85 let profesora Jiřího Valenty


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2018; 157: 51
Kategorie: Osobní zprávy

22. března letošního roku se dožívá významného životního jubilea chirurg prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc., který svůj život zasvětil plzeňské Lékařské fakultě Univerzity Karlovy.


Foto: archiv LF UK v Plzni

Zde již jako medik pracoval v Anatomickém ústavu jako demonstrátor a později odborný asistent. Po promoci v roce 1957 nastoupil na Chirurgickou kliniku LF UK a FN Plzeň, kde od roku 1964 pracoval jako odborný asistent. Jeho vynikající jazykové znalosti spolu s cílevědomou touhou po chirurgickém poznání se uplatnily a plně rozvinuly díky stáži na chirurgických pracovištích ve Švédsku, kde měl možnost poznat moderní trendy v cévní a transplantační chirurgii, a ročnímu stipendiu na Univerzitě Johnse Hopkinse v Baltimoru v roce 1968. V letech 1976–1977 byl zástupcem vedoucího Transplantačního centra ve švédské Uppsale, v následujících létech přednášel jako vyzvaný řečník v cévní a transplantační problematice na řadě prestižních zahraničních pracovišť.

V roce 1968 obhájil kandidátskou disertační práci. S habilitační prací, kterou měl připravenu již v roce 1970, však uspěl až po 8 letech. V roce 1987 pak obhájil doktorskou disertační práci a v roce 1990 byl jmenován profesorem pro obor chirurgie. Téhož roku byl jednomyslně zvolen děkanem Lékařské fakulty UK v Plzni. Tuto funkci pak zastával s vysokým morálním kreditem až do roku 1997. V roce 1990 byl na základě konkurzního řízení jmenován přednostou Chirurgické kliniky LF UK a FN Plzeň, kde pracoval do roku 1999.

Profesor Valenta je členem celé řady významných odborných chirurgických a transplantačních společností, kde za svou vynikající odbornou práci především na poli transplantační a cévní chirurgie obdržel nejvyšší ocenění. Za svou dlouholetou akademickou činnost byl vyznamenán Zlatou a Jubilejní medaili Univerzity Karlovy v Praze.

Profesor Valenta během celého svého působení na Lékařské fakultě UK v Plzni vychoval mnoho kvalitních studentů medicíny, doktorandů, docentů a profesorů, kteří dnes zastávají profesně významná místa nejen v České republice, ale i v zahraničí. Díky působení v zahraničí a osobním kontaktům bylo možné zajistit pro řadu kolegů odborné stáže na renomovaných zahraničních klinikách, což bylo nepochybným přínosem nejen pro ně samotné, ale především pro jejich pracoviště.

Profesor Valenta je vzorem vysoce morálního, skromného člověka a špičkového odborníka. Za kolektiv Chirurgické kliniky LF UK a FN Plzeň a Lékařské fakulty UK v Plzni jubilantovi přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

přednosta Chirurgické kliniky LF UK a FN Plzeň

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

děkan Lékařské fakulty UK v Plzni


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Anesteziologie a resuscitace Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská gynekologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská nefrologie Dětská neurologie Dětská onkologie Dětská otorinolaryngologie Dětská pneumologie Dětská psychiatrie Dětská radiologie Dětská revmatologie Dětská urologie Diabetologie Endokrinologie Farmacie Farmakologie Fyzioterapie Gastroenterologie a hepatologie Genetika Geriatrie a gerontologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Chirurgie cévní Chirurgie hrudní Chirurgie plastická Chirurgie všeobecná Infekční lékařství Intenzivní medicína Kardiochirurgie Kardiologie Logopedie Mikrobiologie Nefrologie Neonatologie Neurochirurgie Neurologie Nukleární medicína Nutriční terapeut Obezitologie Oftalmologie Onkologie Ortodoncie Ortopedie Otorinolaryngologie Patologie Pediatrie Pneumologie a ftizeologie Popáleninová medicína Posudkové lékařství Praktické lékařství pro děti a dorost Protetika Psychologie Radiodiagnostika Radioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Reprodukční medicína Revmatologie Sestra Sexuologie Soudní lékařství Stomatologie Tělovýchovné lékařství Toxikologie Traumatologie Urgentní medicína Urologie Laboratoř Domácí péče Foniatrie Algeziologie Zdravotnictví Dentální hygienistka Student medicíny

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se