Možnosti posouzení glomerulární filtrace na podkladě predikačních vzorců u obézních jedinců s chronickým renálním onemocněním


Glomerular Filtration Rate Prediction Formulas in Obese Persons with Chronic Renal Impairment

Background.
The glomerular filtration rate (GFR) could be estimated on the basis of serum creatinine concentration (Scr) and some simple variables and demographic data. In clinical practice the most used methods for GFR estimation are Cockcroft – Gault (CG) formula and abbreviated MDRD equation (MDRD abr). The aim of this study was to evaluate how far obesity could affect GFR estimation based on the above formulas. 

Methods and Results.
In 291 patients with chronic renal impairment (Scr 45–489 μmol/l) GFR was examined on the basis of renal inulin clearance (Cin) and estimated using MDRD abr and CG (without correction for body surface area-BSA and CG corrected for BSA) (CGkorig). The group of nonobese patients (A) consisted of 229 patients (BMI <30 kg/m²) and the group of obese patients (B) consisted of 62 patients (BMI 30 kg/m²). The values of r (r²) for MDRD abr, CG and CGkorig in group A of patients was as follows: 0.893 (0.797), 0.810 (0.651), 0.853 (0.727) and 0.853 (0.727). In obese patients (group B) the corresponding values were as follows: 68.3 % (82.6 %), 28.6 % (39.7 %) and 46 % (61.9 %). Predicted GFR within 30 % and 50 % of Cin (in brackets), CG and CGkorig (for BSA) were for group A: 70.2 % (87.3 %), 50.4 % (67.1 %) and 55.7 % (75 %) and for group B: 68.3 % (82.6 %), 28.6 % (39.7 %) and 46 % (61.9 %). The ratio MDRD abr/Cin did not correlate with BMI. A weak, but significant correlation was found between BMI and CCkorig/Cin ratio (r=0.22, p<0.05).  

Conclusions.
The obtained results suggest that estimation of GFR based on MDRD abr is not influenced by obesity. Estimation of GFR based on CG formula is significantly affected by obesity. A weak but significant relation could by found between CGkorig/Cin and BMI. 

Key words:
prediction glomerular filtration rate, MDRD, obesity.


Autoři: O. Schück;  V. Teplan;  J. Skibová;  M. Štollová
Působiště autorů: Klinika nefrologie IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 772-776
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Hodnotu glomerulární filtrace je možno predikovat na podklade sérové koncentrace kreatininu (Skr) a některých klinicky snadno dostupných veličin. V praxi je nejčastěji užíván vzorec MDRD(Modification of Diet in Renal Disease) a rovnice Cockcrofta a Gaulta. V této práci se snažíme přispět k otázce, zda predikace glomerulární filtrace dle těchto vzorců je ovlivněna tělesnou hmotností (obezitou). 

Metody a výsledky.
U 291 jedinců s chronickým renálním onemocněním (Skr 45–489 μmol/l) byla vyšetřena glomerulární filtrace na podkladě clearence inzulínu (Cin) a současně vypočítaná predikce glomerulární filtrace na podkladě zkrácené formy MDRD (MDRD abr) a vzorce dle Cockcrofta a Gaulta v nekorigované formě na tělesný povrch (CG) a v korigované formě na tělesný povrch (CGkorig). Soubor neobézních pacientů (A) byl tvořen 229 pacienty jejichž BMI <30 kg/m² a soubor obézních pacientů byl tvořen 62 pacienty jejichž BMI >30 kg/m². Hodnoty r (r²) charakterizující vztah mezi Cin vs MDRD abr, Cin vs CG a Cin vs CGkorig byly pro soubor A následující 0,893 (0,797), 0,810 (0,651) a 0,853 (0,727) pro soubor B: 0,900 (0,810), 0,838 (0,702) a 0,880 (0,774). Predikované hodnoty GF v rozpětí 30 % a (50 %) pro MDRD abr, CG a CGkorig v souboru A byly 70,2 % (87,3 %), 50,4 % (67,1 %) a 55,7 % (75 %) a v souboru B: 68,3 % (82,6 %), 28,6 % (39,7 %) a 46 % (61,9 %). Mezi hodnotami BMI a MDRD abr/Cin nebyla prokazatelná závislost. Naproti tomu mezi BMI a CGkorig byla slabá, ale významná závislost (r=0.220, p<0,05).

Závěry.
Dosažené výsledky podporují představu, že obezita neovlivňuje predikci glomerulární filtrace na podkladě MDRD abr, naproti tomu tuto predikci ovlivňuje CG. Vliv obezity na predikci CGkorig je na hranicích statistické významnosti. Pro běžnou klinickou praxi lze doporučit predikci glomerulární filtrace na podkladě MDRD abr..

Klíčová slova:
predikce glomerulární filtrace, MDRD, obezita.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
nový kurz
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se