Spolek českých lékařů


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2015; 154: 311-312
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Spolek českých lékařů v Praze pořádá v lednu až březnu 2016 pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek vždy v 17 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 25. LEDNA 2016

Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

přednosta: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

KLAUSŮV VEČER

Ošetřovatelská péče v oborech gynekologie, porodnictví a neonatologie

Koordinátor: Hana Rittsteinová, vrchní sestra gynekologicko-porodnické části kliniky

Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

 1. Martan A. Úvod (5 min)
 2. Chrzová A. Máchová Z.: Management nelékařů VFN Praha v průběhu času (15 min)
 3. Kulhavá M. Role mentorky klinické praxe v přípravě porodních asistentek (10 min)
 4. Šimonová D. Kontrolovaný podtlak v hojení pooperační rány (15 min)
 5. Kolářová M. Podíl spolupráce neonatologických sester na knize doc. phil. PhDr. Laury Janáčkové, CSc. (10 min)
 6. Šimonová D. Edukace pacientky nebo jejich blízkých v ošetřování stomie (10 min)
 7. Jeřábková P., Samková N. Vítězství neonatologie (10 min)

Diskuze

DNE 1. ÚNORA 2016

Přednáškový večer I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

přednosta: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

KUKULŮV VEČER

Komplikace a náhlé příhody v souvislosti s onkologickou léčbou v chirurgických oborech

Koordinátor: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

 1. Krška Z. Úvod (5 min)
 2. Petruželka L. Základní přehled onkologické léčby a možných komplikací (10 min)
 3. Matek J., Tesařová P. Nežádoucí účinky protinádorové chemoterapie (10 min)
 4. Frýba V., Kristianová H. Vliv biologické léčby na operační výkon a jeho konsekvence (10 min)
 5. Ulrych J., Kimleová K. Neoadjuvantní léčba – její rizika (10 min)
 6. Tesař J., Trča S. Časné a pozdní účinky radioterapie (10 min)
 7. Hoskovec D. Onkologická léčba a timming operačního výkonu (10 min)

Diskuze

DNE 8. ÚNORA 2016

Přednáškový večer III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

přednosta: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

CHARVÁTŮV VEČER

Hyperlipoproteinemie v roce 2016

Koordinátor: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.                   

 1. Češka R. Úvod – půl století familiární hypercholesterolemie na III. interní klinice (12 min)
 2. Schwarzová L. Molekulární genetika hyperlipoproteinemií (12 min)
 3. Zlatohlávek L. Nefarmakologická léčba HLP a metabolického syndromu u dětí (12 min)
 4. Vrablík M. Nová hypolipidemika (12 min)
 5. Šnejdrlová M. Lze ještě zlepšit realitu léčby HLP v praxi? (12 min)

 Diskuze

DNE 15. ÚNORA 2016

MAYDLOVA PŘEDNÁŠKA

Století kolorektální chirurgie

Přednášející: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

DNE 22. ÚNORA 2016

Přednáškový večer I. interní kliniky 3. LF UK a FNKV, Praha

přednosta: prof. MUDr. Jiří Horák, DrSc.

JONÁŠŮV VEČER

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Horák, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

 1. Horák J. Úvod (5 min)
 2. Uzlová N, Klimešová, N. FibroScan (Vibration-Controlled Transient Elastography): využití přístroje v praxi (10 min)
 3. Klimešová N, Grussmannová M, Krátká K, Havrda M, Horák J. Ischemické komplikace léčby hepatorenálního syndromu terlipresinem – kazuistika (10 min)
 4. Vejvodová M. Naše zkušenosti s léčbou chronické hepatitidy C novými antivirotiky (10 min)
 5. Uzlová N. Purple urine bag syndrome (10 min)
 6. Dostalíková M, Balušíková K, Horák J. Regulace vstřebávání železa (10 min)
 7. Balušíková K, Dostalíková M, Tachecí I, Krátká K, Kovář J, Horák J. Genová exprese molekul účastnících se transportu železa v etážích duodena (10 min)

Diskuze

DNE 29. ÚNORA 2016

Přednáškový večer Centra diabetologie IKEM Praha

Přednosta: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Koordinátor: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

 1. Pelikánová T. Úvod (5 min)
 2. Jirkovská A. Je prevence amputací u diabetiků reálná? (15 min)
 3. Saudek F. Zobrazování Langerhansových ostrůvků (15 min)
 4. Brunová J., Kratochvílová S. Osteoporóza a osteopenie u diabetiků po transplantaci ledviny a pankreatu (15 min)
 5. Kopecký J.,Wohl P. Domácí parenterální výživa (15 min)

Diskuze

DNE 7. BŘEZNA 2016

Přednáškový večer Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha

Přednosta: doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.

SEKLŮV VEČER

Genetika vybraných nádorových onemocnění

Koordinátor: doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Petr Goetz, DrSc.

 1. Kohoutová M. Úvodní slovo (5 min)
 2. Kleiblová P. Analýza genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu a ovarií u rizikových pacientů (15 min)
 3. Musil Z. Molekulárně biologická analýza nádorů nadledvin (15 min)
 4. Vodička P. Biomakery v kolorektální karcinogenezi (15 min)
 5. Korabečná M. MicroRNA v roli potencionálních biomakerů u nádorových onemocnění (15 min)

Diskuze

DNE 14. BŘEZNA 2016

Přednáškový večer II. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

Přednosta: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

PELNÁŘŮV VEČER

Srdeční zástava – výzva pro akutní kardiologii

Koordinátor: doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

Předsedající: prof. MUDr. Vladimír Staněk, DrSc.

 1. Linhart A. Úvod (5 min)
 2. Bělohlávek J. Srdeční zástava je častá (5 min)
 3. Král A. Akutní infarkt a srdeční zástava (10 min)
 4. Skalická H. Akutní myokarditida a srdeční zástava (10 min)
 5. Šmíd O. Plicní embolie a srdeční zástava (10 min)
 6. Bělohlávek J. Nové trendy v léčbě srdeční zástavy (10 min)

Diskuze

DNE 21. BŘEZNA 2016

Přednáškový večer Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FNM, Praha

Přednosta: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

KAFKŮV VEČER

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

 1. Šnajdauf J. Úvod (5 min)
 2. Šimsová M. Duplikatury duodena (10 min)
 3. Frýbová B. Těžká poranění jater u dětí (10 min)
 4. Poš L. Pooperační komplikace u Hirschsprungovy choroby (10 min)
 5. Trachta J. Balanitis xerotica obliterans u dětí (10 min)
 6. Pýchová M. Nádory varlat u dětí (10 min)

Diskuze

Vzdělávací akce jsou pořádány dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a jsou ohodnoceny dvěma kredity. Přednášky jsou zařazeny jako volitelný předmět pro studenty 1. LF UK, Praha (B02095 a B02096).

prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

vědecký sekretář

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

předseda


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se