Informačná činnosť o liečivách a liekoch a jej miesto v pregraduálnej výučbefarmaceutov


Patient–oriented Advice on Pharmaceuticals and Its Position in Pregraduate Educationof Pharmacists

Patient–oriented information on pharmaceuticals has gradually become the dominant activity ofthe pharmacist in the community pharmacy. It is therefore necessary to devote sufficient attentionto the quality of patient oriented advice already in the course of the pregraduate education ofpharmacists so that new graduates who start practising may be prepared both theoretically andpractically to cope with the requirements they encounter when working with pharmaceuticals andpatiens under the contemporary conditions. This paper aimed to monitor the present state ofinstruction of undergraduates as far as the items of information given to patients are concerned.The results of the study propose to the instructor possible ways of motivating and guiding theundergraduates to the correct approach of the use of information given to patients are concerned.The results of the study propose to the instructor possible ways of motivating and guiding theundergraduates to the correct approach of the use of information on pharmaceuticals as well as themethods items of employng these items of information on dispensing.

Key words:
pregraduate education – patient-oriented drug information in dispensing – basicdrug information


Autoři: P. Stanko;  A. Jančovićová;  M. Fulmeková
Působiště autorů: Univerzitná lekáreň a Katedra organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2004; , 234-237
Kategorie: Články

Souhrn

Informačná činnosť o liečivách a liekoch sa postupom času stala dominantnou náplňou prácelekárnika vo verejnej lekárni. Preto je potrebné venovať kvalite dispenzačnej činnosti potrebnúpozornosť už počas pregraduálnej výchovy farmaceutov tak, aby noví lekárnici, ktorí po absolvovanífarmaceutického štúdia vstupujú do praxe, boli teoreticky i prakticky pripravení zvládať nároky,ktoré sú v súčasnej dobe na prácu s liekmi a s pacientmi kladené. Cieľom práce bolo monitorovaťstav súčasnej výučby študentov s ohľadom na poskytovanie informácií pacientom. Výsledky experimentupoukazujú na možnosti pedagóga motivovať a viesť študentov k správnemu prístupu k prácis informáciami, ako aj ku spôsobu, ako s informáciami pri výdajnej činnosti narábať.

Klíčová slova:
pregraduálna výchova – informačná činnosť – dispenzačné minimum

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.