Kniha


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2015; 154: 102
Kategorie: Kniha

Miloš Grim, Ondřej Naňka, Ivan Helekal

Atlas anatomie člověka I. Končetiny, stěna trupu

Atlas of human anatomy I. Limbs, body wall


Česká lékařská literatura si nemůže stěžovat na nedostatek anatomických učebnic. Před 2. světovou válkou to byla především monumentální Weignerova Topografická anatomie. Z potřeb poválečného  období vznikla Borovanského Systematická anatomie, z níž čerpalo několik generací mediků a lékařů. V posledních dvou desetiletích ji vystřídala učebnice Čihákova. Co však až do dnešní doby chybělo, byl kvalitní anatomický atlas. První a dosud jediný publikoval prof. Jan Janošík v roce 1904. Ten se však z řady příčin dalších vydání nedočkal. Deficit domácí literatury tak vyplňovaly atlasy zahraniční provenience – Toldtův, Rauber-Kopschův a posléze i Sinělnikovův.

Originály obrazů vzniklých pro Weignerovu a Borovanského učebnici zůstaly uloženy v archivu Anatomického ústavu 1. LF UK v Praze, kde se na nich po ukončení edice těchto knih ukládal prach a jejich didaktický potenciál zůstával nevyužit. Změnit tuto situaci se rozhodla trojice autorů – prof. M. Grim, doc. O. Naňka a akademický malíř I. Helekal. Jejich počáteční idea původní obrazy naskenovat, elektronicky restaurovat a seřadit do atlasu, se ukázala jako ne zcela reálná. Archiv nebyl tak bohatý, jak by se zdálo. Bylo nutné vytvořit řadu obrazů nových, které tvoří téměř polovinu celého atlasu. Kreslený obrazový fond byl doplněn RTG, CT a MR snímky.

Výsledkem je první ze dvou dílů plánovaného projektu – Končetiny a stěna trupu. Kniha se skládá ze čtyř základních částí, tj. úvod do anatomie, horní končetina, dolní končetina a stěna trupu. V první části jsou vysvětleny základní orientační anatomické termíny, popsány anatomické krajiny a podán přehled jednotlivých systémů od kosterního až po lymfatický včetně projekce orgánů dutiny hrudní a břišní. V následujících třech kapitolách, tj. horní končetina, dolní končetina, stěna trupu začíná popis kostmi a klouby, po té následují svaly a následně topografie včetně cév a nervů.

Tento způsob uspořádání se poněkud liší od klasických anatomických atlasů, které jsou důsledně uspořádány po jednotlivých systémech, je ale v souladu s atlasy novějšími uspořádanými topograficky. Didakticky to však atlasu neubírá na kvalitě, naopak umožňuje čtenáři udělat si představu o stavbě končetin, axiálního skeletu a stěně tělní jako celku.

Nemalou předností atlasu je i jeho dvojjazyčnost. Paralelní anglický text činí atlas dostupný i pro anglicky gramotného čtenáře. Orientaci čtenáři usnadní i latinsko-anglicko-český slovník anatomických termínů a věcný rejstřík. Kvalitu knihy výrazně dokresluje velký formát, kvalitní papír a tisk i opticky přitažlivá obálka.

Samozřejmě může padnout otázka, zda v dnešní době téměř neomezené dostupnosti veškeré literatury v tištěné i elektronické formě potřebuje česká lékařská literatura atlas domácí provenience. Myslím si, že ano, a to ze dvou důvodů. Svojí kvalitou je tato kniha srovnatelná se zahraničními publikacemi, cenově je však mnohem příznivější. Množství informací v ní obsažených je zejména pro studenty zcela dostačující, a velmi dobře tak doplňuje systematickou učebnici Čihákovu. Potřebné informace v ní naleznou kromě studentů i lékaři řady specializací, především ortopedie, radiologie či rehabilitačního lékařství. Významný je i přínos knihy pro českou anatomii jako takovou. Kniha dokumentuje vývoj české anatomie během posledních 100 let, zejména vývoj anatomické ilustrace. Díky ní tak pro současnou, a doufám i budoucí generaci studentů i lékařů, zůstanou zachovány vynikající ilustrace Emila Illinga, Stanislava Macháčka a dalších malířů.

Vytvořit si celkovou představu o Atlasu anatomie člověka bude možné až po jeho kompletaci, tj. po vydání druhého dílu. Doufejme, že to bude brzy.

prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.

Klinika ortopedie1. LF UK a ÚVN, Praha


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×