Testování bradykardického účinku nově syntetizovaných potenciálních ultrakrátkýchbeta blokátorů na laboratorním potkanovi


Testing the Bradycardiac Effect of Newly Synthesized Potential Ultrashort Beta--Blockers on the Laboratory Rat

With the use of normotensive laboratory Wistar strain rats, changes in heart rate induced by threenewly synthesized potential ultrashort beta-blockers were tested. The animals were administeredthe tested substances intravenously in general anesthesia. In all animals, heart rate was measuredat predetermined time intervals. All obtained values were converted into the per cents of the heartrate deviation and the results were statistically processed. Using F-test, variability of dispersionwas determined, and using Student t-test, statistical significance of the particular change wasdetermined. In all three substances tested, a statistically demonstrable short-time bradycardiaceffect was observed. The most marked decrease took place in the first minute after intravenousadministration. Substance 44Bu induced the significantly deepest decrease in heart rate (by13.00%), which lasted longest. No statistically significant difference was found between the actionsof substances 42Bu and 43Bu. In all three substances tested, marked changes in the ECG recordwere observed immediately after intravenous administration. PQ and QT intervals and QRScomplex were prolonged, and marked S wave, elevation of the T wave, and a decrease in R waveoccurred. The changes were accompanied by a change in the electric cardiac axis.

Key words:
ultrashort-acting beta-blockers – heart rate – changes in ECG – ion channels


Autoři: L. Bartošová;  M. Frydrych;  P. Mokrý 1;  V. Brunclík 2;  M. Bahníková 3
Působiště autorů: Ústav humánní farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity, Brno 1Ústav chemických léčiv Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity, Brno 2Klinika malých zvířat Fakulty veterinárního lékařství V
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2004; , 80-84
Kategorie: Články

Souhrn

Na normotenzních laboratorních potkanech kmene Wistar byly testovány změny srdeční frekvencetřemi nově syntetizovanými potenciálními ultrakrátkými betablokátory. Testovaná látka bylazvířatům podávána intravenózně v celkové anestezii. U všech zvířat byla v předem určených časovýchintervalech odečtena srdeční frekvence. Všechny naměřené hodnoty byly přepočteny naprocenta odchylky srdeční frekvence. Výsledky byly statisticky zpracovány. Pomocí F-testu bylastanovena variabilita rozptylu a Studentovým t-testemstatistická významnost dané změny.U všechtří testovaných látek byl zaznamenán statisticky prokazatelný krátkodobý bradykardický účinek.K nejvýraznějšímu snížení docházelo v první minutě po intravenózní aplikaci. Látka 44Bu vyvolalasignifikantně nejhlubší pokles srdeční frekvence (o 13,00 %), jenž přetrvával nejdéle. Mezi působenímlátek 42Bu a 43Bu nebyl shledán statisticky významný rozdíl. U všech tří testovaných látekjsme bezprostředně po intravenózní aplikaci rovněž zaznamenali výrazné změny na EKGzáznamu.Docházelo k prodloužení intervalu PQ, QT a komplexu QRS, objevení se výrazného kmitu S, k elevacivlny T a snížení kmitu R. Změny byly doprovázeny změnou elektrické osy srdeční.

Klíčová slova:
ultrakrátce působící beta blokátory – srdeční frekvence – změny EKG – iontovékanály

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2004 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se