Některé nové poznatky o patogenezi myeloproliferativních onemocnění a možnosti jejich efektivnější léčby


Some New Findings in the Pathogenesis of Myeloproliferative Disorders and New Insight into More Effective Treatment

Advances in molecular biology and genomics enabled more detailed view on the pathogenesis of myeloproliferative disorders, which are considered to be a diseases of hematopoietic stem cell. The autor provides an brief overview of the genetic alterations, leading to the chronic myeloid leukemia, myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia. In the second part, molecular targeted therapies that have been developed based on these insights are reviewed. These are particularly methods preventing increased proliferation such as inhibition of tyrosinkinases (imatinib, dasatinib), inhibitions of farnesyltransferase (tipifarnib), inhibition of angiogenesis (bevacizumab, vatalanib), induction of diferentiation (hypomethylating agenents) and induction of apoptosis (bortezomib). More detailed information is given on some novel drugs which are currently in clinical trials. 

Key words:
leukemic hematopoiesis, myeloproliferative disorders, novel therapies.


Autoři: P. Klener
Působiště autorů: 1. interní klinika 1. LF UK a VFN a ÚHKT, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 4-8
Kategorie: Editorial

Souhrn

Pokroky molekulární biologie umožnily hlubší porozumění patgeneze myeloproliferativních onemocnění, na které dnes pohlížíme jako na poruchu hematopoetické kmenové buňky. Je podán stručný přehled genetických poruch, které vedou ke vzniku chronické myeloidní leukémie, myelodysplastického syndromu a akutní myeloidní leukémie. Ve druhé části sdělení jsou probrány různé způsoby molekulárně cílené léčby, které byly vyvinuty na základě nových poznatků. Jde především o způsoby ovlivňující zvýšenou proliferaci, jako jsou inhibitory tyrozikináz (imatinib, dasatinib), inhibitory farnesyltransferázy (tipifarnib), inhibitory angiogeneze (bevacizumab) a dále induktory diferenciace (hypometylační látky) a induktory apoptózy. Podrobnější informace je věnována látkám, které se již prověřují v rámci klinických studií. 

Klíčová slova:
leukemická krvetvorba, myeloproliferativní onemocnění, nové léčebné způsoby.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×