Farmaceutická péče za tárou v podmínkách české lékárny


Dispensing Care at the Dispensing Counter in the Conditions of a Czech Pharmacy

Evaluation of 108 cases when the pharmacist found a need to intervene into prescription verified the use of internationally employed system of classification of pharmaceutical interventions in the conditions of the Czech pharmacy of the basic type. The so-called dispensing care at the counter was provided by five participating pharmacists (out of seven working in the pharmacy) for a period of six months. The most frequently identified problems included: inappropriate use of medicaments – overdose, use at unsuitable time (28.7 %), a need to inform the patient (17.6 %), potentially ineffective therapy (12.9 %), drug interactions (7.4 %), suspected and potential undesirable effects of prescribed medicaments (7.4 %), and insufficient compliance (6.5 %). Solution of problems with medicaments was most frequently: a change in dosage (25.9 %), recommendation to consult the physician (24.1 %), and professional counselling on pharmacotherapy (23.1 %). The pharmacotherapeutic group identified as the one most frequently requiring a telephone consultation of the pharmacist and the physician was antibiotics, including antibacterial chemotherapeutic agents.

Key words:
dispensing care – intervention of the pharmacist – drug problems – prescription – counselling


Autoři: B. Macešková;  H. Plevačová
Působiště autorů: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Ústav aplikované farmacie
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2005; 54, 70-74
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Vyhodnocením 108 případů, kdy farmaceut zjistil potřebu provést zásahy do preskripce, bylo ověřeno použití mezinárodně používaného klasifikačního systému farmaceutických intervencí v podmínkách české lékárny základního typu. Poskytována byla tzv. farmaceutická péče za tárou po dobu šesti měsíců, studie se zúčastnilo pět farmaceutů (z celkového počtu sedmi v lékárně pracujících). Nejčastějšími identifikovanými problémy byly: nevhodné užívání léčiv – předávkování, užití v nevhodnou dobu (28,7 %), potřeba informovat pacienta (17,6 %), potenciálně neefektivní terapie (12,9 %), lékové interakce (7,4 %), suspektní a potenciální nežádoucí účinky indikovaných léčiv (7,4 %) a nedostatečná compliance (6,5 %). Řešení lékových problémů představovalo nejčastěji: změnu v dávkování (25,9 %), doporučení konzultace s lékařem (24,1 %) a odborné poradenství k farmakoterapii (23,1 %). Jako farmakoterapeutická skupina vyžadující nejčastější telefonický kontakt farmaceuta s lékařem byla identifikována antibiotika včetně antibakteriálních chemoterapeutik.

Klíčová slova:
farmaceutická péče – intervence farmaceuta – lékové problémy – preskripce – poradenství


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2005 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
nový kurz
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se