MUDr. Ladislav Vyklický, Drsc. zemřel


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 50
Kategorie: Původní práce

Dne 22. listopadu 2008 zemřel ve věku 83 let MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc., dlouholetý pracovník Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. V doktoru Vyklickém odchází zakladatel experimentální algeziologie v Československu a významný pracovník světové experimentální algeziologie.

jp_2646_f_1
jp_2646_f_1

Ladislav Vyklický se narodil v roce 1925, v roce 1950 promoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Mezi lety 1950–1959 pracoval jako neurolog v Karlových Varech, později jako neurolog Psychiatrické léčebny v Dobřanech a na Neurologické klinice Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Plzni. Tato jeho neurologická klinická erudice mu umožňovala velice klinický pohled na experimentální práci, kterou vždy směřoval s vizí praktické aplikace.

Do Fyziologického ústavu ČSAV přišel v roce 1960. Začínal jako vědecký pracovník v oddělení prof. Gutmanna. V letech 1970–1980 byl ředitelem FgÚ ČSAV. V této době pomáhal všem, kteří byli ohroženi existencionálně v době normalizace. V roce 1980 byl své funkce zbaven a stal se vedoucím Oddělení buněčné neurofyziologie do roku 1990. Do roku 1993 byl vědeckým pracovníkem tohoto oddělení a od roku 1993 až do své smrti pracoval jako emeritní vědecký pracovník. Je obdivuhodné, že MUDr. Vyklický pracoval velmi intenzivně až do své smrti.

MUDr. Vyklický byl vynikajícím neurofyziologem, prošel pobyty v renomovaných neurofyziologických pracovištích; především to byly opakované pobyty ve Fyziologickém ústavu v Göterborgu ve Švédsku u prof. Lundberga. Zde publikoval svoje významné práce. Dále to byl Výzkumný ústav mozku v Zurichu u prof. Akerta. V roce 1968–1970 pracoval v NIH v Bethesdě a v Pensylvánské Univerzitě v USA. Další jeho pobyty byly v Max Planck Institutu v Mnichově, v Polytechnickém ústavu v Mexiku, v Biocentru v Basileji; pracoval opakovaně v Neurobiologickém ústavu v San Juan a dlouholetou spolupráci měl s Fyziologickým ústavem v Erlangenu v Německu.

MUDr. Vyklický se dlouhodobě zabýval principy centrálního útlumu. Studoval úlohu draslíku při útlumových procesech. Postupně se propracovával ke studiu bolesti. Studoval percepci bolesti na úrovni míšní, ale i centrální (trigeminální percepci bolesti). Publikoval mnoho významných prací, které byly a jsou citovány. Byl členem redakčních rad časopisů Neuroscience a Pain. Pro nás bylo velikou ctí, že od začátku existence časopisu Bolest (v roce 1997) byl členem jeho redakční rady. Dvojnásobně byl zvolen do výboru Mezinárodní společnosti pro studium bolesti – IASP (International Association for the Study of Pain). Měl dvě plenární přednášky na světových kongresech IASP ve Florencii v roce 1976 a v Montrealu v roce 1979.

V roce 1975 byl zvolen členem korespondentem ČSAV a v roce 1987 řádným členem (akademikem). MUDr. Vyklický získal mnoho dalších čestných cen a ocenění. Nejdůležitější je, že vytvořil školu, ze které pochází mnoho významných vědců a lékařů, kteří zastávají špičkové funkce v klinické i experimentální medicíně. Jmenujme jen doc. Otakara Kellera, přednostu Neurologické kliniky IPVZ a předsedu České neurologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně, prof. Evu Sykovou, ředitelku Ústavu experimentální medicíny, dr. Viktorii Vlachovou, jeho nástupkyni ve funkci vedoucího oddělení. Mezi jeho žáky můžeme počítat i jeho syna, který je významným světovým neurofyziologem a pracuje rovněž jako vedoucí oddělení Fyziologického ústavu AV ČR. K jeho žákům lze počítat i MUDr. Jiřího Palečka, CSc. dalšího vedoucího oddělení Fyziologického ústavu AV ČR. MUDr. Vyklický měl stipendisty i ze zahraničí.

Jeho vliv na českou algeziologii je nezanedbatelný, proto Společnost pro studium a léčbu bolesti (SSLB JEP) pojmenovala svoji cenu udělovanou společností Janssen-Cilag „Cenou Ladislava Vyklického“.

V osobě Ladislava Vyklického odešel nejen významný vědec, ale i přátelský člověk, který se snažil vždy lidem pomáhat a zejména pro mladší vědecké pracovníky byl velkým příkladem pracovitosti a velkého rozhledu ve svém oboru.

Česká algeziologie a česká fyziologie v něm ztrácí nezapomenutelného člověka, který po téměř půl století ovlivňoval československou a českou vědu.

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK

Ke Karlovu 4, 128 00 Praha 2


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se