18. urologicko-onkologicko a 14. mamologické sympozium
Praha, 24.–26. listopadu 2010


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 136
Kategorie: Sjezdy

V prostorách Policejní akademie v Praze se 24.–26. listopadu 2010 uskutečnilo již 18. urologicko-onkologické a 14. ma­mmologické sympozium pořádané Onkologickým oddělením Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN) ve spolupráci s Urologickou klinikou a Radioterapeuticko-onkologickým oddělením Fakultní nemocnice v Motole. Záštitu nad sympozii převzala Česká onkologická společnost ČLS JEP. Na organizaci sympozií se podílel i Nadační fond onkologie pro 21. století. Účast na urologické části sympozia byla ohodnocena 17 a na mammologické části 9 kredity.

Obě části konference otevřeli tři ředitelé nemocnic sdružených v pražském „pravobřežním“ Komplexním onkologickém centru – ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA, ředitelka Fakultní nemocnice Na Bulovce MUDr. Kateřina Toběrná a ředitel FTN MUDr. Karel Filip, CSc., MBA.

Prezidenty urologicko-onkologické části sympozií byla onkoložka prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. a urolog prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Tato část konference byla letos věnována komplexnímu pohledu na léčbu zhoubných nádorů močového měchýře a ledviny. Incidence nádorů močového měchýře vykazuje dlouhodobě rostoucí trend se stagnací v posledních čtyřech letech. Mortalita je pak dlouhodobě stabilizovaná, hlavně díky záchytu časných stadií nádoru. V tom pomáhají nové cystoskopické techniky, jako například narrow band imaging (NBI), a neinvazivní metody využívající fluorescenční in situ hybridizace (FISH). Velká pozornost byla věnována algoritmu doporučené léčby invazivních nádorů včetně úlohy neoadjuvantní chemoterapie a záchovných postupů, jakož i různým způsobům derivaci moči a rekonstrukčním operacím po cystektomii.

Incidence zhoubných nádorů ledviny je v České republice z neznámých důvodů nejvyšší na světě. Jedinou možností vyléčení těchto pacientů je kompletní resekce primárního nádoru a případných sekundárních ložisek. Přednášející z urologických pracovišť prezentovali svoje zkušenosti s radikální a parciální nefrektomií a dalšími postupy lokální terapie včetně radioablace a postupů při nádorových trombech. Lékaři z Urologické kliniky a Šiklova patologicko-anatomického ústavu Fakultní nemocnice v Plzni upozornili na rozdíly mezi histologickými podtypy zhoubných nádorů ledviny a jejich klinický význam. Zejména onkologové se podrobně zabývali doporučeným algoritmem biologické terapie metastatického karcinomu ledvin.

V rámci diskuzních panelů řešili pozvaní experti z oborů urologie, radioterapie a onkologie obtížné případy urologických nádorů. Do diskuze se mohli díky hlasovacímu zařízení zapojit i ostatní účastníci konference. Edukační přednášky se věnovaly zejména problematice léčby skeletálních metastáz a léčbou indukovaného postižení skeletu, což je v současnosti oblast rychlého pokroku a nových léčebných možností.

Mamologické sympozium vedly prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. a prim. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA. Součástí úvodní sekce byl přehled nejnovějších epidemiologických dat, z nichž vyplynulo, že v České republice na rozdíl od jiných vyspělých zemí zatím počet nových diagnóz karcinomu prsu neklesá (navzdory pokrokům v mamologické diagnostice v rámci akreditovaných mammologických center). Mammochirurgové z Olomouce, Plzně a Brna se zabývali zejména prevencí a léčbou lokálních recidiv. Aktivní účastníci letošního mammologického sympozia se kromě toho zaměřili především na léčbu některých prognosticky nepříznivých podtypů karcinomu prsu, jako jsou HER2-pozitivní a triple-negativní nádory, inflamatorní karcinom, nádory prsu žen mladších 35 let a naopak žen v seniorském věku. Odzněly přehledové přednášky o nových postupech v terapii kostního postižení u karcinomu prsu a změnách v doporučeních léčby hormonální.

Během konference opakovaně zazněly odhady Centra biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně, které se týkají predikovaného počtu pacientů s onkologickými onemocněními v dalších letech a zvláště počtu pacientů, kteří by měli být léčeni biologickou léčbou.

Neodmyslitelnou součástí sympozií byla recepce s koncertem klasické hudby, která se tentokrát odehrála v prostorách pražské Staroměstské radnice.

MUDr. Tomáš Büchler, PhD.
Onkologické oddělení 1. LF UK a FTNsP
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč
e-mail: tomas.buchler@ftn.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se