POKROKY VE VÝVOJI NOVÝCH ANTITUBERKULOTIK ZE SKUPINY ORTHOKONDENZOVANÝCHHETEROCYKLICKÝCH SLOUČENINČÁST 3. LÁTKY OBSAHUJÍCÍ V ŠESTIČLENNÉMKRUHU VÍCE DRUHŮ HETEROATOMŮ


Advances in the Development of New Antituberculotics from the Group of Ortho-Condensed Heterocyclic CompoundsPart 3. Compounds Containing More Sorts of Heteroatoms in the Six-Membered Ring

Tuberculosis and other mycobacterial diseases are considered to be one of the most importantproblems of contemporary health service. Since 1985 and particularly in the 1990s and at presentthe search for new structures of antimycobacterial agents have ranked among the foremost areasof chemotherapeutic research. The present review paper is already the 18 th communication ina group of review papers about substances with antituberculotic effects, and the third, final,communication devoted in this series about the development of new antimycobacterial agents toortho-condensed heterocyclic compounds in recent 15 years. The classification of ortho-condensedcompounds is based on six-membered heterocyclic substructural fragments and the present studydeals with the substructural fragments containing a greater number of different heteroatoms. Theliterature search is based on the journal Chemical Abstracts, Current Awareness in Biomedicine,part Mycobacteria, and original papers. Current Awareness in Biomedicine is, however, a veryimperfect literature search source, recording only a fraction of communications. Review papersabout five-membered heterocyclic antituberculotic ortho-condensed compounds was published inthe present journal in 1999.

Key words:
tuberculostatics – heterocycles – mycobacteria


Autoři: K. Waisser;  O. Bureš;  P. Holý
Působiště autorů: Katedra anorganické a organické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2001; , 267-273
Kategorie: Články

Souhrn

Tuberkulóza a další mykobakteriální onemocnění jsou v současné době považovány z a jeden z předních problémů zdravotnictví. Od roku 1985 a zvláště pak v devadesátých letech minulého stoletía v současné době, pátrání po nových strukturách antimykobakteriálních látek patří mezi předníoblasti chemoterapeutického výzkumu. Přehledný referát je již 18. sdělením ve skupině přehledných studií o protituberkulózně účinných látkách, a třetím závěrečným sdělením věnovaným v tétořadě o vývoji nových antimykobakteriálních látek orthokondenzovaných heterocyklických sloučeninza posledních 15 let. Klasifikace orthokondenzovaných sloučenin se opírá o šestičlenné heterocyklické substrukturální fragmenty a v této studii se jedná o substrukturální fragmenty obsahující vícerůzných heteroatomů. K rešerši byl použit časopis Chemical Abstracts, Current Awareness inBiomedicine, část Mycobacteria a původní práce. Current Awareness in Biomedicine je však rešeršním zdrojem velmi nedokonalým, zachycujícím jen zlomek sdělení. Přehledná sdělení o pětičlennýchheterocyklických protituberkulózních orthokondenzovaných sloučeninách byla již uveřejněnav tomto časopisu v roce 1999.

Klíčová slova:
tuberkulostatika – heterocykly – mykobakterie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2001 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se