Výrobci cigaret a jejich opravné prohlášení – corrective statement


Cigarette manufacturers and their corrective statement

Half a century of lying, an eighteen-year litigation, and an eleven-year disagreement with few words – to sum up a media campaign forced on cigarette manufacturers in the US at the turn of 2017/2018. In the given media, in the given extent and at the given frequency, they are forced to publish an apology for public lying with an impact on human health and lives.

Keywords:
tobacco industry, cigarettes, corrective statement


Autoři: Eva Králíková
Působiště autorů: Centrum pro závislé na tabáku, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze ;  Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2018; 157: 46-48
Kategorie: Aktuálně

Souhrn

Půl století lhaní, osmnáctiletý spor a jedenáctileté přetahování o několik slov – tak se dá shrnout mediální kampaň, k níž byli donuceni výrobci cigaret v USA na přelomu 2017/2018. V daných médiích, v daném rozsahu a v dané frekvenci jsou nuceni zveřejňovat omluvný text za lhaní veřejnosti s dopadem na lidské zdraví a životy.

Klíčová slova:
tabákový průmysl, cigarety, opravné prohlášení

Jak začala epidemie kouření tabáku

Kolem roku 1900 se začaly cigarety sypat z mechanických strojů, které koncem 19. století vynalezl Američan Bonsack. Začala tabáková epidemie. A protože následky kouření přicházejí se zpožděním desítek let, teprve v roce 1950 bylo jasné, že cigarety jsou opravdu problém pro zdraví. Pár let bylo těžké tomu vůbec uvěřit a tehdy byli překvapeni i sami jejich výrobci. Od té doby to ale velmi dobře vědí a to jistě přesněji než kdokoli jiný. Známý je citát Davida Goerlitze, který byl po léta tváří „Winston Mana“ pro R. J. Reynolds. Ten na otázku, zda sám kouří, a se znalostí pozadí marketingu cigaret překvapeně odpověděl: „Děláte si legraci? To je přece pro chudý, pro děti, pro černý a pro blbý.“ („Are you kidding? We reserve that right for the poor, the young, the black and the stupid.“) (1).

Sofistikovaná chemie

Mezi několika tisíci látek kouře cigaret je i několik set aditiv – látek přidaných pro řadu účelů, ale hlavně pro zvýšení návykovosti nikotinu a také aby se to vůbec dalo vdechnout (tedy maskování zápachu a dráždivých pocitů). Právě návykovost nikotinu zajišťuje byznys: kolem 90 % kuřáků je na nikotinu závislých, a proto je pro ně problém přestat si cigarety kupovat. Návykovost nikotinu záleží na rychlosti a množství, které se dostane do mozku. Ve druhé polovině 20. století už výrobci cigaret cíleně pracovali na zvýšení rychlosti a množství vstřebaného nikotinu – například od 70. let přidávali čpavek, zvyšoval se obsah nitrosaminů a dalších sofistikovaných aditiv (2, 3).

Nikotin není návykový

Tyto výzkumy ovšem byly přísně tajné a veřejně výrobci prohlašovali, že nikotin návykový není. V roce 1994 to představitelé největších tabákových koncernů odpřisáhli před americkým Kongresem: „Věřím, že nikotin není návykový“ (I belive nicotine is not addictive).

Situaci už neunesl jeden z výzkumných pracovníků tabákového průmyslu Jeffrey Wigand. Zveřejnil tajné dokumenty ze svého pracoviště, které jasně dokazovaly, že zhruba 30 let před rokem 1994 výrobci cigaret nejen dobře věděli, že nikotin je vysoce návykový, ale zadali svému výzkumu zrychlit a zvýšit jeho vstřebávání, aby se kuřák stal závislým co nejdříve a co nejvíce a cigarety si tak s velkou pravděpodobností musel kupovat léta. O Wigandovi byl natočen film „Insider“ s Al Pacinem v hlavní roli (4).

První proces

Na základě prokazatelného lhaní veřejnosti s dopadem na lidské zdraví a životy podaly jednotlivé státy USA žalobu na výrobce cigaret. Výsledkem byla roku 1998 dohoda Tobacco Master Settlement Agreement (5). Tabákové firmy stálo vědomé lhaní s dopadem na lidské zdraví a životy přes 200 miliard (opravdu miliard) amerických dolarů, přišlo zveřejnění vlastních tajných dokumentů (viz www.industrydocumentslibrary.ucsf.edu/tobacco) a další důsledky.

Opravné prohlášení

V roce 1999 požadovala žaloba federální vlády USA na tabákových společnostech, aby řekly pravdu – to, co desítky let dobře věděly, ale veřejnosti tvrdily opak. Rozhodnutí o vlastním textu padlo až v roce 2006 (rozsudek soudkyně Kesslerové měl 1683 stran) a celých 11 let trvalo přetahování o přesné znění „opravného“ textu. Obr. 1 ukazuje v roce 2006 navržené a v roce 2017 zveřejněné znění. Tahanice byly o jednotlivá slova – například původně požadované znění úvodních vět bylo: „V Kongresu jsme přísahali, že věříme, že nikotin není návykový. Říkali jsme vám, že k tomu, abyste přestali kouřit, stačí pevná vůle. Pravda je taková: Kouření je velmi návykové. A není snadné s ním přestat. My jsme upravovali cigarety tak, aby byly více návykové.“

Obr. 1. O jaká slova se vedl jedenáctiletý spor? (<a href="https://www.tobaccofreekids.org/">www.tobaccofreekids.org</a>)
O jaká slova se vedl jedenáctiletý spor?
(&lt;a href=&quot;https://www.tobaccofreekids.org/&quot;&gt;www.tobaccofreekids.org&lt;/a&gt;)

Konkrétní povinnosti

Prohlášení je zveřejňováno od 26. 11. 2017 v 50 tištených médiích, rozhlase, televizi, na webech dotčených výrobců cigaret, na obalech cigaret a v místě jejich prodeje. Prohlášení stejně jako uvedené žaloby se týká těch tenkrát křivě přísahajících – Altria (dříve Philip Morris Int.), R. J. Reynolds Tobacco, Lorilland a Philip Morris USA.

V daných novinách se jedná na celostránkových inzerátech postupně o 5 oblastí, a sice od 26. 11. 2017 o zdravotní dopady kouření, od 10. 12. 2017 o návykovost kouření a nikotinu, od 7. 1. 2018 o neexistenci zdravotních benefitů cigaret typu „Low Tar“, „Light“, „Ultra Light“, „Mild“ a „Natural“, od 4. 2. 2018 o manipulaci designem cigaret a jejich složením pro optimální dodání nikotinu a od 4. 3. 2018 o poškozování zdraví pasivním kouřením (jako příklad lze uvést New York Timesviz obr. 2).

Obr. 2. Dvojstránka New York Times z 3. 12. 2017
Dvojstránka New York Times z 3. 12. 2017

V televizi si výrobci cigaret musejí koupit prostor pro psaný a čtený text 5× týdně během roku (52 týdnů), celkem 260 spotů vždy s jedním z uvedených témat, a to v čase mezi 19. a 22. hodinou na jedné z hlavních stanic CBS, ABC nebo NBC od pondělí do čtvrtka. Čtyři spoty z těchto pěti jsou 45vteřinové a jeden 30vteřinový, vysílání začalo 26. 11. 2017. Texty, grafika a další detaily jsou k dispozici na webu Tobacco Free Kids (www.tfk.org/corrective-resources).

Naprostá většina kuřáků by se kouření ráda zbavila. To, že přesto dál kouří, není jejich osobní selhání, jak si většinou mylně myslí a zbytečně tak snižují své sebevědomí – je to sofistikovaná chemie cigaret. Viz znění jedné části opravného prohlášení samotných výrobců o tom, že cigarety jsou upraveny tak, aby měnily mozek, na obr. 3.

Obr. 3. Když kouříte, nikotin skutečně mění váš mozek – proto je tak těžké přestat kouřit (<a href="https://www.tobaccofreekids.org/">www.tobaccofreekids.org</a>)
Když kouříte, nikotin skutečně mění váš mozek – proto je tak těžké přestat kouřit
(&lt;a href=&quot;https://www.tobaccofreekids.org/&quot;&gt;www.tobaccofreekids.org&lt;/a&gt;)

A co Česká republika?

Za těch 18 let sporu o pár slov zemřelo předčasně vinou kouření 288 tisíc obyvatel ČR (17 × 16 tisíc ročně), kteří ztratili v průměru 15 let života (3/4 z nich dokonce 22 let života); to je celkem za tu dobu 4 320 000 let, která bez cigaret mohli prožít. Kromě toho více než polovina kuřáků umírá v produktivním věku, což představuje ekonomickou ztrátu – na rozdíl od nekuřáků si na svou zdravotní péči a důchody nestačí vydělat (6).

Když pár slov stálo po rozsudku 2006 za 11letý spor, asi to nejsou slova bezvýznamná. Však je to v USA velká událost. Je zajímavé, že v českých médiích jsem o tom nezaznamenala ani čárku.

Podpořeno projektem MŠMT pro UK: PROGRES Q25/LF1.

Adresa pro korespondenci:

prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Studničkova 7

128 00 Praha 2

Tel.: 737 009 870

e-mail: eva.kralikova@lf1.cuni.cz


Zdroje

1. Herbert B. In America: Tobacco Dollars, New York Times, 28. 11. 1993. Dostupné na: www.nytimes.com/1993/11/28/opinion/in-america-tobacco-dollars.html

2. Wayne GF, Connolly GN, Henningfield JE, Farone WA. Tobacco industry research and efforts to manipulate smoke particle size: implications for product regulation. Nicotine Tob Res 2008; 10(4): 613–625.

3. Wayne GF, Connolly GN, Henningfield JE. Assessing internal tobacco industry knowledge of the neurobiology of tobacco dependence. Nicotine Tob Res 2004; 6(6): 927–940. Erratum in: Nicotine Tob Res 2005; 7(4): 711–712.

4. Wigand J. Testimony of the 7 CEOs of Big Tobacco. Dostupné na: www.jeffreywigand.com/7ceos.php

5. Tobacco Master Settlement Agreement. Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Tobacco_Master_Settlement_Agreement

www.publichealthlawcenter.org/topics/tobacco-control/tobacco-control-litigation/master-settlement-agreement

www.publichealthlawcenter.org/sites/default/files/resources/master-settlement-agreement.pdf

6. Peto R, Lopez AD, Boreham J, Thun M. Mortality from smoking in developed countries, 1950–2010. Tobacco-attributed mortality by disease, overall mortality rates and, where possible, trends. Oxford University Press, 2011. Dostupné na: http://tobaccocontrol.bmj.com/content/suppl/2012/02/22/tobaccocontrol-2011-050294.DC1/tobaccocontrol-2011-050294-s1.pdf

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Anesteziologie a resuscitace Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská gynekologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská nefrologie Dětská neurologie Dětská onkologie Dětská otorinolaryngologie Dětská pneumologie Dětská psychiatrie Dětská radiologie Dětská revmatologie Dětská urologie Diabetologie Endokrinologie Farmacie Farmakologie Fyzioterapie Gastroenterologie a hepatologie Genetika Geriatrie a gerontologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Chirurgie cévní Chirurgie hrudní Chirurgie plastická Chirurgie všeobecná Infekční lékařství Intenzivní medicína Kardiochirurgie Kardiologie Logopedie Mikrobiologie Nefrologie Neonatologie Neurochirurgie Neurologie Nukleární medicína Nutriční terapeut Obezitologie Oftalmologie Onkologie Ortodoncie Ortopedie Otorinolaryngologie Patologie Pediatrie Pneumologie a ftizeologie Popáleninová medicína Posudkové lékařství Praktické lékařství pro děti a dorost Protetika Psychologie Radiodiagnostika Radioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Reprodukční medicína Revmatologie Sestra Sexuologie Soudní lékařství Stomatologie Tělovýchovné lékařství Toxikologie Traumatologie Urgentní medicína Urologie Laboratoř Domácí péče Foniatrie Algeziologie Zdravotnictví Dentální hygienistka Student medicíny

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se