Profylaktické podávání homoizoflavonoidu u ischemicko-reperfuzního poškození ledvinné tkáně laboratorního potkana


Prophylactic Administration of Homoisoflavonoid in Ischemic-Reperfusion Damage of the Renal Tissue in the Laboratory Rat

The study aimed to examine the antioxidizing effect of homoisoflavonoid in prophylactic administration under the conditions of renal ischemia-reperfusion in the laboratory rat. The pathological model for the in vivo experiment was unilateral renal ischemia-reperfusion of the laboratory rat. The animals were randomized into 5 groups. Homoisoflavonoid was administered to treated groups orally in doses of 5, 10 and 20 mg/kg once a day in 0.5% Avicel solution. The placebo group received Avicel only, and the intact group was without medication and intervention. On day 15 of the experiment, renal tissue ischemia/reperfusion (60/10 mins) was induced in the treated and placebo groups. Then the animals were exsanguinated, biochemical parameters in the blood (superoxidismutase, glutathionperoxidase, total antioxidizing capacity and malondialdehyde) were assayed, and renal samples were withdrawn for histopathological examination. A biochemical examination demonstrated a dependence of the effect of homoisoflavonoid on the dose administered. An obvious effect was demonstrated in the values of GSHPx, AOC, and MDA. On the other hand, a negative dependence was found between the dose of administered homoisoflavonoid and SOD and GSHPx values. The results of biochemical examination correlate with the histopathological pictures of the renal tissue and support the assumption about a protective effect of homoisoflavonoid under the conditions of artificially induced pathological state – renal tissue ischemia-reperfusion.

Key words:
antioxidants – homoisoflavonoid – ischemia-reperfusion – kidney


Autoři: L. Bartošíková;  J. Nečas;  V. Suchý 1;  D. Jankovská 1;  E. Janoštíková;  T. Bartošík 2;  J. Klusáková 3;  T. Florian;  M. Frydrych;  P. Kollár;  J. Krčmář;  V. Strnadová;  P. Fráňa 4
Působiště autorů: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Ústav humánní farmakologie a toxikologie ;  Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Ústav přírodních léčiv 1;  Úrazová nemocnice v Brně 2;  Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Patologicko-anatomický ústav 3;  Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně, II. Interní klinika 4
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2006; 55, 24-28
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cílem studie bylo sledovat antioxidační efekt homoizoflavonoidu při profylaktickém podávání v podmínkách ischémie-reperfuze ledviny u laboratorního potkana. Patologickým modelem pro in vivo experiment byla unilaterální ischémie-reperfuze ledviny laboratorního potkana. Zvířata byla randomizovaně rozdělena do 5 skupin. Homoizoflavonoid byl aplikován perorálně v dávkách 5, 10 a 20 mg/kg jednou denně v 1 ml 0,5% roztoku Avicelu léčeným skupinám. Placebo skupina dostávala pouze Avicel a intaktní skupina byla bez medikace a bez zákroku. 15. den experimentu byla navozena ischémie/reperfuze (60/10 minut) ledvinné tkáně u zvířat léčených a placebo skupiny. Následně byla zvířata exsanquinována, v krvi byly stanoveny biochemické parametry (superoxidismutáza, glutathionperoxidáza, celková antioxidační kapacita a malondialdehyd) a byly odebrány vzorky ledvinné tkáně pro histopatologické vyšetření. Biochemickým vyšetřením byla prokázána závislost účinku homoizoflavonoidu na aplikované dávce. Zřetelný efekt byl prokázán v hodnotách GSHPx, AOC a MDA. Naopak negativní závislost byla zjištěna mezi dávkou aplikovaného homoizoflavonoidu a hodnotami SOD a GSHPx. Výsledky biochemického vyšetření jsou v korelaci s histopatologickými obrazy ledvinné tkáně a podporují domněnku o protektivním efektu homoizoflavonoidu za podmínek uměle navozeného patologického stavu – ischémie- reperfuze ledvinné tkáně.

Klíčová slova:
antioxidanty – homoizoflavonoid – ischémie-reperfuze – ledviny


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2006 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se