Životní jubileum prof. MUDr. Sixta Hynieho, DrSc


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2018; 157: 106
Kategorie: Osobní zprávy

V březnu letošního roku jsme si připomněli významné životní jubileum prof. MUDr. Sixta Hynieho, DrSc., významného představitele české farmakologie a toxikologie.

Foto: Daniel Horák – Current Media

Narodil se 15. března 1933 v Praze, kde také absolvoval svá středoškolská studia. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, promoval v roce 1958. Již jako student projevil zájem o farmakologii a po promoci pokračoval na Farmakologickém ústavu FVL UK u profesora Maxe Wenkeho. Zde působil v letech 1958–1968 jako asistent, v období 1968–1985 jako docent a od roku 1985 profesor. V letech 1990–1997 byl přednostou Farmakologického ústavu 1. LF UK. Po odchodu do důchodu pracuje jako profesor v Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze.

Během svého dlouhého profesního působení zažil bouřlivý rozvoj farmakologie. Již záhy si uvědomil význam metabolických změn vyvolaných působením cizorodých látek na funkci jednotlivých orgánů a tkání. Navázal tím na tradici Farmakologického ústavu a stal se významným představitelem biochemicky orientované farmakologie. Úspěšná vědecká i pedagogická činnost se promítá do jeho životopisných údajů: v roce 1963 získal vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd, roku 1968 habilitoval v oboru farmakologie, v roce 1978 dosáhl vědeckou hodnost doktora lékařských věd a roku 1985 byl jmenován profesorem pro obor farmakologie.

Profesor Hynie podstatně rozšířil své odborné zkušenosti v oblasti biochemicky orientované farmakologie v průběhu několika pobytů na prestižních zahraničních pracovištích. Pracoval např. v National Institutes of Health v Bethesdě, USA, a v laboratoři Bernarda B. Brodieho, kde se podílel na objevu lipolytického účinku teofylinu. V Massachusetts General Hospital v Bostonu spolupracoval s Geoffreym W. G. Sharpem při objasnění účinku cholerového toxinu, což později přispělo k objevu regulačních G-proteinů. Dále pracoval v Karolinska institutet ve Stockholmu.

Profesor Hynie byl členem řady významných profesních společností, kde zastával různé funkce. Po dvě období byl prvním místopředsedou ČLS JEP, je nositelem zlaté pamětní medaile Jana Evangelisty Purkyně. Do roku 1998 byl předsedou České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP a je jejím čestným členem.

Mnoho let byl členem Vědecké rady 1. LF UK, členem akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze a řady odborných komisí na fakultě i na MZ ČR. Vykonával funkci předsedy oborové rady doktorského studijního programu Farmakologie a toxikologie. Dokladem jeho vědecké práce je rovněž rozsáhlá publikační činnost a přednášková aktivita. Byl řešitelem a spoluřešitelem řady grantů (GAČR, IGA MZ, GAUK, FRVŠ) a výzkumných záměrů, oceněných například cenou ministra zdravotnictví ČR. Je čestným členem řady zahraničních i domácích vědeckých společností a redakčních rad renomovaných časopisů (např. Adv Cyclic Nucleotide Res, Arch Pharmacodyn Research, Physiological Res, Acta Medica).

Za svou práci byl mnohokrát oceněn, například jubilejní medailí UK, Skarnitzlovou cenou, cenou farmakologické společnosti a ČLS JEP. Rektor UK mu v roce 2013 udělil zlatou pamětní medaili za zásluhy o rozvoj lékařských věd v oboru farmakologie a za propagaci české vědy v zahraničí.

Vážený pane profesore, jménem farmakologů Vám blahopřejeme k významnému životnímu jubileu a přejeme Vám pevné zdraví do dalších let.

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

předseda České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP

prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

emeritní přednosta Farmakologického ústavu 1. LF UK


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se