ŠTÚDIUM KVALITATÍVNYCH VLASTNOSTÍVYBRANÝCH DRUHOV RODU ECHINACEA ECHINACEAMOENCH.


A Study of Qualitative Properties of Selected Species of the Genus Echinacea Moench.

The paper examined the effect of production-technological conditions in relation to the ontogeneticstage of plants in three different species of the genus Echinacea Moench., comparing the speciesEchinacea purpurea, Echinacea atrorubens, and Echinacea pallida. It also examined the differencesin the content of essential oil in different plant organs and evaluated the representation of individualcomponents in the essential oils of the species under study at the stage of the optimal maturity forcollection.

Key words:
Echinacea – ontogenesis essential oil


Autoři: Š. Vaverková;  M. Hollá;  J. Tekeľ;  I. Mistríková;  I. Vozár
Působiště autorů: Katedra farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Katedra biochémie a chémie Lekárskej fakulty Univerzity Komenskéh
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2001; , 290-293
Kategorie: Články

Souhrn

V práci sa sledoval vplyv produkčno-technologických podmienok vo vzťahu k ontogenetickémuštádiu rastlín u troch rôznych druhoch rodu Echinacea Moench. Porovnávali sa druhy: Echinaceapurpurea, Echinacea atrorubens a Echinacea pallida. Ďalej sa sledovali rozdiely v obsahu silicev rôznych rastlinných orgánoch a hodnotilo sa zastúpenie jednotlivých zložiek v silici sledovanýchdruhov v štádiu optimálnej zrelosti pre zber.

Klíčová slova:
Echinacea – ontogenéza silice

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2001 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se