Mutace v tumor supresor genu NBS1 u dospělých pacientů s malignitami


Mutations in Tumor Suppressor Gene NBS1 in Adult Patients with Malignancies

Background.
Mutations 657del5 and R215W in exon 6 of tumor suppressor gene NBS1 are found in 1% Slavic populations. Increased occurrence of cancer was repeatedly reported in adult relatives of patients with Nijmegen breakage syndrome. Among children with oncological problematic, nonsignificantly increased frequency of NBS1 heterozygotes was found, which seems not to play any important role in cancerogenesis in childhood. However, the proportion of NBS heterozygotes among adult patients with malignancies could be significant and their therapy and follow up should respect their hyperradiosensitivity. 

Methods and Results.
Mutations in exon were studied in 706 adult patients with malignancies. We found 5 NBS heterozygotes, which not more than the population prevalence (1:129–165). Increased frequency of NBS heterozygotes was found among patients with colon and rectal cancer (2/101), breast cancer (1/60), skin malignancies (1/98). 

Conclusions.
Surprisingly only one NBS heterozygote was found among 228 patients with nonHodgkin lymphoma, the malignancy which is a common complication in NBS homozygotes. Other types of malignancies were uncommon and only one R215W heterozygote was found. Comparison frequency of NBS heterozygotes with incidence NBS among person older than 70 years shows significant difference. Prevention of malignancies by avoidance from ionisation could be realized also in relatives of patients after identification of their genotype. 

Key words:
tumor suppressor gene NBS1, Slavic mutations 657del5 and R215W in exon 6, NBS heterozygotes among adult patients with malignancies.


Autoři: E. Seemanová;  J. Hoch 1;  J. Herzogová 2;  I. Kawaciuk 3;  J. Janda 4;  M. Kohoutová 5;  P. Seeman 6;  R. Varon 7;  K. Sperling 7
Působiště autorů: Oddělení klinické genetiky Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK, Praha ;  Chirurgická klinika 2. LF UK a FNM, Praha 1;  Dermatologická klinika 2. LF UK a FNM, Praha 2;  Urologická klinika 2. LF UK a FNM, Praha 3;  Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 4;  Ústav biologie 1. LF UK, Praha 5;  DNA laboratoř Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FNM, Praha 6;  Institut für Humangenetik, der Humboldt Universität zu Berlin, Německo 7
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 201-203
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Mutace v exonu 6 (657del5 a R215W) tumor supresorového genu NBS1 se vyskytují ve slovanské populaci až u 1 % populace. Mezi dospělými příbuznými pacientů s Nijmegen breakage syndromem, kteří byli heterozygoty mutace 657del5 byl opakovaně nalezen zvýšený výskyt maligních tumorů. Mezi dětskými pacienty s onkologickou problematikou jsme nalezli jen nepřesvědčivé zvýšení frekvence mutací NBS1 genu, takže se tyto mutace zřejmě ještě nepodílí významně na tumorech manifestovaných v dětství. Podíl heterozygotů mutací NBS1 genu mezi dospělými pacienty s malignitami může již představovat nezanedbatelný počet osob, u nichž léčebné schéma i další sledování by mělo respektovat jejich hyperradiosenzitivitu. 

Metody a výsledky.
Mutace v exonu 6 NBS1 genu jsme vyšetřili u 706 dospělých pacientů s různým typem maligního onemocnění a nalezli 5 heterozygotů mutace 657del5 (1:141), což není rozdílné od očekávaného výskytu 1:129–165 v populaci. Zvýšený výskyt NBS1 heterozygotů jsme však zjistili mezi pacienty s kolorektálním karcinomem (2/101 tj 1:50), a karcinomem mamy (1/60), s kožními karcinomy a melanomy (1/98), i když nesignifikantně, srovnáme-li však s incidenci heterozygotů 657del5 mutace mezi osobami 70letými a staršími (1:435), byl by výskyt heterozygotů NBS mezi dospělými pacienty s malignitami zvýšen signifikantně. 

Závěry.
Mezi pacienty s nonHodgkinským lymfomem byl výskyt 1/228, tedy překvapivě nízký, neboť mezi homozygoty NBS je NHL nejčastější a často letální komplikací. Ostatních typů malignit bylo v jednotlivých skupinách příliš málo a jen jeden heterozygot mutace R215W byl mezi nimi zjištěn. Identifikace heterozygotů mezi jejich potomky a dalšími příbuznými pacientů s malignitou, kteří jsou nositeli mutace nabízí možnost účinné prevence výskytu malignit zejména ochranou před ionisačními mutageny. 

Klíčová slova:
tumor supresorový gen NBS1, slovanská mutace 657del5 a R215W, výskyt heterozygotů mezi dospělými pacienty s malignitami.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Hereditární TTR amyloidoza - vzácné nebo jen neodhalené onemocnění? – 1. díl
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se