Farmakoekonomický profil antibiotík použitých v liečbe infekcií dolných dýchacích ciest u geriatrických pacientov


Pharmacoeconomic Profile of Antibiotics Used in the Treatment of Lower Respiratory Tract Infections in Geriatric Patients

The paper aims to evaluate the pharmacoeconomic profile of antibiotics (ATB) used in the treatment of lower respiratory tract (LRT) infections and thus contribute to rationalization of therapeutic procedures. Of 2870 patients hospitalized at the Geriatric Clinic of the Medical Faculty of Comenius University from 1 January 1999 to 31 December 2001, 189 patients with acute infections of the LRT were included in the retrospective study. For pharmacoeconomic evaluation, cost effectiveness analysis was employed, the principal parameter of which, cost effectiveness coefficient, was the ratio of the price of ATB treatment in Slovak crowns (SK) and the criterion of effectiveness (E), the number of asymptomatic days in a month. The authors separately evaluated ATBs administered perorally (p.o.); intravenously (i.v.), and sequentially, and they also compared i.v. and the corresponding sequentially administered ATBs. Statistical comparison revealed significant differences in the prices and cost effectiveness coefficients of individual alternatives of ATB treatment. Employed ATBs did not significantly differ in the criteria of effectiveness. According to the cost effectiveness coefficient (SK/asymptomatic day), fluoroquinolones were less expensive (median price/E: pefloxacin: p.o. 19.3; i.v. 29.1; sequentially administered 26.0, and ciprofloxacin: p.o., 14.7, i.v., 54.1, sequentially administered, 31.7). Sequential administration of ATBs (ampicillin-sulbactam, cefuroxime, amoxicillin-klavulanate, ciprofloxacin) was significantly cheaper in comparison with i.v. administration. With therapeutic equivalence, the total pharmacoeconomic profile of ATB treatment depended on the price parameter. In the selection of ATB it is also necessary to consider the price of the drug.

Key words:
pharmacoeconomics – cost effectiveness analysis – respiratory tract infections – antibiotics – fluoroquinolones


Autoři: M. Wawruch;  L. Božeková;  S. Krčméry 1;  K. Kozlíková 2;  V. Foltán 3;  M. Laššánová;  M. Kriška
Působiště autorů: Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Farmakologický ústav ;  Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Klinika geriatrie 1;  Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav lekárskej fyziky a biofyziky 2;  Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra organizácie a riadenia farmácie 3
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2005; 54, 90-95
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úlohou predkladanej práce bolo zhodnotiť farmakoekonomický profil antibiotík (ATB) používaných v liečbe infekcií dolných dýchacích ciest (DDC), a tým prispieť k racionalizácii terapeutických postupov. Z 2870 pacientov hospitalizovaných na Klinike geriatrie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského od 1. ledna 1999 do 31.prosince 2001 autori zaradili do retrospektívnej štúdie 189 pacientov s akútnymi infekciami DDC. Na farmakoekonomické hodnotenie bola použitá analýza efektívnosti nákladov, ktorej hlavný parameter – koeficient efektívnosti nákladov bol pomerom ceny ATB liečby v Slovenských korunách (Sk) a kritéria efektivity (E) – počtu asymptomatických dní v mesiaci. Autori hodnotili osobitne ATB podávané perorálne (p.o.); intravenózne (i.v.) a sekvenčne a taktiež porovnali i.v. a zodpovedajúce sekvenčne aplikované ATB. Pri štatistickom porovnaní zistili významné rozdiely v cenách a koeficientoch efektívnosti nákladov jednotlivých alternatív ATB liečby. V kritériách efektivity sa použité ATB významne nelíšili. Podľa koeficienta efektívnosti nákladov (Sk/asymptomatický deň) boli najmenej nákladné fluorochinolóny (medián cena/E: pefloxacín: p.o. 19,3; i.v. 29,1; sekvenčne podávaný 26,0 a ciprofloxacín: p.o. 14,7; i.v. 54,1; sekvenčne podávaný 31,7). Sekvenčná aplikácia ATB (ampicilín–sulbaktámu, cefuroxímu, amoxicilín–klavulanátu, ciprofloxacínu) bola významne lacnejšia v porovnaní s i.v. podaním. Celkový farmakoekonomický profil ATB liečby závisel pri terapeutickej ekvivalencii od cenového parametra. Pri výbere ATB je potrebné zohľadňovať aj cenu lieku.

Kľúčové slová:
farmakoekonomika – analýza efektívnosti nákladov – infekcie dýchacích ciest – antibiotiká – fluorochinolóny


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2005 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se