Spolek českých lékařů v Praze pořádá v září a říjnu 2014 pravidelné přednáškové večery s diskuzí


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2014; 153: 224-225
Kategorie: Zprávy

Začátek vždy v 17 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 22. ZÁŘÍ 2014

Přednáškový večer Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

Přednosta: doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Onkochirurgické problematiky řešené na Klinice plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Koordinátor: doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

 1. J. Měšťák: Úvod (5 min)
 2. J. Měšťák: Plastická a rekonstrukční chirurgie současnosti (10 min)
 3. M. Molitor, O. Měšťák, L. Kalinová: Mikrochirurgická rekonstrukce u rozsáhlých nádorů obličeje (15 min)
 4. L. Zárubová, M. Molitor, J. Měšťák a spol.: Profylaktická mastektomie s následnou rekonstrukcí u BRCA pozitivních žen (10 min)
 5. M. Molitor, L. Kalinová: Bezpečnost prsních implantátů v rekonstrukční a estetické chirurgii (10 min)
 6. O. Měšťák, M. Molitor L. Kment, K. Urban: Rekonstrukce prsů tukovou tkání v onkochirurgii (10 min)

Diskuze 30 min

DNE 29. ZÁŘÍ 2014

Přednáškový večer Chirurgické kliniky dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha

Přednosta: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

Rekonstrukční výkony v chirurgii

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

 1. J. Hoch: Slovo úvodem (5 min)
 2. B. East, T. Krejčí: Rekonstrukce břišní stěny po laparotomii – víme jak? (10 min)
 3. M. Vjaclovský, J. Hoch: Resekce střeva a obnova jeho kontinuity (10 min)
 4. Z. Jech, J. Charvát: Rekonstrukce po kritické ztrátě střeva (10 min)
 5. R. Kufa, J. Kozák, L. Frajer, P. Moravcová: Rekonstrukční operace obličeje u Moebiova syndromu (15 min)
 6. L. Fialová: Rekonstrukce spastické horní končetiny(10 min)

Diskuze 30 min

DNE 6. ŘÍJNA 2014

Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky Nemocnice Na Bulovce, Praha

Přednosta: prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.

Škřivanův večer

Koordinátor: prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.

 1. M. Halaška: Úvod (5 min)
 2. B. Sehnal: HPV infekce a lidské malignity (5 min)
 3. D. Driák: Buněčná apoptóza a její význam při rozvoji karcinomu endometria (5 min)
 4. M. Dvořák: Možnosti onkologického UZ v časné dg. tumorů a jejich recidiv (5 min)
 5. K. Rauš: Gynekologicko-porodnická klinika na Bulovce v systému komplexní senologické péče (5 min)
 6. P. Bolehovská: Analýza výsledků prvotrimestrálního screeningu (5 min)
 7. H. Neumannová: Indukované potraty z genetické indikace u nás (5 min)
 8. M. Mojhová, I. Mikysková: Problematika hepatitidy C v graviditě (5 min)
 9. J. Vláčil: Návrat lokální anestezie ve vaginální chirurgii (5 min)
 10. K. Maxová: Instrumenty hodnocení kvality života v urogynekologii (5 min)

Diskuze 30 min

DNE 13. ŘÍJNA 2014

Přednáškový večer Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

Přednosta: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Hořejšího večer

Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

 1. T. Zima: Úvodní slovo (5min)
 2. V. Adámková: Využití MAL TOF v nemocniční epidemiologii (12 min)
 3. I. Janatková, M. Hinďoš, K. Malíčková: Paraneoplastické autoprotilátky – diagnostický a klinický význam (12 min)
 4. T. Kvasnička, Z. Kudrnová, S. Šťastná a spol.: Nová perorální antitrombotika v léčbě žilního tromboembolismu – naše zkušenosti (12 min)
 5. T. Petr, V. Šmíd, K. Váňová a spol.: Protektivní efekt hemoxygenázy a gangliosidů při cholestáze (12 min)
 6. D. Springer, K. Omastová: Kontrola použití glukometrů (12 min)

Diskuze 30 min

DNE 20. ŘÍJNA 2014

Přednáškový večer Kardiologické kliniky IKEM, Praha

Přednosta: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC

Weberův večer

Novinky v léčbě a diagnostice chronického srdečního selhání

Koordinátor: prof. MUDr. Josef Kautzner. CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Vladimír Staněk, DrSc.

 1. J. Kautzer: Úvod (5 min)
 2. R. Kočková: Nové zobrazovací metody při diagnostice a léčbě srdečního selhání (15 min)
 3. M. Kubánek: Recentně vzniklé srdeční selhání (15 min)
 4. M. Hegarová: Pokročilé srdeční selhání (15 min)
 5. V. Melenovský: Srdeční selhání se zachovanou EF (15 min)
 6. A. Krebsová: Použití nových genetických metod při diagnostice srdečního selhání (15 min)

Diskuze 40 min

DNE 27. ŘÍJNA 2014

Přednáškový večer I. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

Přednosta: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Eiseltův večer

Chronická lymfocytární leukémie – stará nemoc s novými výsledky

Koordinátor: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

 1. M. Trněný: Úvod (5 min)
 2. T. Stopka, M. Trněný: Patogenetické poznámky (12 min)
 3. M. Špaček, J. Karban, A. Berková: Diagnóza a prognostické faktory (12 min)
 4. P. Obrtlíková, M. Trněný: Léčebný přístup (12 min)
 5. V. Válková: Alogenní transplantace krvetvorných buněk (10 min)
 6. P. Otáhal: Imunoterapie a chimerické antigenní receptory (10 min)

Diskuze 40 min

Vzdělávací akce jsou pořádány dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a jsou ohodnoceny dvěma kredity.

Přednášky jsou zařazeny jako volitelný předmět pro studenty 1. LF UK Praha.

prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

vědecký sekretář

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

předseda


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Pacient na antikoagulační léčbě v akutní situaci
nový kurz
Autoři: MUDr. Jana Michalcová

Kopřivka a její terapie
Autoři: MUDr. Petra Brodská

Uroinfekce v primární péči
Autoři: MUDr. Marek Štefan

Roztroušená skleróza a plánování těhotenství
Autoři: MUDr. Radek Ampapa

Alergenová imunoterapie v léčbě inhalačních alergií
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se