PROTIMIKROBNÍ LÁTKY V OČNÍCH KAPKÁCH


Antimicrobial Substances in Ophthalmic Drops

Microbial contamination of ophthalmic drops means a risk of serious injury to the eye. Ophthalmicdrops must therefore comply with sterility requirements. Protection of multiple-dose drops againstsecondary contamination is ensured by an addition of an antimicrobial agent. Selection of a suitableantimicrobial agent is conditioned by many factors, such as the spectrum of effect, properties of thepreparation, compatibility with the components of the preparation and the container, and thetechnology of manufacture. Although the added antimicrobial substance ensures the safety of thepreparation, on the other hand it can produce a number of negative effects in the eye tissue. Thepresent paper summarizes pharmacopoeial requirements for microbial quality of ophthalmic drops,outlining the properties and efficacy of antimicrobial substancescommonly used in ophthalmic drops(benzalkonium chloride BAC, cetrimide CTM, phenyl mercuric salts PHg, thiomersalTM, chlorobutanolChB, benzyl alcohol BA, phenyl ethyl alcohol PEA, chlorohexidin ChX, parabens PB), theirtypical concentrations and combinations, including the parameters of formulation and the interactionswhich affect their activity. It deals with the toxicity of these antimicrobial substances, sideeffects on the eye tissue, and alternatives to the use of antimicrobial agents.

Key words:
ophthalmic drops – antimicrobial substances – toxicity – eye tolerance


Autoři: Z. Šklubalová
Působiště autorů: Katedra farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2004; , 107-116
Kategorie: Články

Souhrn

Mikrobiální kontaminace očních kapek přináší riziko vážného poškození oka. Oční kapky musí protovyhovovat požadavku sterility. Ochrana vícedávkových kapek proti sekundární kontaminaci jezajištěna přísadou protimikrobní látky. Výběr vhodné protimikrobní látky je podmíněn mnohafaktory, jako je spektrum účinku, vlastnosti přípravku, kompatibilita se složkami přípravku a obalem,technologie výroby. Přestože přísada protimikrobní látky zajišťuje bezpečnost přípravku, můžena druhé straně vyvolat řadu negativních účinků na oční tkáni. Tento článek shrnuje lékopisnépožadavky na mikrobiální kvalitu očních kapek. Přehledně uvádí vlastnosti a účinnost protimikrobníchlátek běžně používaných v očních kapkách (benzalkoniumchlorid BAC, cetrimid CTM,fenylrtuťnaté soli PHg, thiomersalTM, chlorbutanol ChB, benzylalkoholBA, fenylethylalkohol PEA,chlorhexidin ChX, parabeny PB), jejich typické koncentrace a kombinace včetně formulačníchparametrů a interakcí, ovlivňujících jejich aktivitu. Zabývá se toxicitou těchto protimikrobníchlátek, vedlejšími účinky na oční tkáň a alternativními možnostmi řešení k použití protimikrobníchlátek.

Klíčová slova:
oční kapky – protimikrobní látky – toxicita – oční tolerance

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se