Přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze (květen – červen 2018)


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2018; 157: 100
Kategorie: Kalendář

Přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze se konají vždy od 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31. Více informací: www.scl-praha.cz

Purkyňův večer Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK

7. května 2018

Experimentální přístupy ke studiu patogeneze a léčby nemocí

 • Vokurka M. Představení ústavu
 • Nečas E. Nejasnosti kolem transplantace kostní dřeně
 • Klánová M. Patient-derived xenografts (PDX) modely v patofyziologii a translační medicíně
 • Vargová K. Studium regulační sítě onkogenních mikroRNA u CLL za využití nové technologie editace genů – CRISPR/Cas9
 • Vokurka M. Erytropoeza a železo – vzájemná regulace a dialog

Polákův večer Chirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV

14. května 2018

Péče o závažné poranění v traumatologickém centru

 • Gürlich R. Úvod
 • Vyhnánek F. Traumatologické centrum FNKV
 • Duška F. Moderní postupy v resuscitaci hemoragického šoku
 • Očadlík M, Vyhnánek F. Neodkladná torakotomie na urgentním příjmu TC, indikace, technika
 • Havlůj L, Mlýnek B, Billich R, Očadlík M. Současný postup u tupého poranění jater

Prusíkův večer 4. interní kliniky 1. LF UK a VFN

21. větna 2018

Současné možnosti diagnostiky a léčby v gastroenterologii a hepatologii

 • Hrabák P. Fekální transplantace
 • Šroubková R, Mengerová J. Ultrasonografické vyšetření střeva
 • Hainer R. Střevní polypy
 • Dolejší M. Fekální kalprotektin
 • Brůha R., Šmíd V. Možnosti neinvazivní diagnostiky jaterních onemocnění
 • Krechler T. Novinky v diagnostice chronické pankreatitidy a pankreatického duktálního adenokarcinomu

Placákův večer Interní kliniky 1.LF UK a ÚVN

28. května 2018

 • Zavoral M. Úvod
 • Suchánek Š. Screening kolorektálního karcinomu – novinky
 • Malý M. Duální protidestičková inhibice u pacientů s fibrilací síní
 • Hnátek T. Biomarkery u kardiovaskulárních onemocnění
 • Solař S. Diabetik v akutním stavu

20. přednáškový večer Spolku slovenských lékařů Bratislava

4. června 2018

 • Gvozdjáková A. Súčasnosť a perspektíva mitochondriálnej medicíny
 • Mojto V, Gvozdjáková A a kol. Statínmi indukovaná mitochondriálna dysfunkcia
 • Bada V, Mojto V. Vitamín D a jeho zdroje
 • Szántová M, Hlavatá T. NAFLD a ALD skríning a manažment

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×