Stanovenie dimetindenu v rôznych liekových formách kapilárnou izotachoforézou


Dimethindene Determination in Various Dosage Forms by Means of Capillary Isotachophoresis

Capillary isotachophoresis was employed to determine dimethindene in various dosage forms. Several electrolyte systems of varying compositions and varying pH were tested. For validation of the method and the determination of dimethindene in real samples (gel, drops, capsules), two electrolyte systems were selected. Precision, correctness, linearity, robustness, and selectivity of the ITP method were evaluated for both electrolyte systems. The pre-treatment of the sample prior to analysis consisted in dissolving and diluting the pertinent dosage form containing dimethindene with demineralized water to the required concentration. The sample adjusted in this way was directly dosed into the apparatus.

Key words:
capillary isotachophoresis – capillary electrophoresis – dimethindene – pharmaceutical product – validation


Autoři: P. Kubačák;  P. Mikuš;  I. Valášková;  E. Havránek
Působiště autorů: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, SR
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2005; 54, 231-234
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Kapilárna izotachoforéza bola využitá na stanovenie dimetindenu v rôznych liekových formách. Bolo preskúšaných niekoľko elektrolytových systémov s rôznym zložením a rôznym pH. Pre validáciu metódy a stanovenie dimetindenu v reálnych vzorkách (gél, kvapky, kapsule) boli vybrané dva elektrolytové systémy. Bola hodnotená presnosť, správnosť, linearita, robustnosť a selektivita ITP metódy pre obidva elektrolytové systémy. Predúprava vzorky pred analýzou spočívala v rozpustení a nariedení príslušnej liekovej formy s obsahom dimetindenu demineralizovanou vodou na požadovanú koncentráciu. Takto upravená vzorka bola priamo dávkovaná do prístroja.

Kľúčové slová:
kapilárna izotachoforéza – kapilárna elektroforéza – dimetinden – liek – validácia


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5

2005 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×