Postavení perkutánní vertebroplastiky a kyfoplastiky v léčbě onkologického onemocnění páteře


Role of Percutaneous Vertebroplasty and Kyphoplasty in the Treatment of Oncology Disorders of the Spine

Background.
The aim of the study is to present results of a prospective uncontrolled clinical study. Percutaneous vertebroplasty or kyphoplasty are minimally invasive methods based on polymethylmethacrylate (PMMA) bone cement application into the damaged vertebra. This leads to decrease of the pain and vertebral body stabilisation. Oncology disorders of the spine are relatively common, having a wide alternative of various methods of treatment. Patients, according to their findings and indication criteria, are treated surgically or conservatively, oncological treatment is usually based on radiotherapy. Authors discuss the role of these invasive procedures in the treating algorithm of patients with spinal metasthases and multiple myeloma. 

Methods and Results.
From September 2003 to December 2005, 21 percutaneous vertebroplasties in 14 patients, mean age 68.7 (47–80) year, were performed in our department. During one treatment session 1–2 vertebrae (total of 21 vertebrae) in level Th9 – L5 were treated. Vertebroplasties and kyphoplasty were performed under fluoroscopy guidance. Transpedicular acces was used. Totally, 3 asymptomatic complications were proved. As first, a bone cement leaked paravertebrally during L5 body treatment, as second, a bone cement leaked into paravertebral veins, and as third, a bone cement leaked into the intervertebral space. Visual analog scale (VAS) was 8.9 points before procedure, 1.9 point 3 months after procedure and 2.6 points 6 months after procedure. We did not prove a symptomatic or total complication. 

Conclusions.
According to our experience, percutaneous vertebroplasty is an effective alternative treatment of painful oncologic spine disease. 

Key words:
percutaneous vertebroplasty, percutaneous kyphoplasty, spinal metastasis, management of spinal metastases, myeloma.


Autoři: P. Ryška;  S. Řehák 1;  K. Odrážka 2;  V. Maisnar 3;  J. Raupach;  V. Málek 1;  O. Renc;  K. Kaltofen 1
Působiště autorů: Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové ;  Neurochirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové 1;  Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN, Hradec Králové 2;  2. interní klinika – oddělení klinické hematologie LF UK a FN, Hradec Králové 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 804-809
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Jedná se o klinickou prospektivně sledovanou nekontrolovanou studii. Onkologické postižení páteře je relativně časté onemocnění, které má širokou alternativu možných léčebných postupů. Jednotliví pacienti jsou podle svého nálezu dle indikačních kritérií buď operováni, nebo léčeni onkologicky, kde se nejčastěji uplatňuje radioterapie. Perkutánní vertebroplastika či kyfoplastika jsou minimálně invazivní metody, pomoci kterých se do postiženého obratle aplikuje polymetalmetakrylátový (PMMA) kostní cement. To vede ke stabilizaci obratle a k výraznému ústupu bolestí nemocného. 

Metody a výsledky.
Autoři prezentují sestavu 14 pacientů (celkem 21 obratlů), střední věk 68,7 (v rozmezí 47–80), ošetřených těmito metodami a diskutují postavení těchto invazivních výkonů v léčebném algoritmu pacientů s páteřními metastázami a myelomem. Celkově byly prokázány 3 asymptomatické komplikace. První únik cementu paravertebrálně při ošetření těla L5, druhou byl únik cementu do paravertebrálních žil a třetí byl únik cementu do meziobratlového prostoru. Visual analog skóre (VAS) bylo před výkonem 8,9 bodu, 3 měsíce po výkonu 1,9 a 6 měsíců po výkonu 2,6 bodu. Neprokázali jsme symptomatickou či celkovou komplikaci. 

Závěry.
Perkutánní vertebro a kyfoplastika jsou efektivním doplňkem léčby pacientů s onkologickým onemocněním páteře. 

Klíčová slova:
perkutánní vertebroplastika, perkutánní kyfoplastika, metastatické onemocnění páteře, léčba metastáz páteře, myelom.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
nový kurz
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se