Souhrn z pre-meeting kurzů ACR 2018 (Sabina Oreská)


Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., 26, 2018, No. 4, p. 196.
Kategorie: Ze života společnosti

V úvodu před oficiálním zahájením kongresu ACR 2018 se konaly kurzy (pre-meeting courses), které byly zaměřené na vybraná aktuální témata v revmatologii a jejich významu v klinické praxi. Jednotlivé kurzy byly věnovány bazální vědě (epigenetické faktory v patogenezi autoimunitních chorob, nové poznatky z oblasti imunologie a jejich vliv na diagnostiku a terapii), ultrazvuku, jakožto stále významnější diagnostické metodě, úskalím a aspektům běžné klinické praxe (strategii preskripce finančně nákladné terapie, možnosti využití klinických dat v péči o pacienty a při hospodaření s náklady na terapii) a využití mobilních a digitálních technologií v péči o pacienty – trendu posledních let. Přehledový kurz měl za cíl shrnutí nejnovějších poznatků o vybrané problematice v revmatologii zejména z pohledu klinické praxe.

V rámci této sekce Dr. J. J. Paik shrnula problematiku zánětlivých myopatií (IZM) a zaměřila se hlavně na nová klasifikační kritéria IZM, význam jednotlivých protilátek a jejich asociaci s fenotypy nemoci. Tuto problematiku přiblížila na příkladu tří vybraných kazuistik. Přínosná byla například prezentace pacientky s refrakterní dermatomyozitidou (DM) s pozitivitou anti-TIF1-γ protilátek a s nálezem symetrických ovoidních erytematózních ložisek na horním patře v ústní dutině, která predikovala závažný průběh onemocnění. Také se věnovala možnostem terapie refrakterních IZM a novým terapeutickým postupům. Byly zmíněny aktuální probíhající klinické studie u pacientů s DM hodnotící efekt terapie selektivním agonistou kanabinoidních receptorů typu 2 – Lenabasum (u pacientů s DM), tofacitinibem (DM), depotním kortikotropinem (u pacientů s polymyozitidou – PM, nebo DM) a abataceptem (PM, DM).

Dr. S. M. Goodman hovořila o aspektech artroplastiky u pacientů s revmatickými chorobami. Složité téma fibromyalgie, nová klasifikační kritéria a možnosti terapie tohoto onemocnění přednesla dr. K. Phillips, která zdůraznila také individuální přístup, edukaci pacientů o onemocnění a možnostech nefarmakologické a alternativní terapie. V dalších sekcích byla věnována pozornost problematice osteoporózy a novým možnostem terapie (dr. F. Cosman). Dr. J. Bimbaum se zaměřil na diferenciální diagnostiku neuropatií, radikulopatií, myopatií a periferních neuropatií, včetně indikace k systémové imunomodulační terapii neurologických projevů revmatických onemocnění. Dr. A. Kalus prezentovala škálu kožních projevů se zaměřením na kožní lupus a vaskulitidy malých cév. Dr. G. Appel měl přehlednou přednášku o možnostech terapie lupusové nefritidy, významu renální biopsie a klasifikace nálezů. Poslední přednáška sekce byla věnována novým poznatkům o psoriatické artritidě (I. B. McInnes), její heterogenitě projevů, současným možnostem a strategiím terapie.


Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie

Číslo 4

2018 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se