Poděkování vážené paní prof. MUDr. Jarmile Boguszakové, DrSc., za vedení časopisu Česká a slovenská oftalmologie


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 49-50
Kategorie: Původní práce

Paní profesorka MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc. předává vedení časopisu Česká a slovenská oftalmologie do rukou své nástupkyně.

Když je vše v pořádku, správné a dokonalé, zdá se, že je to samozřejmé. V okamžiku, kdy se část soukolí z nějakého důvodu odpojí, zjistíme, jak velikou práci udělala, jak byla pro všechny důležitá a vzácná, až nenahraditelná.

jp_2645_f_1
jp_2645_f_1

A proto dovolte, abychom přiblížili osobnost paní profesorky Boguszakové, rozené Malé, jejíž jméno je v naší oftalmologii pojmem.

Po ukončení studia Lékařské fakulty MU v Brně nastoupila jako sekundární lékařka na Oční oddělení v Jihlavě a odtud složila v roce 1963 atestaci I. stupně z oftalmologie. Velkou část své profesní kariéry věnovala nemocnici Na Bulovce v Praze 8, kde pracovala od roku 1965 až do roku 1991. Zde v roce 1969 složila atestaci II. stupně z oftalmologie, od roku 1969 do roku 1981 byla odbornou asistentkou katedry oftalmologie ILF.

V roce 1979 obhájila kandidátskou dizertační práci s názvem „Použití fluorescenční angiografie v hodnocení retinálních změn u diabetu“. V letech 1981–1991 byla paní profesorka Boguszaková přednostkou Oční kliniky ILF FN Na Bulovce a vedoucí katedry oftalmologie ILF. V roce 1983 byla habilitována a v roce 1989 obhájila doktorskou dizertační práci „Fluorescenční angiografie duhovky v hodnocení cévní patologie“.

Paní profesorka vždy usilovala o moderní výchovu mladých lékařů. Ve snaze poskytnout katedře oftalmologie široké zázemí klinické práce přemístila její sídlo na I. oční kliniku, jejíž přednostkou byla v letech 1991–1998. Od roku 2000 pracuje na katedře oftalmologie na Oční klinice FN Královské Vinohrady.

Paní profesorka Boguszaková je čestnou členkou České oftalmologické společnosti J. E. Purkyně, členkou předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně, členkou akreditační komise pro obor oftalmologie, spolupracuje s Lionským mezinárodním vzdělávacím centrem oftalmologie v Praze. Od roku 2004 je prezidentkou občanského sdružení VISION 2020 Česká republika.

Většina oftalmologů však paní profesorku zná jako laskavou rádkyni při přípravě k atestaci a vědecké práci, která všem s porozuměním pomáhala a měla vždy pro každého pochopení. Nikdo nechtěl noblesní paní profesorku při atestaci zklamat.

Uměla rozpoznat vlohy svých lékařů a zaměstnanců, dovedla je nasměrovat, povzbudit, nadchnout pro práci. Toto vzácné umění způsobilo, že všichni vzpomínáme na práci vedle paní profesorky s láskou.

Paní profesorka dokonale splňuje požadavky na vedoucího redaktora moderního časopisu, který informuje a vzdělává oftalmology. Svou práci vykonávala vždy s moudrým nadhledem, hlubokými vědomostmi a darem krásného českého jazyka.

Tato v pravém slova smyslu „dáma české oftalmologie“ kromě vědy věnuje svůj čas rodině, hudbě, umění a zvláště sportu. Nyní sice předává žezlo vedení oftalmologického časopisu, o to více času však bude mít na vše ostatní, na své záliby, pacienty, na své žáky a na všechny, kteří si jí tak váží a tolik ji obdivují.

Za vděčné čtenáře časopisu Česká a slovenská oftalmologie s upřímným poděkováním

Zorka Dubská

U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se