Leflunomid v současném algoritmu léčby revmatoidní artritidy


Leflunomide in the current treatment algorithm for rheumatoid arthritis

In this review, the authors deal with the position of leflunomide in the treatment algorithm for rheumatoid arthritis (RA). The principles of a modern treatment in RA are mentioned in the introduction. These principles are primarily defined in the „Recommendations“ for the treatment of RA generated by European League Against Rheumatism (EULAR), American College of Rheumatology (ACR) and Czech Society for Rheumatology (CRS). The recommendations emphasize the necessity of early start of disease modifying antirheumatic drugs (DMARDs) treatment, often even prior to establishment of a definite diagnosis of RA. Administration of DMARDs should be flexible, the effective dose can be titrated, and in case of insufficient effect, adjustment of the treatment in three-month intervals is recommended. Combinations of synthetic DMARDs, as well as combinations of synthetic DMARDs with biologic agents are used. The aim of the treatment should be to achieve remission, cessation of radiographic progression, improvement of quality of life and maintenance of ability to work. Leflunomide has been at least as effective as methotrexate (MTX) and sulfasalazine in clinical trials. In the ACR recommendations, leflunomide is regarded as the drug of first choice, equally with MTX, in active RA. CRS recommends MTX as the drug of first choice, and leflunomide as the drug of second choice, when MTX is not well tolerated or has an insufficient efficacy. Leflunomide can also be used in combination both with synthetic DMARDs and biological agents in RA. Although the combination of MTX and leflunomide is not stated in the SPC of the drug, however, based on the analysis of available data and one‘s own experience, ACR and ČRS recommend the combination of MTX and leflunomide providing a selection of suitable patients and a correct safety monitoring. The combination of leflunomide with biologic agents has been assessed in several randomized controlled trials, and several observational studies and registries. The majority of evidence suggests a comparable efficacy of the combination of MTX + biological agent and the combination of leflunomide + biological agent.

Key words:
rheumatoid arthritis, leflunomide


Autoři: K. Pavelka;  L. Šedová
Působiště autorů: Revmatologický ústav Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., 17, 2009, No. 4, p. 192-199.
Kategorie: Přehledné referáty

Souhrn

Autoři se v přehledném článku zabývají postavením leflunomidu v algoritmu léčby revmatoidní artritidy (RA). V úvodu jsou uvedeny principy moderní léčby RA. Tyto principy jsou definovány především v “Doporučeních” pro léčbu RA Evropské ligy proti revmatismu (EULAR) Koleje amerických revmatologů (ACR) a České revmatologické společnost (ČRS). Zdůrazněn je fakt časného nasazení chorobu modifikujících léků (DMARD), často ještě před stanovením definitivní diagnózy RA. DMARD se podávají flexibilně, titruje se účinná dávka a v případě nedostatečného efektu je doporučeno ve 3měsíčních intervalech adjustovat léčbu. Používají se kombinace syntetických DMARDs i kombinace syntetických DMARDs s biologiky. Cílem léčby musí být remise, zástava rentgenové progrese, zlepšení kvality života a zachování pracovní schopnosti. Leflunomid byl v klinických studiích nejméně tak účinný jako metotrexát (MTX) a sulfasalazin. V ACR Doporučeních je leflunomid uváděn jako rovnocenný lék 1. volby s MTX u aktivní RA. ČRS doporučuje jako lék 1. volby MTX a leflunomid jako lék 2. volby při netoleranci MTX, nebo jeho nedostatečné účinnosti. Leflunomid lze použít též v kombinaci se syntetickým DMARDs i s biologickými léky RA. Kombinace MTX + leflunomid sice není v SPC léku, nicméně ACR i ČRS na základě analýzy dostupných dat a vlastních zkušeností kombinaci MTX + leflunomid doporučují za předpokladu výběru vhodných pacientů a správného monitorování bezpečnosti. Kombinace leflunomid s biologickými léky byla hodnocena v několika randomizovaných, kontrolovaných studiích a řadě observačních studií a registrů. Převážná evidence ukazuje stejnou účinnost kombinace MTX + biologika jako leflunomid + biologika.

Klíčová slova:
revmatoidní artritida, leflunomid

MZ ČR č. MZO 00023728

Prof. MUDr. Karel Pavelka

Revmatologický ústav

Na Slupi 4

128 50 Praha 2


Zdroje

1. Smolen JS, Aletaha D. Developments in the clinical understanding of rheumatoid arthritis. Arthritis Res Therp 2009; 11: 204 (doi:10.1186/ar2535).

2. Breedveld FC, Weisman MH, Kavanaugh AF, et al. The PREMIER Study. A multicenter, randomized, double-blind clinical trial of combination therapy with adalimumab plus methotrexate versus methotrexate alone or adalimumab alone in patients with early, aggressive rheumatoid arthritis who had not had previous methotrexate treatment. Arthritis Rheum 2006; 54: 26–37.

3. Emery P, Breedveld FC, Hall S, et al.: Comparison of methotrexate monotherapy with a combination of MTX and etanercept in active early, moderate to severe rheumatoid arthritis (COMET) a randomized, double blind, paralle treatment trial. Lancet 2008; 372(9636):375-82.

4. Furst DE, Breedveld FC, Kalden JR, et al. Updated consensus statement on biological agents for the treatment of rheumatic disease 2007. Ann Rheum Dis 2007; 66 Suppl 3:iii2–iii22.

5. Van Gestel AM, Prevoo MLL, van Hof M, et al. Development and validation of EULAR response criteria for rheumatoid arthritis. Comparison with the preliminary ACR and WHO/ILARcriteria. Arthritis Rheum 1996;39: 34–40.

6. Grigor C, Capel H, Stirling A, et al. Effect of a treatment strategy of tight control for rheumatoid arthritis (the TICORA study): a single-blind randomised controlled trial. Lancet 2004;364: 263–269.

7. Combe B, Landewe R, Lukas C, et al. EULAR recommendations for management of early arthritis. Ann Rheum Dis 2007; 66: 34–45.

8. Saag KG, Teng GG, Patkar NM, et al. American College of Rheumatology 2008 recommendations for the use of nonbiologic and biologic disease-modifying antirheumatic drugs in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2008; 59: 762–784.

9. Bečvář R, Vencovský J, Němec P, Suchý D, Procházková L, Pavelka K. Doporučení České revmatologické spolenosti pro léčbu revmatoidní artritidy. Účinnost a strategie léčby. Čes Revmatol 2007; 15: 73–90.

10. Fox RI, Costacis G a spol. How does leflunomid modulate the immune responce in rheumatoid arthritis. Bio Drugs 1999; 4: 301–315.

11. Smolen J, Kalden JR, Scott DL, et al. Efficacy and safety of leflunomide compared with placebo and sulphasalazine in active rheumatoid arthritis: a double-blind, randomized, multicentre trial. Lancet 1999; 353: 259–266.

12. Strand V, Cohen S, Schiff M, et al. Treatment of active rheumatoid with leflunomide compared with placebo and methotrexate. Arch Intern Med 1999; 159: 2542–2550.

13. Emery P, Breedweld FC, Lemmel EM, et al. A comparison of the efficacy and safety of leflunomide and methotrexate for the treatment of rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2000; 39: 655–665.

14. Kalden JR, Scott DL, Smolen J, et al. European leflunomide study group. Improved functional ability in patiens with rheumatoid arthritis – longterm tretament with leflunomide versus sulfasalazine. J Rheumatol 2002; 29: 205–212.

15. Sharp JT, Strand V, Leung H, et al. Treatment with leflunomide slows radiographic progression of rheumatoid arthritis: result from three randomized, controlled trials of leflunomide in patients with active rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2000; 43: 495–505.

16. van der Heide D, Kalden J, Scott D, et al. Long term evaluation of radiographic disease progression in a subset of patiens with rheumatoid arthritis treated with leflunomid beyond 2 years. Ann Rheum Dis 2004; 63: 737–739.

17. Pavelka K, Šedová L: Zkušenosti s aplikací leflunomidu (Arava) v léčbě aktivní revmatoidní artritidy v klinické praxi v České republice. Česká Revmatol 2005; 4:127-133.

18. Suresh F, Lambert CM: Combination treatment strategies in early rheumatoid arthritis. Ann. Rheum Dis 2005; 64: 1252–1256.

19. Smolen JS, Aletaha D, Kyestone E. Superior efficacy of combination therapy for rheumatoid arthritis. Fact or fiction? Athritis Rheum 2005; 52: 2975–83.

20. Weinblatt ME, Kremer JM, Coblyn JS, et al. Pharmacokinetics, safety and efficacy of combination treatment with methotrexate and leflunomide in patiens with active rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1999; 42: 1322–1328.

21. Kremer JM, Genovese MC, Cannon GW, et al. Concomitant leflunomide therapy in patiens with active rheumatoidarthritis despite stable doses of methotrexate. A randomized, double blind, placebo-controlled trial. Ann Intern Med 2002; 137: 726–733.

22. Cohen S, Schiff M, Weaver A, et al. Leflunomide as initial therapy with methotrexate (MTX) added for rheumatoid arthritis patiens with active disease. Artrhritis Rheum 2002; 46(Suppl): S352.

23. Dougados M, Emery P, Lemmel RM, et al. When DMARDs fails, should patiens switch to sulfasalazine or add sulfasalazine to continuing leflunomide. Ann Rheum Dis 2005; 64: 44–51.

24. Klareskog L, van der Heide D, de Jager JP, et al. Therapeutic effect of the combination of etanercept and methotrexate compared with each treatment alone in patiens with rheumatoid arthritis: double blind randomised controlled trial. Lancet 2004; 363: 1932–9.

25. Genovese MC, McKay JD, Nasonov EL, et al. Interleukin-6 receptor inhibition with tocilizumab reduces disease activity in rheumatoid arthritis with inadequate response to disease-modifying antirheumatic drugs: the tocilizumab in combination with traditional disease-modifying antirheumatic drug therapy study. Arthritis Rheum 2008; 58: 2968–2980.

26. Furst DE, Schiff MH, Fleischmann RM, et al. Adalimumab, a fully human anti tumor necrosis factor-alpha monoclonal antibody and concomitant standard antirheumatic therapy for the treatment of rheumatoid arthritis: results of STAR (Safety Trial of Adalimumab in Rheumatoid Arthritis) J Rheumatol 2003; 30: 2563–71.

27. Weinblatt M, Combe B, Covucci A, et al. Safety of the selective costimulation modulator abatacept in rheumatoid arthritis patients receiving background biologic and nonbiologic disease-modifying antirheumatic drugs: A one-year randomized, placebo-controlled study. Arthritis Rheum 2006; 54: 2807–16.

28. Burmestr G, Marriette X, Montecucco C, et al. Adalimumab alone and in combination with disease modifying antirheumatic drugs for thetreatment of rheumatoid arthritis in clinical practice: the Reasearch in Active Rheumatoid Arthritis (ReAct) trial. Ann Rheum Dis 2007; 66: 732–739.

29. Strangfeld A, Hierse F, Kekow J, et al. Comparative effectivness of TNF alpha inhibitors in combination with ether methotrexate or leflunomide. Ann Rheum Dis Publisher on line 6 Jan 2009-Doi:10.1136/ard.2008.098467.

30. Finckh A, Dehler S, Gabay C, et al. The effectivness of leflunomide as co-therapy of tumour necrosis factor inhibitors in rheumatoid arthritis: a population based study. Ann Rheum Dis 2009; 68: 33–39.

31. Flendrie M, Creemers MCW, Welsing PMJ, van Riel PLCM. The influence of previous and concomitant leflunomide on the efficacy and safety of infliximab therapy in patients with rheumatoid arthritis; a longitudinal observational study. Rheumatology 2005; 44: 472–478.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se