Prof. MUDr. Eduard Cmunt – revmatolog, fyzioterapeut, balneolog, člověk


Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., 26, 2018, No. 3, p. 158-160.

Dne 2. 8. 2018 uplynulo 140 let od narození profesora MUDr. Eduarda Cmunta, člověka, který měl značné vědecké zásluhy v revmatologii, fyzikální terapii a balneologii. Medicína mu byla vším, posláním a koníčkem. Vždy přímý, otevřený, korektní. Pozorný a ohleduplný ke svým pacientům, kteří ho milovali, a v jejich vzpomínkách přežívá déle než v povědomí odborné veřejnosti.

Narodil se v Kozárovicích u Písku v rodině revírníka a své dětství prožil v lesích kolem myslivny na orlickém panství. Z přírody čerpal svůj smysl pro přírodní léčení a v přírodě vyrostl v člověka s hlubokou láskou k lidem.

Prof. MUDr. Eduard Cmunt
Obr. 1. Prof. MUDr. Eduard Cmunt

Studium lékařství na pražské Karlově univerzitě byla doba plná aktivity, nejen studijní, ale aktivně se zapojil do činnosti Spolku mediků, jehož byl jednatelem a později starostou.

Po promoci začínal jako sekundář interního oddělení v Rychnově nad Kněžnou, zaměřil se na speciální obor fyzikální terapie. Prošel všemi dostupnými školami hydroterapie, elektroterapie, masáží, doma i v zahraničí. Několik let v letním období působil jako balneolog v Luhačovicích. V době druhé světové války narukoval, v Těšíně pro raněné vojáky zřídil a vedl v dnešním slova smyslu rehabilitační oddělení vybavené vodoléčbou, elektroterapií a mechanoterapií.

Profesor Pelnář – Věstník československé fyziatrické společnosti, 1938
Obr. 2. Profesor Pelnář – Věstník československé fyziatrické společnosti, 1938

Vyšel z všeobecného interního oboru, nikdy nepřestal interní medicínu a neurologii studovat a při studiu fyzikální terapie internisticky myslet. Záhy rozšířil svůj zájem na celou oblast fyzikální terapie a její vědeckou stránku, po desetiletí se zajímal o revmatologii.

V roce 1922 byl osloven profesorem Pelnářem, aby při II. interní klinice zřídil oddělení pro fyzikální terapii. Cmunt nabídku přijal a tím získal možnost teoretické práce z oboru fyzikální léčby provádět ve spojení s pozorováními klinickými a rozšířit klinické metody léčebné o fyzikální. V první řádně vybudoval vybavené klinické oddělení pro fyzikální léčení a balneologii v Čechách. Výsledkem jeho práce, četných osobních zkušeností, energie a organizačního úsilí byl velký fyzikálně terapeutický ústav jako uznávané vědecké a výukové pracoviště, kde se vzdělávali spolupracovníci, následovníci i mladí lékaři. Cmuntova činnost představuje novou epochu v české fyzikální terapii. Vychoval řadu vzdělaných lékařů.

Profesor Lenoch – Věstník československé fyziatrické společnosti, 1948
Obr. 3. Profesor Lenoch – Věstník československé fyziatrické společnosti, 1948

Nezapomínejme, že revmatologii jako obor založili vlastně fyzioterapeuti. Také Cmunt byl účasten, když v roce 1926 byl v Piešťanech založen Mezinárodní výbor pro revmatismus jako sekce Mezinárodní společnosti balneologické. Tento výbor se v následujícím roce transformoval do samostatné vědecké společnosti „Ligue Internationale Contre le Rhumatisme“. Následně začaly vznikat národní ligy a Cmunt inicioval v roce 1927 vznik jedné z prvních – Československé ligy proti reumatismu. Jejím předsedou byl zvolen profesor Pelnář a Cmunt se stal na dlouhá léta jejím generálním tajemníkem / vědeckým sekretářem / jednatelem – výkonným členem vedení. Se svým asistentem a nástupcem profesorem Lenochem se zasadili o bohatou činnost této organizace.

Cmunt vyvíjel úsilí v organizaci boje proti revmatismu jako nemoci sociální a založil na II. interní klinice první poradnu pro revmatiky. Mimo Prahu vznikala na Cmuntův popud protirevmatická střediska a poradny. V roce 1930 Cmunt organizoval propagační týden boje proti revmatismu (přednášky v rozhlase, články v novinách) a čtyřdenní pokračovací kurz o revmatických chorobách pro lékaře.

MUDr. V.Křížek, CSc. – Časopis lékařů českých, 1978
Obr. 4. MUDr. V.Křížek, CSc. – Časopis lékařů českých, 1978

Svojí prací, ale i osobními vlastnostmi si Cmunt brzy získal přátele, a stal se známou a uznávanou osobností na mezinárodní úrovni. Hojně se účastnil mezinárodního vědeckého života, přednášel na mezinárodních sjezdech. Postupně se stal dopisujícím členem zahraničních lékařských společností (Société de médicine Paříž, Londýn, Krakov, Berlín) a členem prezidií mezinárodních sjezdů revmatologických, balneologických a hydrologických. Byl vyznamenán řádem sv. Sávy a rytířským řádem francouzské Čestné legie (toto vyznamenání po podpisu Mnichovské dohody v roce 1938 vrátil).

Cmunt byl autorem desítek odborných lékařských publikací, řady knih věnovaných především otázkám revmatismu a fyzikální léčbě, balneologii a je autorem první české učebnice masáže. Publikoval nejen česky, ale i v cizích jazycích (francouzsky, anglicky, polsky). Zejména byl první, kdo u nás publikoval o revmatických chorobách. Z jeho článků vyjímáme např. „Boj proti revmatismu jakožto chorobě sociálně důležité“ (ČLČ 1927), „Léčení akutního revmatismu a chronických artritid“ (PL 1929), z jeho knih „Revmatismus jako choroba sociálně důležitá“ (Praha 1930), „Revmatismus“ (Praha 1932) nebo „Chronický revmatismus“ (Praha 1934).

V roce 1916 přednesl habilitační přednášku na téma „Balneoterapie dny“, v roce 1917 byl jmenován soukromým docentem balneologie.

V roce 1928 byl jmenován mimořádným profesorem a v roce 1936 se jako honorovaný mimořádný profesor stal přednostou Ústavu pro balneologii a fyzikální terapii. V roce 1945 získal pro svůj ústav budovu na Albertově (dnes sídlo Revmatologického ústavu) a zřídil zde moderní fyziatrické oddělení, vodoléčbu a revmatologickou poradnu.

V roce 1960 byl za vynikající práci v lékařské vědě jmenován Čestným členem Československé lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, na návrh fyziatrické sekce.

Zemřel 21. 5. 1967 po krátké nemoci v nedožitých 90 letech. Dožil se vysokého věku v podivuhodné duševní svěžesti. Až do konce svého života se účastnil vědeckého života, publikoval další vědecké práce, nevynechal jednu schůzi fyziatrické společnosti, kde aktivně, bodře a s vtipem, přispíval do diskuse svými nepřebernými zkušenostmi. Nikdy neztratil zájem o oba své milované lékařské obory. Celý život byl nesmírně pilný a pracovitý a byl častým návštěvníkem ve studovnách lékařských knihoven.

Cmunt byl výborný revmatolog praktik. Zajímal se o všechny způsoby léčení, vybíral si i z metod lidového lékařství, oživoval historické metody. Byl zuřivý terapeut, chtěl pomoci a léčit každého za každou cenu. Měl lidi rád a oni jeho. Byl v každém ohledu svérázný.

Profesoru Cmuntovi byla mnohokrát vzdána pocta formou článků, které k jeho životním jubileím publikovali jeho spolupracovníci, následovníci, žáci, přátelé. Bylo napsáno mnoho a napsali to lidé fundovaní. Proto jsem uvedenou vzpomínku pro časopis Česká revmatologie pojala jako kompilaci již napsaného a připojuji po jednom úryvku od nejvýznamnějších autorů.

 

Zdenka Bosáková


Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie

Číslo 3

2018 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×