Biologická dostupnost očních léků2. Oční terapeutické systémy


Biological Availability of Ophthalmic Preparations2. Ophthalmic Therapeutic Systems

Ophthalmic therapeutic systems, which rank among the drugs of the second and third generation,make possible prolonged and controlled drug release, or the introduction of the drug direct into thesite of action (a specific eye tissue) with minimal distribution into the adjacent tissues. The groupmainly consists of solid ophthalmic preparations, in a lesser extent there are systems developedfromhydrogels, colloidal carriers, etc.The present review lists both insoluble ophthalmic therapeuticsystems and those soluble inwater (degradable, erodible). Insoluble systems includemembrane–controlledophthalmic therapeutic systems (e.g. Ocusert®), therapeutic eye lenses, eye implants, andother insoluble preparations. In the group of soluble preparations, topical inserts and systems aredescribed, which are introduced into eye tissues as implants or injections.

Key words:
ophthalmic therapeutic systems – biological availability – eye inserts –therapeutic eye lenses – eye implants


Autoři: R. Masteiková;  Z. Chalupová;  A. Savickas 1
Působiště autorů: Ústav technologie léků Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity, Brno 1Katedra technologie léků a OEF Farmaceutické fakulty Kaunasské univerzity medicíny, Kaunas
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2004; , 211-218
Kategorie: Články

Souhrn

Oční terapeutické systémy, které řadíme mezi léky druhé a třetí generace, umožňují prodlouženéa řízené uvolňování léčiva, případně přívod léčiva přímo na místo účinku (konkrétní oční tkáň)s minimální distribucí do přiléhajících tkání. Skupinu tvoří převážně pevné oční léky, v menší mířese vyskytují systémy vznikající na základě hydrogelů, koloidních nosičů aj.V následujícím přehledujsou uvedené oční terapeutické systémy nerozpustné a rozpustné ve vodě (degradovatelné, erodovatelné).Nerozpustné systémy zahrnují membránově řízené oční terapeutické systémy (např. Ocusert®), terapeutické oční čočky, oční implantáty a další nerozpustné přípravky. Ve skupiněrozpustných přípravků se popisují topické inzerty a systémy, které se do očních tkání zavádějí jakoimplantáty či injekce.

Klíčová slova:
oční terapeutické systémy – biologická dostupnost - oční inzerty – terapeutickéoční čočky – oční implantáty

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2004 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se