MUDr. Ladislav Vyklický, Drsc. zemřel


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 50
Kategorie: Původní práce

Dne 22. listopadu 2008 zemřel ve věku 83 let MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc., dlouholetý pracovník Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. V doktoru Vyklickém odchází zakladatel experimentální algeziologie v Československu a významný pracovník světové experimentální algeziologie.

jp_2646_f_1
jp_2646_f_1

Ladislav Vyklický se narodil v roce 1925, v roce 1950 promoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Mezi lety 1950–1959 pracoval jako neurolog v Karlových Varech, později jako neurolog Psychiatrické léčebny v Dobřanech a na Neurologické klinice Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Plzni. Tato jeho neurologická klinická erudice mu umožňovala velice klinický pohled na experimentální práci, kterou vždy směřoval s vizí praktické aplikace.

Do Fyziologického ústavu ČSAV přišel v roce 1960. Začínal jako vědecký pracovník v oddělení prof. Gutmanna. V letech 1970–1980 byl ředitelem FgÚ ČSAV. V této době pomáhal všem, kteří byli ohroženi existencionálně v době normalizace. V roce 1980 byl své funkce zbaven a stal se vedoucím Oddělení buněčné neurofyziologie do roku 1990. Do roku 1993 byl vědeckým pracovníkem tohoto oddělení a od roku 1993 až do své smrti pracoval jako emeritní vědecký pracovník. Je obdivuhodné, že MUDr. Vyklický pracoval velmi intenzivně až do své smrti.

MUDr. Vyklický byl vynikajícím neurofyziologem, prošel pobyty v renomovaných neurofyziologických pracovištích; především to byly opakované pobyty ve Fyziologickém ústavu v Göterborgu ve Švédsku u prof. Lundberga. Zde publikoval svoje významné práce. Dále to byl Výzkumný ústav mozku v Zurichu u prof. Akerta. V roce 1968–1970 pracoval v NIH v Bethesdě a v Pensylvánské Univerzitě v USA. Další jeho pobyty byly v Max Planck Institutu v Mnichově, v Polytechnickém ústavu v Mexiku, v Biocentru v Basileji; pracoval opakovaně v Neurobiologickém ústavu v San Juan a dlouholetou spolupráci měl s Fyziologickým ústavem v Erlangenu v Německu.

MUDr. Vyklický se dlouhodobě zabýval principy centrálního útlumu. Studoval úlohu draslíku při útlumových procesech. Postupně se propracovával ke studiu bolesti. Studoval percepci bolesti na úrovni míšní, ale i centrální (trigeminální percepci bolesti). Publikoval mnoho významných prací, které byly a jsou citovány. Byl členem redakčních rad časopisů Neuroscience a Pain. Pro nás bylo velikou ctí, že od začátku existence časopisu Bolest (v roce 1997) byl členem jeho redakční rady. Dvojnásobně byl zvolen do výboru Mezinárodní společnosti pro studium bolesti – IASP (International Association for the Study of Pain). Měl dvě plenární přednášky na světových kongresech IASP ve Florencii v roce 1976 a v Montrealu v roce 1979.

V roce 1975 byl zvolen členem korespondentem ČSAV a v roce 1987 řádným členem (akademikem). MUDr. Vyklický získal mnoho dalších čestných cen a ocenění. Nejdůležitější je, že vytvořil školu, ze které pochází mnoho významných vědců a lékařů, kteří zastávají špičkové funkce v klinické i experimentální medicíně. Jmenujme jen doc. Otakara Kellera, přednostu Neurologické kliniky IPVZ a předsedu České neurologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně, prof. Evu Sykovou, ředitelku Ústavu experimentální medicíny, dr. Viktorii Vlachovou, jeho nástupkyni ve funkci vedoucího oddělení. Mezi jeho žáky můžeme počítat i jeho syna, který je významným světovým neurofyziologem a pracuje rovněž jako vedoucí oddělení Fyziologického ústavu AV ČR. K jeho žákům lze počítat i MUDr. Jiřího Palečka, CSc. dalšího vedoucího oddělení Fyziologického ústavu AV ČR. MUDr. Vyklický měl stipendisty i ze zahraničí.

Jeho vliv na českou algeziologii je nezanedbatelný, proto Společnost pro studium a léčbu bolesti (SSLB JEP) pojmenovala svoji cenu udělovanou společností Janssen-Cilag „Cenou Ladislava Vyklického“.

V osobě Ladislava Vyklického odešel nejen významný vědec, ale i přátelský člověk, který se snažil vždy lidem pomáhat a zejména pro mladší vědecké pracovníky byl velkým příkladem pracovitosti a velkého rozhledu ve svém oboru.

Česká algeziologie a česká fyziologie v něm ztrácí nezapomenutelného člověka, který po téměř půl století ovlivňoval československou a českou vědu.

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK

Ke Karlovu 4, 128 00 Praha 2


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se