), IV) request forms for therapeutic drug monitoring (FNsP). The utilization was expressed in DDD/TID (I, II), or in DDD/100 BD in neurological departments (III) on 5th or 4th level, resp. ATC/DDD index 2001, for levetiracetam 2004. Carbamazepine had the highest utilization that was increasing in the CR, while remaining high and constant in FNsP. The utilization of valproic acid is increasing. The number of patients shows greater prescription than utilization in DDD. The utilization of phenytoin was high in the CR, but diminished in FNsP. The number of patients was lower than expected. The utilization of barbiturates was considerable in the CR, but below the average in FNsP. The utilization of clonazepam and N03AX was increasing. The most important substance there was lamotrigin. The outcomes are in agreement with current recommendations. The utilization in FNsP and CR follows the same trend with a faster shift to newer drugs in FNsP.

Key words:
antiepileptics – DDD/TID – DDD/100 BD – utilization – comparison


Autoři: B. Kořístková;  M. Grundmann
Působiště autorů: Ústav klinické farmakologie ;  Fakultní nemocnice v Ostravě a Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2006; 55, 18-23
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Spotřeba léků vyjadřuje expozici léku ve vztahu k určité populační skupině, v určitém časovém období a v určitém socioekonomickém prostředí. Cílem práce bylo porovnání spotřeby antiepileptik (N03A) v České republice a ve Fakultní nemocnici v Ostravě (FNsP). Zdrojem dat byly I) údaje od distributorů (databáze SÚKL, ČR); II) recepty (údaje ÚZIS, ČR); III) žádanky (FNsP); IV) žádanky o vyšetření pro terapeutické monitorování hladin antiepileptik (FNsP). Spotřeby byly hodnoceny podle 5., příp. 4. úrovně ATC klasifikace a vyjádřeny v DDD/TID (I,II), nebo v DDD/100 OD na neurologických klinikách (III). Použitý ATC/DDD index: 2001, pro levetiracetam 2004. Látkou s nejvyšší spotřebou je karbamazepin. V ČR jeho spotřeba stoupá, ve FNsP je vysoká dlouhodobě. Stoupá spotřeba kys. valproové. Počet pacientů ukazuje na její vyšší preskripci než spotřeba v DDD. Spotřeba fenytoinu je v ČR vysoká a stabilní, ve FNsP k prudce klesá jak spotřeba, tak počet pacientů, který je nižší, než by odpovídalo výsledkům spotřeb. Spotřeba barbiturátů byla v ČR významná, ve FNsP je podprůměrná. Stoupá spotřeba klonazepamu a antiepileptik 3. generace skupiny N03AX. Nejvýznamnější z nich je lamotrigin. Výsledky spotřeb jsou v souladu se současnými doporučeními. Spotřeby ve FNsP i v ČR sledují stejný trend, ve FNsP s rychlejším přechodem na novější látky.

Klíčová slova:
antiepileptika – DDD/TID – DDD/100 OD – spotřeba – srovnání


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2006 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se