Chronická bolest po operaci prsu


Chronic Post-mastectomy Pain

Background.
Surgery results in chronic pain in 7–80 percent. One of the most studied is chronic post-mastectomy pain. The prevalence was 40–50 percent in studies performed abroad. As this problem has not yet been studied in the Czech Republic, a retrospective prevalence study was performed to asses the extent of the problem and risk factors for development of chronic post-mastectomy pain. 

Methods and Results.
After ethic committee approval an anonymous questionnaire was developed and distributed in various oncology department and patients’organisations. Response rate was 100 percent, 330 questionnaires were processed. Chronic post-mastectomy pain (lasting longer than 3 months after surgery) was described by 69 (20.9 per cent) women. The pain was permanent in 17 and transient in 46 cases, not specified in 6 cases. The pain intensity was predominantly mild or moderate. Risk factors were younger age (below 55–60 years, p=0.0098), less extensive surgery (tumourectomy vs. mastectomy, p=0.0017), intensive post operative pain (p=0.0002) and radiotherapy (p=0.0174). Trend in chemotherapy (p=0.0778) was observed. 

Conclusions.
The prevalence of chronic post-mastectomy pain was lower in our study comparing to studies in other countries. The reason remains obscure in spite of detailed analysis. 

Key words:
breast cancer, surgery, chronic pain.


Autoři: J. Málek;  A. Kurzová;  M. Ambruš 1;  T. Vedral 2;  M. Lysý 3;  V. Príkazský 4
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV, Praha ;  Radioterapeuticko-onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha 1;  Klinika chirurgie 3. LF UK a FNKV, Praha 2;  Oddělení radioterapie –, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem 3;  Centrum preventivního lékařství 3. LF UK a Státní zdravotní ústav, Praha – Centrum epidemiologie a mikrobiologie 4
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 209-212
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
chronická bolest bývá následkem různých operací v 7–80 % případů. Jedním z nejvíce sledovaných typů je chronická bolest po operaci zhoubného nádoru prsu, jejíž výskyt je dle zahraničních studií u 40–50 % operovaných. Protože tato problematika nebyla v České republice dosud sledována, byla provedena retrospektivní prevalenční studie s cílem zjistit rozsah jevu a identifikovat rizikové faktory pro jeho vznik. 

Metody a výsledky.
Po souhlasu etické komise byl vytvořen anonymní dotazník, který byl distribuován pacientkám po operaci prsu dispenzarizovaným v různých onkologických pracovištích nebo sdružených v pacientských organizacích. Při 100% návratnosti bylo zpracováno 330 dotazníků. Chronickou postmastektomickou bolest (déle než 3 měsíce po operaci) udávalo 69 (20,9 %) respondentek. Bolest byla trvalá v 17 a občasná ve 46 případech, v 6 dotaznících nebylo uvedeno. Intenzita bolesti v Lickertově verbální škále byla nejčastěji popsána jako mírná nebo střední. Predikátory vzniku chronické postmastektomické bolesti byl mladší věk (pod 55–60 let, p=0,0098), menší radikalita výkonu (tumorektomie vs. mastektomie, p=0,0017), silná pooperační bolest (p=0,0002) a použití radioterapie (p=0,0174). Pozorovali jsme trend k výskytu chronické bolesti i při použití chemoterapie (p=0,0778). 

Závěry.
Respondentky v našem souboru udávaly chronickou postmastektomickou bolest výrazně méně často než respondentky zahraničních studií. Příčina tohoto jevu není ani přes podrobnou analýzu možných příčin jasná. 

Klíčová slova:
rakovina prsu, operace, chronická bolest.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Hereditární TTR amyloidoza - vzácné nebo jen neodhalené onemocnění? – 1. díl
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se